Socialinės politikos fakultetas

# • Naujienos

 • Konferencija „Pagalba vaikams ir jų šeimoms savivaldybėse: iššūkiai ir galimybės"

  Maloniai kviečiame mokslininkus ir praktikus: psichologus, socialinius ir specialiuosius pedagogus, savivaldybių administracijų švietimo padalinių, Pedagoginių psichologinių tarnybų darbuotojus, visuomenės sveikatos priežiūros specialistus, vaiko gerovės ir  narkotikų komisijų narius dalyvauti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kartu su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru ir Mykolo Romerio universitetu organizuojamoje konferencijoje „PAGALBA VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS SAVIVALDYBĖSE: IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS" (toliau - Konferencija).

  Konferencija vyks  2016 m. spalio 26 d. 10 val.  Mykolo Romerio universiteto I korpusas 201 auditorija, Ateities g. 20, Vilnius.

  Išsamiau
 • Jungtinė studijų programa „Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu“ startavo su įžanginių paskaitų ciklu

  Rugsėjo 19-23 dienomis vyko jungtinės magistrantūros studijų programos „Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu“  (įgyvendina MRU kartu su partneriu – Ryga Stradina universitetu, Latvija) įžanginių intensyvių paskaitų ciklas. Studijas programoje pradėjo 13 studentų iš Lietuvos, Gruzijos, Pietų Korėjos,  Afrikos, Indijos ir Latvijos.

  Intensyvios programos atidarymo metu sveikinimo kalbą ir Lietuvos socialinės srities aktualijas apžvelgė LR Seimo narė prof.habil.dr. Marija Aušrinė Pavilionienė.

  Išsamiau
 • Jungtinė studijų programa „Lyginamoji socialinė politika ir gerovė“ (COSOPO) startavo su įžanginių paskaitų ciklu

  Rugsėjo 19-30 dienomis vyko jungtinės magistrantūros studijų programos „Lyginamoji socialinė politika ir gerovė“ (COSOPO) (įgyvendina MRU kartu su partneriais - Tamperės universitetu, Suomija ir Linco Johano Keplerio universitetu, Austrija) įžanginių intensyvių paskaitų ciklas. Studijas programoje pradėjo 30 studentų iš Lietuvos, Kanados, Suomijos, Meksikos, Argentinos, Čilės, Austrijos, Vokietijos, Graikijos, Gruzijos, Azerbaidžano ir Ganos.   

  Išsamiau
 • Kviečiame į Socialinės gerovės fakulteto Psichologijos instituto Psichologinės tarnybos pristatymą ir Konferenciją

  2016 m.  rugsėjo 22 dieną 10.00 Mykolo Romerio universiteto Mokslo ir inovacijų centre, Didlaukio 55 g., 102 auditorijoje įvyks Socialinės gerovės fakulteto Psichologijos instituto Psichologinės tarnybos pristatymas ir Konferencija „Atjaučianti komunikacija švietimo įstaigoje: kaip tai pasiekti?“

  Konferencijos programa

 • Socialinės gerovės fakulteto dveijų jungtinių magistrantūros studijų programų atidarymas

  2016 m.  rugsėjo 19 dieną 10.00 Mykolo Romerio universiteto Mokslo ir inovacijų centre, Didlaukio 55 g., 102 auditorijoje įvyks dviejų tarptautinių jungtinių magistrantūros studijų programų Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu ((kartu su Rygos Stradinio universitetu, Latvija) (Social Work with Children and Youth (joint study program with Rigas Stradina University, Latvia))  ir Lyginamoji socialinė politikos ir gerovė ((kartu su Tamperės universitetu, Suomija, ir Linco Johano Keplerio universitetu, Austrija) (Comparative Social Policy and Welfare Master`s Degree Programme joint study with University of Tampere (Finland), Johannes Kepler University (Linz, Austria)) atidarymas.


Fakultete vykdomos 3 pakopų studijos: realizuojamos bakalauro (pirmosios pakopos), antrosios pakopos (magistro) studijų programos ir psichologijos krypties doktorantūros studijos.

Studijų programos ir įgyjami kvalifikaciniai laipsniai:

Bakalauro studijos (priėmimas)

Magistrantūros studijos (priėmimas)

 • Socialinis darbas (NL-1,5 m. I-2 m.) - suteikiamas socialinio darbo magistro laipsnis
 • Socialinė gerontologija (NL-1,5 m. I-2 m.) - suteikiamas socialinio darbo magistro laipsnis
 • Vaiko teisių apsauga (NL- 1,5 m. I -2 m.) - suteikiamas socialinio darbo magistro laipsnis
 • Mediacija (NL- 1,5 m. I- 2 m) - suteikiamas teisės magistro laipsnis
 • Teisė ir penitencinė veikla (NL- 1,5 m. I- 2 m.) - suteikiamas teisės magistro laipsnis
 • Verslo sociologija (Gerovės sociologijos specializacija) (NL-1,5 m. I-2 m.)- suteikiamas sociologijos magistro laipsnis
 • Teisės psichologija (NL-2 m. I-3 m.) - suteikiamas psichologijos magistro laipsnis
 • Socialinė psichologija (NL-2 m. I-3 m.)- suteikiamas psichologijos magistro laipsnis
 • Edukacinių technologijų valdymas (NL-1,5m. I-2 m.)- suteikiamas edukologijos magistro laipsnis
 • Sveikatos ugdymas (NL-1,5m. I-2 m.)- suteikiamas edukologijos magistro laipsnis
 • Verslo psichologija (NL-1,5m. I-2 m.)- suteikiamas psichologijos magistro laipsnis
 • Socialinės inovacijos (NL-1,5m. I-2 m.)- suteikiamas sociologijos magistro laipsnis
 • Naujų technologijų teisė (NL-1,5m. I-2 m.)- suteikiamas teisės magistro laipsnis
 • Elektroninio verslo vadyba (NL-1,5m. I-2 m.)- suteikiamas verslo administravimo magistro laipsnis

 •    

Magistrantūros studijos įgijusiems profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą kvalifikaciją (priėmimas)

Tarptautinės magistrantūros studijos

http://cosopo.mruni.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=47

Doktorantūros studijos

 • Psichologija 4 m. (suteikiamas socialinių mokslų daktaro laipsnis).

* NL - nuolatinės (dieninės, gali būti ir vakarinės) studijos; I - ištęstinės (neakivaizdinės) studijos

Mykolo Romerio universitetui kartu su Lietuvos ir užsienio partnerinėmis institucijomis suteikta doktorantūros teisė šešiose socialinių ir humanitarinių mokslų kryptyse. Tokia teisė suteikta Švietimo ir mokslo ministro birželio 8 d įsakymu. Socialinės politikos fakultete kartu su Lietuvos ir užsienio partneriais doktorantūros studijos vykdomos dviejose mokslo kryptyse:
Psichologijoje (Vytauto Didžiojo universitetas, Mykolo Romerio universitetas, Cordobos universitetas (Ispanija));
Edukologijoje (Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus universitetas, Mykolo Romerio universitetas, Klaipėdos universitetas, Aveiro universitetas (Portugalija));
Liepos mėn. viduryje bus paskelbtos doktorantų priėmimo sąlygos, nauji kiekvienos mokslo krypties doktorantūros nuostatai.
Daugiau informacijos:
http://www.mruni.eu/lt/mokslas/doktorantura/

Lietuva savo ateitį sieja su kuo sėkmingesniu Lisabonos strategijos, kurios viena pagrindinių sričių yra socialinės apsaugos modernizavimas, įgyvendinimu. Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakultetas rengia specialistus socialinių paslaugų sferai, vykdydamas artimai susijusių socialinių mokslų krypčių studijų programas, integruojančias ne tik profesines žinias, bet ir gretutinių studijų krypčių dalykus: studentai įgyja ne tik bendrųjų teorinių, metodologinių bei praktinių socialinio darbo, psichologijos, edukologijos, sociologijos, teisės specialybės žinių, bet ir turi galimybę tikslingai praplėsti kompetenciją politikos mokslų, filosofijos, socialinės politikos, socialinių paslaugų, gyventojų demografinės raidos, ekonomikos žiniomis.

Fakulteto leidiniai:

MONOGRAFIJOS

Socialinės Europos kūrimas. Aut. Leta Dromantienė


Leidėjas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, Vilnius. ISBN 978-9955-19-080-6
Metai: 2008
Monografijoje atskleistas politinių, ekonominių ir socialinių permainų sąlygotos Europos Sąjungos socialinės politikos atsiradimas, raida ir tapsmas savarankiškas ES politikos sritimi, šryškinti jos skirtumai nuo valstybių narių socialinės politikos bei santykis su jomis, aptarta Europos socialinio modelio problematika integraciniuose procesuose, išryškintos socialinės politikos modernizacijos ir pokyčių galimybių kryptys, pabrėžta Europos Sąjungos pilietybės įvedimo svarba saugant pilietines, politines ir socialines teises, atskleistas Europos Sąjungos socialinės politikos taikomasis pobūdis labiausiai pažeidžiamoms socialinėms grupėms: pagyvenusiems žmonėms, neįgaliesiems, moterims.
Monografijai būdingas tarpdalykinis požiūris: siejamos istorijos, filosofijos, politikos mokslų, viešojo administravimo, teisės, sociologijos ir kitų mokslų žinios. Ji gali būti naudinga tų sričių mokslininkams, magistrantūros ir doktorantūros studentams ir politikams praktikams.

Šeimoje netektį patyrusių vaikų socializacija. Aut. Tomas Butvilas

Leidėjas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, Vilnius. ISBN 978-9955-19-103-2
Metai: 2008
Monografijoje apibrėžtos šeimoje netektį patyrusių vaikų internalizuotos socialinės-dorovinės vertybės ir išskirtí jų raiškos empiriniai požymiai, padedantys įvertinti šių ugdytinių vertybių internalizacijos lygmenis elgesio bei emociniu aspektais. Atskleistí svarbiausi šeimoje netektį patyrusių vaikų (7–11 metų) socializacijos veiksniai (šeimoje patirta netektis, vaiko statusas klasėje, vaiko saviidentifikacijos poreikio raiška per jo požiūrį į šeimą ir joje patirtą netektį, į mokyklą, į savo padėtį klasėje ir į save patį), orientuojantys ugdytojus tinkamesniems tokių vaikų socializacijos problemų sprendimams mokykloje. Taip pat eksperimentu patikrintos ir įvertintos esminės pedagoginės pagalbos strategijos, kuriomis siekta padėti netektį šeimoje patyrusiems 11 metų vaikams užimti palankų statusą klasėje ir padėti jiems patenkinant savęs identifikacijos poreikį.

Neformalusis suaugusiųjų švietimas: plėtros tendencijos dabartinėje Europoje. Aut. Irena Žemaitaitytė


Leidėjas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, Vilnius. ISBN 978-9955-19-056-1
Metai: 2007
Besikeičiančioje visuomenėje neformalusis suaugusiųjų švietimas tampa vis labiau paplitusia suaugusiųjų švietimo forma, padedančia asmeniui plėtoti savo kultūrinius interesus, ugdyti kūrybines galias ir gebėjimus, įgyti profesinei veiklai reikalingų teorinių žinių, tobulinti turimą kvalifikaciją ir tapti aktyviu demokratinės visuomenės piliečiu. Didėjantis žinių poreikis tampa vis svarbesnis ne tik individams, bet ir organizacijoms, bendruomenėms, valstybei, todėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo, kaip proceso ir sistemos, tobulinimas bei plėtra įgyja ypatingą reikšmę ir pasaulyje, ir Lietuvoje, nes demografiniai veiksniai lemia, jog žmonės ilgiau lieka darbo rinkoje, o dėl sparčios technikos ir technologijų plėtros reikia nuolat mokytis. Tyrimas atskleidė, kad Lietuvos suaugusiųjų dalyvavimą neformaliajame švietime dažniausiai lemia spartūs darbo rinkos pokyčiai ir profesinio tobulėjimo poveikis. Tačiau nepakankamos finansinės galimybės ir informacijos trūkumas yra pagrindinės priežastys, ribojančios neformaliojo suaugusiųjų švietimo dalyvių skaičių. Taip pat didėja ir švietėjiškų neformaliojo švietimo organizacijų, kaip besimokančių organizacijų skaičius bei jų indėlis į besimokančios visuomenės kūrimąsi.

Globalizacija, socialinė apsauga ir Baltijos šalys. Aut. Dainius Bernotas, Arvydas Guogis

Leidėjas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, Vilnius. ISBN 9955-19-039-6
Metai: 2006
Šioje monografijoje keliami šie svarbiausi uždaviniai: remiantis Baltijos šalių makrosocialiniais duomenimis, išanalizuoti globalizacijos įtaką socialinei apsaugai bei socialinei atskirčiai, išnagrinėti Europos Sąjungos socialinės apsaugos plėtros tendencijas bei galimybes sukurti bendrą Europos socialinį modelį, taip pat atskleisti Baltijos šalių socialinės apsaugos sistemų raidą. Nors knyga pirmiausia skiriama socialinių mokslų atstovams, joje pateikta analize taip pat gali naudotis socialinius ir humanitarinius mokslus studijuojantys studentai, žurnalistai, politikai, administratoriai ir visi, kas domisi socialine problematika.

VADOVĖLIAI

Naujausias vadovėlis

Autoriai: Leta Dromantienė; Vida Česnuitytė. Europos Sąjungos socialinė politika.

Leidėjas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, Vilnius. ISBN 978-9955-19-278-7. Metai: 2011

Vadovėlyje nuosekliai atskleisti Europos Sąjungos socialinės integracijos siekiai, principai, prielaidos ir procesai istoriniu požiūriu bei šiuolaikinės ES socialinės ekonominės ir politinės raidos sąlygomis, pateikta socialinės dimensijos samprata ir jos raida ES, analizuojami pagrindiniai ES socialinę politiką reglamentuojantys dokumentai, išskirtos pagrindinės socialinės politikos kryptys, plėtojamos ES ir atskirose valstybėse narėse. Daug dėmesio skiriama pagrindiniams ES socialinės politikos principams c socialinio teisingumo, saugumo ir solidarumo, demokratijos ir žmogaus teisių, lygių galimybių – ir jų įgyvendinimui valstybėse narėse. Vadovėlis padės studentams įgytas žinias taikyti identifikuojant ir analizuojant ES iškylančias socialines problemas, ugdytis gebėjimą savarankiškai lyginti ir kritiškai vertinti ES valstybių narių socialinės politikos priemones, suprasti ES ir atskirų valstybių narių socialinės politikos derinimo poreikį bei galimybes.
Vadovėliui būdingas tarpdalykinis požiūris: siejamos istorijos, filosofijos, politikos mokslų, viešojo administravimo, teisės, sociologijos ir kitų mokslų žinios. Jis gali būti naudingas šių sričių studentams, mokslininkams, politikams, praktikams.

Socialinis darbas Profesinė veikla, metodai ir klientai. Sud. J. Šinkūnienė

Leidėjas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, Vilnius. ISBN 978-9955-19-184-1 Metai: 2010 Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto Socialinio darbo katedros mokslininkų kolektyvo kartu su kolegomis parengtame pirmajame originaliajame vadovėlyje, derinant empirinę lietuviškąją ir užsienio teorinę patirtį, sukaupta gausi mokslinė teorinė, metodinė ir praktinė informacija.
Vadovėlio medžiaga išdėstyta dvejose dalyse: I – „Socialinio darbo profesinė veikla ir metodai“ ir II- „Socialinis darbas su klientų grupėmis“.
Knyga skirta Lietuvos aukštųjų mokyklų Socialinio darbo programos studentams, siekiant rengti kvalifikuotus specialistus moksliniam ir praktiniam darbui. Vadovėlis pasitarnaus socialinių darbuotojų praktikų kvalifikacijos ir profesinių kompetencijų plėtrai, socialinio darbo kultūros raidai Lietuvoje.

Penitencinė psichologija. Aut. Rita Bandzevičienė

Leidėjas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, Vilnius. ISBN 978-9955-19-162-9 Metai: 2009  Vadovėlyje pateikiamos susistemintos penitencinės psichologijos žinios apie kriminalinių bausmių taikymą, nuteistųjų psichologines problemas, jiems teikiamas psichologines paslaugas, nuteistųjų reabilitaciją ir elgesio korekciją.
Vadovėlis skirtas įvairių specialybių studentams: psichologams, kriminologams, socialiniams darbuotojams, būsimiems pataisos įstaigų darbuotojams, teisininkams, jis gali būti naudingas įvairių sričių doktorantams, tyrėjams ir praktikams.

Socialinė demografija. Aut. Vida Kanopienė


Leidėjas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, Vilnius. ISBN 978-9955-19-081-3
Metai: 2008
Dar visai neseniai demografija buvo suprantama kaip statistinis gyventojų parametrų ir dinamikos aprašymas. Šiandien šis mokslas ne tik analizuoja gyventojų skaičiaus ir sudėties pasikeitimus bei su šiais pasikeitimais susijusių demografinių įvykių tendencijas, bet ir siekia paaiškinti, kaip demografiniai procesai susiję su socialine aplinka ir visuomenės raida. Šio vadovėlio, skirto aukštųjų mokyklų studentams, tikslas – supažindinti su svarbiausiomis demografinėmis teorinėmis koncepcijomis ir metodo-loginiais gyventojų analizės principais, suteikti žinių, reikalingų ugdyti gebėjimams savarankiškai analizuoti ir apibendrinti demografinę statistiką, lyginti demografinių procesų raidą įvairiose šalyse, įvertinti jų padarinius. Knygoje pristatomi šio mokslo pradininkai ir šiuolaikiniai demografai ,tarp jų ir Lietuvos mokslininkai, aptariami jų darbai, pateikta medžiaga iliustruojama šalies ir užsienio statistikos duomenimis bei reikšmingų tarptautinių mokslinių projektų išvadomis.

Psichologija. Aut. Roma Jusienė, Alfredas Laurinavičius

Leidėjas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, Vilnius. ISBN 978-9955-19-069-1
Metai: 2007
Vadovėlyje pateikiamos bendros psichologijos mokslo žinios apie žmogaus elgesį ir psichikos procesus, jų kilmę, raidą ir raišką. Vadovėlis sudarytas iš 14 skyrių, kiekviename iš jų aptariama atskira psichologijos mokslo ar profesinės veiklos tema, pateikiami įvadiniai ir pasitikrinimo klausimai, palengvinantys medžiagos studijavimą. Vadovėlis skirtas aukštųjų mokyklų įvairių specialybių studentams, studijuojantiems psichologijos, bendrosios psichologijos, psicholgijos įvado dalykus, taip pat visiems, kurie domisi psichologija ir rūpinasi savo bei kitų žmonių psichologine gerove.

Kriminalinio elgesio psichologija. Aut. Rita Žukauskienė

Leidėjas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, Vilnius. ISBN 9955-19-045-0
Metai: 2006
Šiame vadovėlyje pateikiamos susistemintos žinios apie asocialaus elgesio atsiradimo, išlikimo, tęstinumo dėsningumus. Asocialaus elgesio genezė analizuojama remiantis etiologiniu asocialaus elgesio modeliu. Apibūdinami psichologiniai vaikų, paauglių bei suaugusių asmenų nusikalstamo elgesio ypatumai.
Analizuojami situaciniai ir ilgalaikiai nusikalstamo elgesio veiksniai, pristatomos kriminalinį bei agresyvų elgesį aiškinančios teorijos, leidžiančios geriau suprasti tokio elgesio atsiradimo ir išlikimo priežastis. Aptariamos atskiros nusikalstamo elgesio rūšys, pateikiami psichologiniai tam tikrus nusikaltimus darančių nusikaltėlių asmenybės profiliai bei kiti psichologiniai nusikalstamo elgesio aspektai, pristatomi kriminalinio, psichologinio ir geografinio ir psichologinio profiliavimo metodai, iliustruojami psichologiniais nusikaltėlių profiliais pagal atskiras nusikaltimų rūšis.
Vadovėlis „Kriminalinio elgesio psichologija“ skiriamas psichologijos, teisės ir penitencinės veiklos, socialinio darbo, edukologijos, sociologijos, kriminalistikos, teisėsaugos magistro studijų studentams, klausantiems tokius kursus kaip „Asocialaus elgesio psichologija“, „Kriminalinio elgesio psichologija“, „Nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos problemos“ bei „Socialinio tyrimo metodai kriminologijoje“. Be to, vadovėlis naudingas praktikams, tiesiogiai dalyvaujantiems įvertinant, numatant ir priimant sprendimus tiriant nusikaltimus, rengiant programas, skirtas nusikaltimų prevencijai, arba parenkant tinkamas intervencines ir reabilitacines programas nusikaltusiems asmenims.

Administracinė veikla pataisos įstaigose. Aut. Pranas Valentinas Stalioraitis

Leidėjas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, Vilnius. ISBN 9955-19-046-9
Metai: 2006 Vadovėlis parengtas remiantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksu, įsigaliojusiu 2003 m. gegužės 1 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Teisingumo ministerijos, Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos, kitų valstybės valdymo bei nevyriausybinių organizacijų, taip pat tarptautinių bausmių vykdymo teisės aktų pagrindu. Vadovėlyje atsižvelgta į šiuolaikines valdymo, vadybos metodines, teisines rekomendacijas, pataisos įstaigų praktinės veiklos apibendrinimą ir inovacijas.
Vadovėlyje nuosekliai nagrinėjami pagrindiniai pataisos įstaigų, atskirų jos tarnybų uždaviniai, funkcijos siekiant pagrindinių tikslų: vykdant teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę, taisant nusikalstamą veiką padariusį asmenį ir siekiant kitų visuomenės saugumo tikslų.
Vadovėlis skirtas aukštųjų mokyklų teisės fakultetų studentams, studijuojantiems penitencinę (bausmių vykdymo) teisę, bausmes vykdančių institucijų darbuotojams praktikams ir visiems besidomintiems nuteistų laisvės atėmimu asmenų pataisos problemomis.

Penitencinė (bausmių vykdymo) teisė. Aut. Jonas Blaževičius, Julius Dermontas, Pranas Stalioraitis, Dmitrij Usik


Leidėjas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, Vilnius. ISBN 9955-563-67-2
Metai: 2004
Vadovėlis parengtas remiantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksu, įsigaliojusiu 2003 m. gegužės 1 dieną. Vadovėlyje nagrinėjami bausmių vykdymo politikos klausimai, bausmių vykdymo teisės mokslo laimėjimai ir bausmes vykdančių institucijų sistema.
Vadovėlis skirtas aukštųjų mokyklų teisės fakultetų studentams, studijuojantiems bausmių vykdymo teisę, taip pat bausmes vykdančių institucijų personalui ir visiems besidomintiems bausmių vykdymo teisės klausimais. 2008 metais vadovėlio autoriai apdovanoti Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos įsteigto Aukštojo mokslo vadovėlių viešojo konkurso trečiąja premija.

Leidėjas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, Vilnius. ISBN 9955-563-67-2 Metai: 2004 Vadovėlis parengtas remiantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksu, įsigaliojusiu 2003 m. gegužės 1 dieną. Vadovėlyje nagrinėjami bausmių vykdymo politikos klausimai, bausmių vykdymo teisės mokslo laimėjimai ir bausmes vykdančių institucijų sistema. Vadovėlis skirtas aukštųjų mokyklų teisės fakultetų studentams, studijuojantiems bausmių vykdymo teisę, taip pat bausmes vykdančių institucijų personalui ir visiems besidomintiems bausmių vykdymo teisės klausimais. 2008 metais vadovėlio autoriai apdovanoti Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos įsteigto Aukštojo mokslo vadovėlių viešojo konkurso trečiąja premija.

METODINĖS PRIEMONĖ

Konfliktų sprendimas ir valdymas. Aut. Juozas Lakis

Leidėjas: Mykolo Romerio universiteto leidybos centras, Vilnius. ISBN 978-9955-19-082-0 Metai: 2008 Ši studija skirta kasdieniškiausiam ir sudėtingiausiam socialinio gvyenimo reiškiniui - konfliktui. Visuomenės, bendruomenės, organizacijos, šeimos, pavienio žmogaus gyvenime ir sąveikoje vienokie ar kitokie konfliktai yra nuolatiniai palydovai. Jie sulaiko mus mūsų kelyje. Jie sukelia stresus ir sukrečia. Jie sužlugdo planus ir sulaužo likimus. Bet jie ir prikelia. Veikti. Priimti naujus sprendimus. Kitaip organizuotis.

Mykolo Romerio universiteto socialinio darbo studijų programų praktikos modelis. Aut. Raudeliūnaitė Rita, Petrauskienė Alina, Jančaitytė Raminta

Leidėjas: Mykolo Romerio universiteto leidybos centras, Vilnius. ISBN 978-9955-19-109-4
Metai: 2008
Metodinė priemonė „Mykolo Romerio universiteto socialinio darbo studijų programų praktikos modelis“ skirta socialinio darbo pagrindinių ir magistrantūros studijų ir vaiko teisių apsaugos magistrantūros studijų programų studentams, taip pat praktikos vadovams ir praktikos institucijoms, kuriose studentai atlieka praktikas. Metodinėje priemonėje pateikiama socialinio darbo praktikos koncepcija, praktikų struktūra, tikslai, profesiniai gebėjimai, įgyjami praktikų metu, taip pat praktikų organizavimo universitete tvarka, praktikų užduotys ir metodinės rekomendacijos joms atlikti.

Efektyvus komandų formavimas: principai, metodai, įgūdžiai. Aut. Saulė Raižienė, Auksė Endriulaitienė


Leidėjas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, Vilnius. ISBN 978-9955-19-107-0
Metai: 2008
Metodinė priemonė yra papildytas 2007 m. išleistos metodinės priemonės „Organizacinė psichologija: komandų formavimo principai“ leidimas. Joje pateikta medžiaga supažindina ne tik su komandos samprata, formavimo prielaidomis, psichologo funkcijomis, didinančiomis komandos darbo efektyvumą ir sutelktumą, bet ir su vadovavimo komandai, komandos narių motyvavimo bei komandos ryšių su kitomis grupėmis ypatumais. Leidinys skirtas studentams, studijuojantiems psichologiją, tačiau tinka ir kitų socialinių mokslų studentams, dėstytojams, psichologams praktikams bei organizacijų vadovams, nes jame pateikiama ne tik teorinių žinių, bet ir praktinės užduotys, leidžiančios įgyti įgūdžių, reikalingų formuojant efektyviai dirbančias komandas, organizuojant grupinį darbą bei mokant personalą.

MOKSLO ŠALTINIAI

Lietuvos suaugusiųjų dalyvavimo formaliajame švietime tyrimas. Aut. Leta Dromantienė, Vida kanopienė, Sarmitė Mikulionienė, Natalija Norvilė, Irena Žemaitaitytė

Išleido: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISBN 978-9955-19-132-2 Metai: 2009 Knygoje pateikiami formalaus suaugusiųjų švietimo Lietuvoje tyrimo duomenys. Šis tyrimas, kurį atliko Mykolo Romerio universiteto mokslininkai, yra integrali tarptautinio projekto "Mokymosi visą gyvenimą visuomenės Europoje link: švietimo sistemos indėlis" (LLL2010), kurį finansavo Europos Komisija pagal ES 6 Bendrosios programos teminį prioritetą: "Piliečiai ir valdymas žinių visuomenėje" dalis. Knyga išleista minėto projekto lėšomis. Leidinyje aptariama tyrimo metodologija ir pateikiami duomenys apie suaugusiųjų (ne)dalyvavimo formalioje švietimo sistemoje priežastis, poreikius i perspektyvas, respondentų lūkesčius ir požiūrį į mokymąsi visą gyvenimą, gautą paramą besimokant, mokymosi naudą ir kt. Mokslo šaltinis skirtas suaugusiųjų švietimo organizatoriams, vykdytojams, suaugusiųjų švietėjams ir mokytojams, aukštųjų mokyklų dėstytojams ir studentams.

MOKSLO DARBAI

Socialinis darbas.

Leidėjas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, Vilnius.
Metai: 2002
Žurnalas leidžiamas 2 kartus per metus gegužės ir lapkričio mėnesį. Straipsniai recenzuojami ir spausdinami lietuvių, vokiečių arba anglų kalbomis.
http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/sd/apie_leidini/ Žurnalas referuojamas tarptautinėse duomenų bazėse:
·Current Abstracts nuo 2006 (EBSCO sąrašas)
·Social Work Abstracts
·SocINDEX nuo 2006 (EBSCO sąrašas)
·SocINDEX with Full Text nuo 2006 (EBSCO sąrašas)
·TOC Premier nuo 2006 (EBSCO sąrašas)

BAKALAURO STUDIJŲ PROGRAMOS

Edukologijos studijų kryptis

• Ugdymo karjerai pedagogikos studijų programa (NAUJA)     nuolatinės studijos      ištęstinės studijos    

• Socialinės pedagogikos studijų programa (NAUJA)               nuolatinės studijos       ištęstinės studijos

• Anglų ir antrosios užsienio kalbos (rusų) mokymo studijų programa             

 

Švietimo ir ugdymo studijų kryptis                                        

• Sociokultūrinės edukacijos studijų programa (NAUJA)         nuolatinės studijos      ištęstinės studijos

Psichologijos studijų kryptis

• Psichologijos studijų programa                                               nuolatinės studijos
 
Socialinio darbo studijų kryptis

•  Socialinio darbo studijų programa                                         nuolatinės studijos        ištęstinės studijos

Sociologijos studijų kryptis

• Sociologijos studijų programa (NAUJA)                              nuolatinės studijos         ištęstinės studijos

Teisės studijų kryptis

• Teisės ir penitencinės veiklos studijų programa                     nuolatinės studijos         ištęstinės studijos

Informatikos studijų kryptis

• Verslo informatikos studijų programa                                    nuolatinės studijos          ištęstinės studijos 

• Finansų informatikos studijų programa                                  nuolatinės studijos         

Verslo ir vadybos studijų kryptis

• Internetinio valdymo ir komunikacijos (NAUJA)                 nuolatinės studijos          ištęstinės studijos

Komunikacijos studijų kryptis

• Socialinės komunikacijos ir mediacijos studijų kryptis (NAUJA)   skrajutė

Verslo studijų kryptis

• Verslo sistemų kūrimo ir valdymo studijų programa
                                            

MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMOS

Edukologijos studijų kryptis

• Edukacinių technologijų valdymo studijų programa (NAUJA)    nuolatinės studijos     ištęstinės studijos
• Sveikatos ugdymo studijų programa (NAUJA)                            nuolatinės studijos     ištęstinės studijos
• Teisės edukologijos studijų programa                                           nuolatinės studijos     ištęstinės studijos
• Verslumo edukologijos studijų programa                                     nuolatinės studijos     ištęstinės studijos

Psichologijos studijų kryptis

• Socialinės psichologijos studijų programa                                  nuolatinės studijos     ištęstinės studijos
• Teisės psichologijos studijų programa                                        nuolatinės studijos     ištęstinės studijos
• Verslo psichologijos studijų programa                                        nuolatinės studijos     ištęstinės studijos

Socialinio darbo studijų kryptis

• Socialinio darbo studijų programa                                              nuolatinės studijos     ištęstinės studijos
• Socialinės gerontologijos studijų programa                                nuolatinės studijos     ištęstinės studijos
• Vaiko teisų apsaugos studijų programa                                       nuolatinės studijos     ištęstinės studijos

Sociologijos studijų kryptis

• Gerovės sociologijos studijų programa                                       nuolatinės studijos     ištęstinės studijos
• Socialinių inovacijų studijų programa (NAUJA)                       nuolatinės studijos     ištęstinės studijos

Teisės studijų kryptis

• Mediacijos studijų programa                                                     nuolatinės studijos     ištęstinės studijos
• Teisė ir penitencinė veiklos studijų programa                           
• Naujų technologijų teisės studijų programa                               nuolatinės studijos     ištęstinės studijos

Verslo ir vadybos studijų kryptis

• Elektroninio verslo vadybos studijų programa                          nuolatinės studijos     ištęstinės studijos
• Kibernetinio saugumo valdymo studijų programa (NAUJA)   skrajutė                         
•Biotechnologijų verslo vadybas (NAUJA)                                skrajutė

Viešojo adminsitravimo studijų kryptis

• Elektroninis viešasis administravimas (NAUJA)                     nuolatinės studijos     ištęstinės studijos
• Elektroninis viešasis administravimas
(specializacija – Elektroninė sveikata) (NAUJA)                       nuolatinės studijos     ištęstinės studijos

Informatikos studijų kryptis

• Verslo informatikos studijų programa (NAUJA)                       nuolatinės studijos     ištęstinės studijos
    

Komunikacijos studijų kryptis

• Komunikacija ir kūrybinės technologijos (NAUJA)                  skrajutė

Jungtinės studijų programos

• Lyginamosios socialinės politikos ir gerovės studijų programa (ANGLŲ K.,) nuolatinės studijos


DOKTORANTŪROS STUDIJOS

EDUKOLOGIJA (Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus universitetas, Mykolo Romerio universitetas, Klaipėdos universitetas, Aveiro universitetas (Portugalija)
PSICHOLOGIJA (Vytauto Didžiojo universitetas, Mykolo Romerio universitetas, Cordobos universitetas (Ispanija))

LAIPSNIO NETEIKIANČIOS STUDIJOS

Pedagogikos (studijos mokytojo kvalifikacijai įgyti) (NAUJA)

Kodėl verta studijuoti Socialinės politikos fakultete?

Socialinės politikos fakultete:

• Įgyjamas platus socialinių mokslų krypties išsilavinimas, neribojantis saviraiškos ir karjeros galimybių
• Jūs galite tęsti studijas aukštesnės pakopos studijų programose (magistrantūros, doktorantūros) Lietuvos ir užsienio universitetuose

Studijų metu turite galimybes:

1. Studijuoti užsienio universitetuose bei įsijungti į tarptautines studijų programas. Pagal Erasmus mainų programą sudarytos sąlygos studijuoti Linco Johano Keplerio (Austrija), Tamperės, Laplandijos (Suomija), Stokholmo, Gioteborgo, Orebro (Švedija), Stambulo Bigli, Adnano Menderes (Turkija), Romos, Genujos (Italija), Kiolno, Zygeno, Leipcigo (Vokietija) bei kituose užsienio universitetuose. Socialinės politikos fakultete veikia intensyvios tarptautinės studijų programos, suteikiančios galimybę studentams dviems savaitėms išvykti studijuoti į užsienį.
2. Gilinti žinias moksliniuose būreliuose. Studentai, besidomintys moksline veikla, rengia pranešimus Penitencinės teisės ir veiklos, Mediacijos, Socialinio darbo, Sociologijos, Edukologijos, Teisės psichologijos bei Socialinės psichologijos moksliniuose būreliuose.
3. Dalyvauti karjeros planavimo akademijos veikloje, kurios tikslas padėti ugdyti moksleivių karjeros planavimo ir projektavimo gebėjimus. Karjeros akademijos dėstytojai ir šioje veikloje dalyvaujantys studentai padeda mokiniams įsivertinti savo gebėjimus, informuoja karjeros tikslų planavimo klausimais bei suteikia reikalingą informaciją apie profesijas, mokymosi ir studijų galimybes.
4. Gauti nemokamą psichologinę pagalbą.

Fakultete veikia Psichologinė tarnyba, kurios tikslas - gerinti universiteto bendruomenės narių psichinę sveikatą bei savijautą, skatinti bendruomenės narių produktyvų bendradarbiavimą bei santykių darną.
Kiekvienas  universiteto studentas gali gauti nemokamą pagalbą ir konsultaciją asmenybės, bendravimo, krizių, studijų ir karjeros pasirinkimo, patiriamo streso ir kt. klausimais

Mykolo Romerio universiteto studentai gali pasirinkti gretutines krypties studijas, kai studentams sudaromos galimybės greta pagrindinės studijų krypties (šakos) programos studijuoti kitos studijų krypties (šakos) programą ir įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį. Gretutinės krypties studijų pasirinkimas studentams suteikia galimybę įgyti platesnį išsilavinimą, stoti į tos krypties magistrantūrą, praplėsti savo įsidarbinimo galimybes.
Gretutinės krypties studijų programą gali pasirinkti pirmosios pakopos studijų studentai, kurių studijų programoje tokia galimybė yra numatyta. Studentai pasirenka gretutinės krypties studijas ir į jas registruojasi elektroniniu būdu per individualią prieigą prie savo elektroninės studijų knygelės informacinėje sistemoje STUDIJOS. Pasirinkdami gretutinės krypties studijas studentai elektroniniu būdu užpildo prašymą fakulteto, kuriame studijuoja pagrindinės krypties studijų programą, dekanui ir bendra registracijos į studijas tvarka pasirenka gretutinės krypties studijų programos dalykus. Gretutinės krypties studijų programos vykdymas prasideda studentui pasirašius gretutinės krypties studijų sutartį. Gretutinės krypties studijų programą pasirinkę studentai į programos dalykų studijas registruojasi kartu su tuos dalykus studijuojančiais atitinkamos pagrindinės krypties studijų programos studentais.

Daugiau informacijos galima rasti čia:  Gretutinės krypties studijų vykdymo reikalavimai ir gretutinių studijų sutarčių formos

GRETUTINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS

Psichologijos gretutinės studijos

Socialinės pedagogikos gretutinės studijos

Socialinio darbo gretutinės studijos

Sociologijos gretutinės studijos

Švietimo ir ugdymo gretutinės studijos

TVARKARAŠČIAI

2018-2019 S.M. KALENDORIUS

2018 - 2019 s.m. akademinis kalendorius
2018 - 2019 s.m. rudens semestro savaičių pasiskirstymas
2018 - 2019 s.m. pavasario semestro savaičių pasiskirstymas

GRAFIKAI

2018-2019 s.m. bakalauro nuolatinių studijų grafikas. Atnaujintas 11.22 d.
2018-2019 s.m. magistrantūros nuolatinių studijų grafikas. Atnaujintas 11.22 d.
2018-2019 s.m. bakalauro ištęstinių studijų grafikas. Atnaujinta 02.23 d.
2018-2019s.m. magistrantūros ištęstinių studijų grafikas. Atnaujintas 10.12 d.
2018-2019 s.m. papildomųjų studijų grafikas. Atnaujintas 02.11

Tvarkaraščiai bus skelbiami rugpjūčio paskutiniąją - rugsėjo pirmąją savaitėmis. Nuolatinių studijų bakalauro I kursui pirmąją rudens semestro savaitę vyks įvadinė savaitė į studijas.

NUOLATINĖS STUDIJOS

2018-2019 s.m. pavasario semestro SVEIKATOS IR SPORTO CENTRO laisvai pasirenkami dalykai vyksta pagal atskirą tvarkaraštį. Kreiptis į Sveikatos ir sporto centrą (C-II-106). Kiti laisvai pasirenkami studijų dalykai šį semestrą vykdomi nebus.

BAKALAURO STUDIJOS

Socialinio darbo ir teisės pagrindų programa

SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
I kurso 2018-2019 s.m. pavasario semestras. Atnaujintas 03.28 d.
II kurso 2018-2019 s.m. pavasario semestras
EGZAMINŲ SESIJOS TVARKARAŠČIAI
I kurso 2018-2019 s.m. pavasario 2 semestras
II kurso 2018-2019 s.m. pavasario 4 semestras

Socialinio darbo programa

SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
III kurso 2018-2019 s.m. pavasario semestras. Atnaujinta 02.11
EGZAMINŲ SESIJOS TVARKARAŠČIAI
III kurso 2018-2019 s.m. pavasario 6 semestras

MAGISTRANTŪROS STUDIJOS

Edukacinių technologijų valdymo programos Karjeros valdymo specializacija

SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
II kurso 2018-2019 s.m. rudens semestras. Atnaujinta 09.06

Edukacinių technologijų valdymo programa

SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
II kurso 2018-2019 s.m. rudens semestras. Atnaujintas 09.19; 10.05; 10.08 d.

Pedagogikos (Laipsnio neteikianti) studijų programa

SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
I kurso 2018-2019 s.m. pavasario (2) semestras. Atnaujintas 04.30 d.

IŠTĘSTINĖS STUDIJOS

BAKALAURO STUDIJOS

Socialinės pedagogikos studijų programa

ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
III kurso 2018-2019 s.m. rudens (3) semestras
EGZAMINŲ SESIJOS TVARKARAŠČIAI
III kurso 2018-2019 s.m. pavasario (2) semestras. Atnaujinta 04.18 d.
IV kurso 2018-2019 s.m. pavasario (8) semestras

Socialinio darbo ir teisės pagrindų programa

ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠTIS
I kurso 2018-2019 s.m. rudens (3) semestras
II kurso 2018-2019 s.m. rudens (5) semestras
EGZAMINŲ SESIJOS TVARKARAŠČIAI
I kursas 2018-2019 s.m. pavasario (2) semestras. Atnaujinta 04.08 d.
II kurso 2018-2019 s.m. pavasario (4) semestras

Socialinio darbo studijų programa

ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
III kurso 2018-2019 s.m. rudens (7) semestras
IV kurso 2018-2019 s.m. rudens (9) semestras
EGZAMINŲ SESIJOS TVARKARAŠČIAI
III kurso 2018-2019 s.m. pavasario (6) semestras
IV kurso 2018-2019 s.m. pavasario (8) semestras
V kurso 2018-2019 s.m. pavasario (10) semestras

MAGISTRANTŪROS STUDIJOS

Išlyginamieji dalykai

Edukacinių technologijų valdymo programa

SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
I kurso 2018-2019 s.m. pavasario (2) semestras. Atnaujintas 01.28; 02.11; 03.01; 05.02; 05.23 d.

Edukacinių technologijų valdymo programos Karjeros valdymo specializacija

SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
I kurso 2018-2019 s.m. pavasario (2) semestras. Atnaujintas 01.28; 02.11; 03.01; 05.02; 05.23 d.

Teisės edukologijos programa (Marijampolėje)

SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
I kurso 2018-2019 m. 2 semestro pavasario paskaitų bei egzaminų tvarkaraštis.

Socialinio darbo studijų programa (Marijampolėje)

SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
I kurso 2018-2019 s.m. rudens (3) semestras
I kurso 2018-2019 m. 2 semestro pavasario paskaitų bei egzaminų tvarkaraštis. Atnaujinta 02.11; 05.15; 05.23 d.

Socialinio darbo studijų programa (Utenoje)

SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
I kurso 2018-2019 s.m. rudens (3) semestras
I kurso 2018-2019 m. 2 semestro pavasario paskaitų bei egzaminų tvarkaraštis. Atnaujinta 02.14; 05.15; 05.23 d.

Socialinio darbo studijų programa (Vilniuje)

SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
I kurso 2018-2019 s.m. rudens (3) semestras
EGZAMINŲ SESIJOS TVARKARAŠČIAI
I kurso 2018-2019 s.m. pavasario (2) semestras

Vaiko teisių apsaugos studijų programa

SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
I kurso 2018-2019 s.m. rudens (3) semestras
EGZAMINŲ SESIJOS TVARKARAŠČIAI
I kurso 2018-2019 s.m. pavasario semestras. Atnaujinta 05.23 d.

PAPILDOMOSIOS STUDIJOS

2018-2019 š.m. pavasario semestro Socialinio darbo krypties (Vilniuje) papildomųjų studijų paskaitų bei egzaminų tvarkaraštis

Adresas: Ateities g.20 LT-08303 Vilnius
Kab.: V-243, V-242
Tel.: (8 5) 2714 711
Faks.: 2714 711
El. p.: spf@mruni.eu


Dekanė: Prof. dr. Leta Dromantienė
Kab.: V-242
Tel.: (8 5) 2714 712
El. p.: dromante@mruni.eu


Prodekanė: (studijoms) Prof. dr. Irena Žemaitaitytė
Kab.: V-241
Tel.: (8 5) 2714 713
El. p.: irene@mruni.eu

Vyriausioji vadybininkė: Monika Misiukaitė
Kab.: V-244
Tel.: (8 5) 2714714
El. p.: monika.misiukaite@mruni.eu
 
Dekano padėjėja: Gitana Naudužienė
Kab.: V-243
Tel.: (8 5) 2714 711
El. p.: gitanan@mruni.eu


Studijas kuruojančios vyr. metodininkės:

Leonora Andriulevičienė        
Kuruoja  visas magistrantūros nuolatinių  studijų programas, tęstines studijas, klausytojus. Taip pat Psichologijos bakalauro nuolatinių (paskaitos vyksta vakarais), Teisės ir penitencinės veiklos bakalauro, Verslo infromatikos bakalauro, Internetinio valdymo ir komunkacijos bakalauro nuolatinių studijų programas. Magistratūros ištęstinių studijų programas: Socialinė psichologija, Teisės psichologija, Verslo psichologija.
Tel.: (8-5)2714 717; El.p.: leonora@mruni.eu
Kab.: II- 214, Ateities g. 20


Rasa Nanartavičienė  
Atsakinga už tvarkaraščių rengimą bei   kuruoja nuotolinių studijų klausytojus ir ERASMUS programos studentus, Komunikacija ir kūrybinės industrijos bakalauro nuolatinių studijų programą.
Tel.: (8-5)2714 706; El.p.: rasana@mruni.eu
 Kab.: V-256 , Ateities g. 20

  
Studijas kuruojančios vadybininkės:

Giedrė Meškauskaitė - Šliužienė
Kuruoja Socialinio darbo, Psichologijos, Ugdymo karjerai pedagogikos, Sociologijos, Sociakultūrinės edukacijos, Socialinės pedagogikos bakalauro nuolatinių studijų programas.
Tel.: (8-5) 2714 606;  El.p.: giedrems@mruni.eu
Kab.: II- 215A, Ateities g. 20

Ona Plauskienė - kuruoja visas bakalauro ir magistrantūros ištęstinių ir papildomųjų studijų programas. Taip pat bakalauro nuolatinių studijų (Socialinė pedagogika; Sociokultūrinė edukacija; Sociologija) programas; Nuotolines studijas, laipsnio neteikiančias pedagogikos studijas. 
Tel.: (8-5)2714 717; El. p. oplausk@mruni.eu
Kab.: II- 214, Ateities g. 20

Simona Varneckytė
atsakinga už tvarkaraščių rengimą.
Tel.: (8-5) 2714 688; El.p. simona.varneckyte@mruni.eu
Kab.: V- 257, Ateities g. 20

 

Jūsų pageidaujamas puslapis ar dokumentas nerastas.

Atgal

 

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • Faks.: (8 5) 267 6000
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747