Kursų tvarka

KURSŲ TVARKA

  • Kursai pradedami tik susirinkus minimaliai 7 asmenų grupei.
  • Bendra užsienio kalbos kurso trukmė – 40 ak. val.
  • Kursų intensyvumas – 4 ak. val. į savaitę
  • Susitikimai vyksta 2 kartus per savaitę, t. y. vienas užsiėmimas trunka 1 val. 30 min.
  • Kvietimus į susitikimą (kurio metu susipažįstama su dėstytoju, nustatomas pretendentų kalbos mokėjimo lygis, pristatomas kursas ir suderinamas mokymų tvarkaraštis), siunčiame į registracijos formoje pateiktus el. paštus.
  • Jeigu susitikimo metu nustatoma, kad vienoje grupėje esančių dalyvių kalbos mokėjimo lygiai labai skirtingi, Institutas gali priimti sprendimą nevykdyti kursų.
  • Kursų klausytojas iš karto sumoka už visą numatytą akademinių valandų kursų ciklą prieš prasidedant kursams.
  • Sutinkantieji su Kursų tvarka bei mokėjimo sąlygomis, su Institutu pasirašo užsienio kalbų mokymo paslaugų sutartį.