Studijų programų komitetai


Patvirtinta rektoriaus 2019-10-19 įsakymu Nr. 1I-263, HMI direktoriaus (dekano) 2020-04-11 įsakymu Nr. 20HMI-4

1. Studijų programos Dalykinė anglų ir kita užsienio kalba (I pakopa) ir gretutinės filologijos krypties studijų: 
Vadovė – doc. dr. Liudmila Mockienė, Humanitarinių mokslų instituto direktorė (dekanė).
Nariai:
prof. dr. Diana Babušytė, Humanitarinių mokslų instituto profesorė,
prof. dr. Violeta Janulevičienė, Humanitarinių mokslų instituto profesorė,
prof. dr. Sigita Rackevičienė, Humanitarinių mokslų instituto profesorė,
Oksana Smirnova, Humanitarinių mokslų instituto lektorė,
doc. dr. Lora Tamošiūnienė, Humanitarinių mokslų instituto docentė,
doc. dr. Giedrė Valūnaitė Oleškevičienė, Humanitarinių mokslų instituto docentė,
Rūta Guobužaitė, Dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos programos bakalauro studijų absolventė,
Olivia Pieczulis, Dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos programos bakalauro studijų studentė,
Diana Splošnova, Dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos programos bakalauro studijų studentė,
Indrė Šeputienė, leidyklos „Muzikija“ direktorė.
Vadybininkė – Liana Dalia Petronytė, Humanitarinių mokslų instituto vyresnioji vadybininkė. 


2. Studijų programos Dalykinė anglų ir kita užsienio kalba (I pakopa) specializacijos Dalykinė anglų kalba ir Korėjos studijos:
Vadovė – doc. dr. Lora Tamošiūnienė, Humanitarinių mokslų instituto docentė.

Nariai:
prof. dr. Diana Babušytė, Humanitarinių mokslų instituto profesorė,
prof. dr. Violeta Janulevičienė, Humanitarinių mokslų instituto profesorė,
prof. dr. Sigita Rackevičienė, Humanitarinių mokslų instituto profesorė,
doc. dr. Liudmila Mockienė, Humanitarinių mokslų instituto direktorė (dekanė),
Oksana Smirnova, Humanitarinių mokslų instituto lektorė,
doc. dr. Giedrė Valūnaitė Oleškevičienė, Humanitarinių mokslų instituto docentė,
Rūta Guobužaitė, Dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos programos bakalauro studijų absolventė,
Olivia Pieczulis, Dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos programos bakalauro studijų studentė,
Diana Splošnova, Dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos programos bakalauro studijų studentė,
Indrė Šeputienė, leidyklos „Muzikija“ direktorė.
Vadybininkė – Liana Dalia Petronytė, Humanitarinių mokslų instituto vyresnioji vadybininkė. 


3. Studijų programos Vertimas ir redagavimas (I pakopa) ir gretutinės vertimo krypties studijų:
Vadovė – doc. dr. Vilhelmina Vaičiūnienė, Humanitarinių mokslų instituto docentė.
Nariai: 

dr. Ilona Čiužauskaitė, Humanitarinių mokslų instituto lektorė,
dr. Viktorija Mažeikienė, Humanitarinių mokslų instituto lektorė,
doc. dr. Liudmila Mockienė, Humanitarinių mokslų instituto direktorė (dekanė),
Eglė Selevičienė, Humanitarinių mokslų instituto lektorė,
doc. dr. Lora Tamošiūnienė, Humanitarinių mokslų instituto docentė,
doc. dr. Renata Valūnė, Humanitarinių mokslų instituto docentė,
Viktorija Ramanauskaitė, Vertimo ir redagavimo programos bakalauro studijų absolventė,
Ieva Gadeikytė, Vertimo ir redagavimo programos bakalauro studijų studentė,
Skaistė Taraškevičiūtė, Vertimo ir redagavimo programos bakalauro studijų studentė,
Zita Staigienė, UAB „Šviesa“ Leidinių rengimo skyriaus vadovė.
Vadybininkė – Liana Dalia Petronytė, Humanitarinių mokslų instituto vyresnioji vadybininkė.

   

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747