Studijų programų komitetai


Patvirtinta rektoriaus 2018-10-02 įsakymu Nr. 1I-28, HMI direktoriaus (dekano) 2018-12-05 įsakymu Nr. 20HMI-6

1. Studijų programos Dalykinė anglų ir kita užsienio kalba (I pakopa), studijų programos Vertimas ir redagavimas (I pakopa) specializacijos Dalykinė anglų ir kita užsienio kalba ir gretutinės filologijos krypties studijų programos:
Vadovė – doc. dr. Liudmila Mockienė, Humanitarinių mokslų instituto direktorė (dekanė).
Nariai:
prof. dr. Violeta Janulevičienė, Humanitarinių mokslų instituto profesorė,
doc. dr. Sigita Rackevičienė, Humanitarinių mokslų instituto docentė,
doc. dr. Lora Tamošiūnienė, Humanitarinių mokslų instituto docentė,
doc. dr. Vilhelmina Vaičiūnienė, Humanitarinių mokslų instituto docentė,
Olivia Pieczulis, Dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos programos bakalauro studijų studentė,
Vykintė Šimkutė, Dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos programos bakalauro studijų studentė,
Rūta Guobužaitė, Dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos programos bakalauro studijų absolventė,
Indrė Šeputienė, leidyklos „Muzikija“ direktorė.
Vadybininkė – Liana Dalia Petronytė, Humanitarinių mokslų instituto vyresnioji vadybininkė.

2. Studijų programos Vertimas ir redagavimas (I pakopa) ir gretutinės vertimo krypties studijų programos:
Vadovė – doc. dr. Vilhelmina Vaičiūnienė, Humanitarinių mokslų instituto docentė.
Nariai:
dr. Ilona Čiužauskaitė, Humanitarinių mokslų instituto lektorė,
dr. Viktorija Mažeikienė, Humanitarinių mokslų instituto lektorė,
doc. dr. Liudmila Mockienė, Humanitarinių mokslų instituto direktorė (dekanė),
doc. dr. Lora Tamošiūnienė, Humanitarinių mokslų instituto docentė,
Mantė Bagočiūtė, Vertimo ir redagavimo programos bakalauro studijų studentė,
Aurelija Kaušaitė, Vertimo ir redagavimo programos bakalauro studijų studentė,
Viktorija Ramanauskaitė, Vertimo ir redagavimo programos bakalauro studijų absolventė,
Zita Staigienė, UAB „Šviesa“ Leidinių rengimo skyriaus vadovė.
Vadybininkė – Liana Dalia Petronytė, Humanitarinių mokslų instituto vyresnioji vadybininkė.

3. Studijų programos Filosofija (I pakopa):
Vadovė – doc. dr. Rūta Marija Vabalaitė, Humanitarinių mokslų instituto docentė.
Nariai:
doc. dr. Povilas Aleksandravičius, Humanitarinių mokslų instituto docentas,
dr. Dalius Viliūnas, Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnysis mokslo darbuotojas.
Vadybininkė – Liana Dalia Petronytė, Humanitarinių mokslų instituto vyresnioji vadybininkė.

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747