Studijų programų komitetai


Patvirtinta rektoriaus 2018-10-02 įsakymu Nr. 1I-28, HMI direktoriaus (dekano) 2018-05-25 įsakymu Nr. 20HMI-8

1. Studijų programos Dalykinė anglų ir kita užsienio kalba (I pakopa), studijų programos Vertimas ir redagavimas (I pakopa) specializacijos Dalykinė anglų ir kita užsienio kalba ir gretutinės filologijos krypties studijų programos:
Vadovė – doc. dr. Liudmila Mockienė, Humanitarinių mokslų instituto direktorė (dekanė).
Nariai:
prof. dr. Violeta Janulevičienė, Humanitarinių mokslų instituto profesorė,
Olivia Pieczulis, Dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos programos bakalauro studijų studentė,
doc. dr. Sigita Rackevičienė, Humanitarinių mokslų instituto docentė,
Vykintė Šimkutė, Dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos programos bakalauro studijų studentė,
Eglė Selevičienė, Humanitarinių mokslų instituto lektorė,
Indrė Šeputienė, leidyklos „Muzikija“ direktorė,
doc. dr. Lora Tamošiūnienė, Humanitarinių mokslų instituto docentė.
Vadybininkė – Liana Dalia Petronytė, Humanitarinių mokslų instituto vyresnioji vadybininkė.

2. Studijų programos Vertimas ir redagavimas (I pakopos) ir gretutinės vertimo krypties studijų programos:
Vadovė – doc. dr. Vilhelmina Vaičiūnienė, Humanitarinių mokslų instituto docentė.
Nariai:
Mantė Bagočiūtė, Vertimo ir redagavimo programos bakalauro studijų studentė,
prof. dr. Nijolė Burkšaitienė, Humanitarinių mokslų instituto profesorė,
dr. Ilona Čiužauskaitė, Humanitarinių mokslų instituto lektorė,
Aurelija Kaušaitė, Vertimo ir redagavimo programos bakalauro studijų studentė,
dr. Viktorija Mažeikienė, Humanitarinių mokslų instituto lektorė,
doc. dr. Liudmila Mockienė, Humanitarinių mokslų instituto direktorė (dekanė),
Zita Staigienė, UAB „Šviesa“ Leidinių rengimo skyriaus vadovė,
doc. dr. Lora Tamošiūnienė, Humanitarinių mokslų instituto docentė.
Vadybininkė – Liana Dalia Petronytė, Humanitarinių mokslų instituto vyresnioji vadybininkė.

3. Studijų programos Filosofija (I pakopos):
Vadovė – doc. dr. Rūta Marija Vabalaitė, Humanitarinių mokslų instituto docentė.
Nariai:
doc. dr. Povilas Aleksandravičius, Humanitarinių mokslų instituto docentas,
dr. Dalius Viliūnas, Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnysis mokslo darbuotojas.
Vadybininkė – Liana Dalia Petronytė, Humanitarinių mokslų instituto vyresnioji vadybininkė.