Metodiniai nurodymai


Kursinių darbų ir bakalauro baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo metodiniai nurodymai lietuvių kalba

Kursinių darbų ir bakalauro baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo metodiniai nurodymai anglų kalba

Studentai rašto, baigiamuosiuose ir kituose mokslo darbuose bibliografinio sąrašo sudarymui, citavimui turi vadovautis Chicago bibliografinio aprašo standartu.