Metodiniai nurodymai

Kursinių darbų ir bakalauro baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo metodiniai nurodymai

Studentai rašto, baigiamuosiuose ir kituose mokslo darbuose bibliografinio sąrašo sudarymui, citavimui turi vadovautis Chicago bibliografinio aprašo standartu.

Filologijos ir vertimo krypties studijų programų kursinių darbų ir bakalauro baigiamųjų darbų reikalavimai studentams, įstojusiems 2013 m. ir vėliau, skelbiami Moodle.


Bakalauro baigiamojo darbo titulinių lapų pavyzdys (rašantiems darbą lietuvių kalba)

Bakalauro baigiamojo darbo titulinių lapų pavyzdys (rašantiems darbą anglų kalba)