Bakalauro studijų baigiamieji darbai (BSBD)


Bakalauro baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis 2017/2018 s. m.:

Humanitarinių mokslų instituto bakalauro baigiamųjų darbų gynimas vyks 2018 m. gegužės 31 d.:
Atmintinė*: * Parengta pagal Mykolo Romerio universiteto studijų rezultatų vertinimo tvarką.

Baigiamųjų darbų gynimo kvalifikacinių komisijų sudėtys 2017/2018 s. m.
(Rektoriaus 2018-04-30 įsakymas Nr. 1I-218):

Filologijos kryptis (Dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos studijų programa):
Pirmininkė – prof. dr. Ligija Kaminskienė, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Vertimo studijų katedros profesorė.
Pirmininko pavaduotoja – doc. dr. Liudmila Mockienė,
Humanitarinių mokslų instituto direktorė (dekanė).
Nariai:
Giedrė Liutkevičiūtė, UAB „Ars libri“ vertimų biuro direktorė;
Viktorija Mažeikienė, Humanitarinių mokslų instituto lektorė;
doc. dr. Sigita Rackevičienė, Humanitarinių mokslų instituto docentė;
doc. dr. Lora Tamošiūnienė, Humanitarinių mokslų instituto docentė;
doc. dr. Vilhelmina Vaičiūnienė, Humanitarinių mokslų instituto docentė.

Vertimo kryptis (Vertimo ir redagavimo studijų programa):
Pirmininkė – prof. dr. Ligija Kaminskienė, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Vertimo studijų katedros profesorė.
Pirmininko pavaduotoja – doc. dr. Liudmila Mockienė, Humanitarinių mokslų instituto direktorė (dekanė).
Nariai:
Giedrė Liutkevičiūtė, UAB „Ars libri“ vertimų biuro direktorė;
Viktorija Mažeikienė, Humanitarinių mokslų instituto lektorė;
doc. dr. Sigita Rackevičienė, Humanitarinių mokslų instituto docentė;
doc. dr. Lora Tamošiūnienė, Humanitarinių mokslų instituto docentė;
doc. dr. Vilhelmina Vaičiūnienė, Humanitarinių mokslų instituto docentė.

Filosofijos kryptis (Filosofijos studijų programa):
Pirmininkas – dr. Dalius Viliūnas, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lietuvos filosofijos istorijos skyriaus vedėjas.
Pirmininko pavaduotoja – doc. dr. Liudmila Mockienė,
Humanitarinių mokslų instituto direktorė (dekanė).
Nariai:
doc. dr. Povilas Aleksandravičius, Humanitarinių mokslų instituto docentas;
dr. Gintaras Kabelka, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lietuvos filosofijos istorijos skyriaus mokslo darbuotojas;
doc. dr. Rūta Marija Vabalaitė, Humanitarinių mokslų instituto docentė.

Baigiamųjų darbų gynimo kvalifikacinių komisijų sekretorė Liana Dalia Petronytė, Humanitarinių mokslų instituto vyresnioji vadybininkė.