Bakalauro studijų baigiamieji darbai (BSBD)


Bakalauro baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis 2017/2018 s. m.:

Humanitarinių mokslų instituto bakalauro baigiamųjų darbų gynimas vyks 2018 m. gegužės 31 d.:
  Atmintinė*:
  • Kartu su baigiamuoju darbu studentas pateikia nustatytos formos deklaraciją, kurioje patvirtina, kad vertinimui pateiktas baigiamasis darbas yra atliktas savarankiškai, be plagijavimo ir laikantis akademinio rašymo taisyklių: LT EN. Abiejų egzempliorių paskutiniuose puslapiuose darbo autentiškumą privalote patvirtinti savo parašu, taip pat įrašyti datą, kada baigtas darbas bei savo el. pašto adresą (kontaktus pageidautina spausdinti kompiuteriu, kad būtų aiškiai įskaitomi).
  • Baigiamojo darbo viršelio vidinėje pusėje įklijuojami 2 vokai vadovo atsiliepimui ir recenzijai.
  • Vadovui aprobavus paregtą baigiamąjį darbą, studentas jį ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki gynimo privalo įkelti į Universiteto IS „Studijos“ (Studijų knygelė), o vadovas sistemoje pažymėti savo sutikimą, kad darbas būtų ginamas. Galutinis darbo variantas į Studijų knygelę įkeliamas „pdf“ formatu. Baigiamųjų darbų patikrai talpinimo vadovas.
  • Komitetas skiria recenzentą, kuris taip pat pažymimas informacinėje sistemoje „Studijos“. Ne vėliau kaip 2 dienos iki gynimo recenzentas į informacinę sistemą „Studijos“ įkelia recenziją, kurioje teigiamai arba neigiamai įvertina darbą.
  • Prieš gynimus būtina pasitikrinti, ar visa informacija studijų knygelėje įvesta teisingai.
  • Likus dviem savaitėms iki baigiamųjų darbų gynimo pradžios Studijų programų komitetai sudaro baigiamųjų darbų gynimo kvalifikacinės komisijos posėdžių tvarkaraščius, kuriuos tvirtina dekanas ir numato gynimo tvarką bei vietą.
  • Ginami tik formaliąją antiplagiato patikrą praėję baigiamieji darbai. Jeigu ginti pateiktame darbe formaliosios patikros arba gynimo metu konstatuojamas plagiatas, jį pateikęs studentas gali būti šalinamas iš Universiteto.
  • Baigiamieji darbai ginami viešame baigiamųjų darbų gynimo kvalifikacinės komisijos posėdyje.
  • Gynimo metu gali būti naudojama garso ar vaizdo įrašymo aparatūra. Šie įrašai gali būti naudojami nagrinėjant apeliacijas.
  • Jeigu vadovas negali dalyvauti gynimo posėdyje, jis atsiliepimą pateikia raštu.
  • Jeigu posėdyje nedalyvauja recenzentas, jo recenziją perskaito vienas komisijos narių.
  * Parengta pagal Mykolo Romerio universiteto studijų rezultatų vertinimo tvarką.

  Baigiamųjų darbų gynimo kvalifikacinių komisijų sudėtys 2017/2018 s. m.
  (Rektoriaus 2018-04-30 įsakymas Nr. 1I-218):

  Filologijos kryptis (Dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos studijų programa):
  Pirmininkė – prof. dr. Ligija Kaminskienė, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Vertimo studijų katedros profesorė.
  Pirmininko pavaduotoja – doc. dr. Liudmila Mockienė,
  Humanitarinių mokslų instituto direktorė (dekanė).
  Nariai:
  Giedrė Liutkevičiūtė, UAB „Ars libri“ vertimų biuro direktorė;
  Viktorija Mažeikienė, Humanitarinių mokslų instituto lektorė;
  doc. dr. Sigita Rackevičienė, Humanitarinių mokslų instituto docentė;
  doc. dr. Lora Tamošiūnienė, Humanitarinių mokslų instituto docentė;
  doc. dr. Vilhelmina Vaičiūnienė, Humanitarinių mokslų instituto docentė.

  Vertimo kryptis (Vertimo ir redagavimo studijų programa):
  Pirmininkė – prof. dr. Ligija Kaminskienė, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Vertimo studijų katedros profesorė.
  Pirmininko pavaduotoja – doc. dr. Liudmila Mockienė, Humanitarinių mokslų instituto direktorė (dekanė).
  Nariai:
  Giedrė Liutkevičiūtė, UAB „Ars libri“ vertimų biuro direktorė;
  Viktorija Mažeikienė, Humanitarinių mokslų instituto lektorė;
  doc. dr. Sigita Rackevičienė, Humanitarinių mokslų instituto docentė;
  doc. dr. Lora Tamošiūnienė, Humanitarinių mokslų instituto docentė;
  doc. dr. Vilhelmina Vaičiūnienė, Humanitarinių mokslų instituto docentė.

  Filosofijos kryptis (Filosofijos studijų programa):
  Pirmininkas – dr. Dalius Viliūnas, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lietuvos filosofijos istorijos skyriaus vedėjas.
  Pirmininko pavaduotoja – doc. dr. Liudmila Mockienė,
  Humanitarinių mokslų instituto direktorė (dekanė).
  Nariai:
  doc. dr. Povilas Aleksandravičius, Humanitarinių mokslų instituto docentas;
  dr. Gintaras Kabelka, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lietuvos filosofijos istorijos skyriaus mokslo darbuotojas;
  doc. dr. Rūta Marija Vabalaitė, Humanitarinių mokslų instituto docentė.

  Baigiamųjų darbų gynimo kvalifikacinių komisijų sekretorė Liana Dalia Petronytė, Humanitarinių mokslų instituto vyresnioji vadybininkė.