Naujienos iki 2016-12-21

Seminarų ciklas vertėjams

2016 m. spalio 13-28 d. Europos Sąjungos Teisingumo teismo teisininkės-lingvistės dr. Kristina Savickaitė, Jurga Haenel ir Jolita Vanglovskaja vedė seminarų ciklą apie teisinės kalbos ir jos vertimo ypatumus vertimo ir redagavimo, dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos programų studentams, dėstytojams, profesionaliems vertėjams.

Kristina Savickaitė (spalio 13 d.) pristatė Teisingumo teismo praktiką netiesioginių mokesčių srityje ir su šia sritimi susijusias vertimo problemas.

Jurga Haenel (spalio 17 d.) diskutavo apie intelektinės nuosavybės terminijos problemas.

Jolita Vanglovskaja (spalio 28 d.) nagrinėjo Teisingumo Teismo dokumentų netiesioginių mokesčių srityje vertimo ypatumus.

Seminarų ciklo programa

_____

Vertėjo raštu profesija ES institucijose

Spalio 4 d. Europos Komisijos Lietuvoje atstovė Agnė Kazlauskaitė skaitė paskaitą „Vertėjo raštu profesija ES institucijose“ vertimo ir redagavimo bei dalykinės anglų kalbos ir kitos užsienio kalbos programų studentams.

_____

Europos kalbų diena Mykolo Romerio universitete

Vyko 2016 m. rugsėjo 27 d.

______

Išvyka į Molėtų ir Utenos Adolfo Šapokos gimnazijas Europos kalbų dieną

Rugsėjo 26 d. Mykolo Romerio universiteto filologijos krypties studijų programų Dalykinė anglų ir kita užsienio kalba bei Vertimas ir redagavimas dėstytojai iš JAV, Ispanijos ir Irano (Kristina Dawn Schimmels, Juan Carlos Pagan Motos ir Marjan Masoodi) lankėsi Molėtų ir Utenos Adolfo Šapokos gimnazijose, kur skaitė šventines paskaitas, skirtas Europos kalbų dienai. Dėstytojai bendravo su moksleiviais anglų kalba, pasakojo jiems apie savo šalių kalbą, kultūrą ir istoriją.

Kristina Dawn Schimmels Marjan Masoodi Juan Carlos Pagan Motos

Daugiau informacijos:

http://www.vilnis.lt/lt/naujienos/aktualijos/2016/10/moletu-gimnazijoje-neiprastos-uzsienio-destytoju-vedamos-pamokos

https://asg.utena.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1010-kalbu-diena

______

SOART - poezijos vertimo konkursas

Politikos ir vadybos fakulteto Filosofijos ir humanistikos institutas 2016 m. gegužės 25 d. kvietė į 2-ąjį vertimo konkurso SOART renginį. Renginys jau tradiciškai vyksta MRU, Ateities g. 20, Profesoriume (I-220).


Renginio metu buvo skaitomi poezijos vertimai pateikti konkursui. SOART 2016 dalyvauja jaunieji vertėjai iš Kinijos, Slovakijos, Lietuvos universitetų ir gimnazijų.


_____

Seminaras vertimo gebėjimų lavinimui

2016 m. balandžio 14 d. Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje atstovė ir vertėja Agnė Kazlauskaitė vedė praktinį seminarą Vertimo ir redagavimo studijų programos I kurso studentams. Seminaras skirtas studentų vertimo gebėjimų lavinimui.

____

Paskaitos ir seminarai apie teisinį vertimą

2016 m. balandžio 4-8 d. MRU svečiavosi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisininkės-lingvistės Natalija Točickienė ir Inga Jablonskaitė-Martinaitienė bei kalbos redaktorė Daiva Jašinskienė. Viešnios visą savaitę vedė paskaitas ir seminarus apie teisinio vertimo Teisingumo Teisme ypatumus, Teisingumo Teismo kompetenciją ir procesą, šio teismo praktiką aiškinant ir taikant bendruosius teisės principus, jo praktiką pagrindinių teisių, darbo ir socialinės teisės srityse, taip pat lietuvių kalbos vartojimą teismo dokumentuose. Seminaruose dalintasi patirtimi, buvo analizuojami Teisingumo Teismo dokumentai, juose vartojami teisiniai terminai, aptariamos jų vertimo problemos ir organizuojamos praktinės užduotys. Paskaitos ir seminarai vesti Vertimo ir redagavimo, Dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos, Teisės programų studentams, dėstytojams ir profesionaliems vertėjams.

___


Goi Peace Foundation skelbia tarptautinį literatūros kūrinių konkursą!

Pagal UNESCO vykdomą globalią švietimo ir tvaraus vystymosi programą - Global Action Programme (GAP) on Education for Sustainable Development (ESD) Goi Peace Foundation skelbia tarptautinį esė konkursą!

2016 metų esė konkurso tema: "Education to Build a Better future for All".

Savo kūrinius konkursui galima pristatyti iki 2016 m. birželio 15 dienos.


Reikalavimai konkurso dalyviams:

 • Konkurse gali dalyvauti ne vyresni kaip 25 metų žmonės, skirstomi į 2 kategorijas: vaikai (iki 14 m.); jaunimas (nuo 15-25 m.)

 • Esė privalo būti nemažiau kaip 700 žodžių apimties (anglų, prancūzų, ispanų ar vokiečių kalba) arba 1600 simbolių japonų kalba (įskaitant esė pavadinimą).

 • Esė gali būti elektronine arba spausdinta versija.

 • Esė privalo turėti pradinį lapą, kuriame būtų nurodyta: esė kategorija (vaikų ar jaunimo); esė pavadinimas; autoriaus vardas pavardė, adresas, telefono numeris, el.paštas, tautybė, amžius, lytis, mokyklos pavadinimas, žodžių skaičius. Jei konkurse dalyvauja visa mokyklos klasė, duomenis apie dalyvius pateikia atsakingas mokytojas.

 • Jei esė teikiama tiesiogiai internete, prieš tai reiktų atlikti dalyvio registraciją.

 • Esė privalo būti originali ir niekada nepublikuota.

 • Bendraautorystė nėra galima.

 • Autorystė bus tikrinama organizatorių.


Daugiau informacijos žr. : www.goipeace.or.jp

http://www.goipeace.or.jp/english/activities/programs/1601.html


Konkurso nugalėtojams numatytos piniginės premijos, jie bus kviečiami į Tokiją (Japonija) 2016 m. lapkritį vyksiančią apdovanojimų ceremoniją.

Detalesnė informacija: essay@goipeace.or.jp


___

Lietuvių kalbos dienos Mykolo Romerio universitete

Lietuvių kalbos dienos 2016 m. rengtos pirmą kartą. Jų iniciatorė – Valstybinė lietuvių kalbos komisija. Atsižvelgdama į tai, kad vasario 21 d. minima Tarptautinė gimtosios kalbos diena, Komisija kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą ir paprašė pritarti iniciatyvai vasario 16–kovo 11 d. laikotarpiu rengti Lietuvių kalbos dienas, skirtas skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, skleisti žinias apie lietuvių kalbą, telkti užsienio lietuvių bendruomenes, stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją ir ugdyti pagarbą lietuvių kalbai.

Lietuvių kalbos dienoms Mykolo Romerio universitete buvo suorganizuoti keturi susitikimai.
Lietuvių kalbos instituto direktorė profesorė dr. Jolanta Zabarskaitė susitikime MRU vasario 19 d. analizavo temą „Kalbos vaidmens pokyčiai XXI amžiuje“, svarstė pasikeitusį lietuvių kalbos vaidmenį šiuolaikiniame gyvenime. Paskaitoje buvo iškelta nemažai įdomių aktualijų: lietuvių kalbos ir jos būvio samprata viešojoje erdvėje; lietuvių kalba kaip savitas kalbinės bendruomenės sukurtų prasmių ir verčių pasaulėvaizdis; mūsų kalbos funkcionavimas europinėje erdvėje; jos išlikimas globalizacijos sąlygomis; buvo aiškinamos naujos kalbos apibūdinimo sąvokos: kalbos tvarumas, kalbos takumas; lietuvių kalbos kuriamoji galia, jos pragmatinė vertė ir kt.

Pasidalyti mintimis su universiteto studentais ir kitais bendruomenės žmonėmis apie lietuvių kalbos svarbą mums visiems, apie tai, kaip reikia stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją ir ugdyti pagarbą vienai iš pamatinių tautos ir valstybės vertybių, vasario 26 dieną buvo atvykęs MRU Garbės daktaras, Ohajo universiteto (JAV) profesorius Algis Mickūnas ir skaitė paskaitą „Pasaulis ir Lietuva: lietuviškai kalbant“, kurioje prelegentas, daugiausia svarstydamas sudėtingiausias filosofijos problemas, bandė ieškoti sąsajų su kalbos vertybinėmis dimensijomis.

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas Donatas Smalinskas diskusijoje kartu su auditorija kovo 3 dieną bandė ieškoti atsakymo į klausimą: „Kam lietuvių kalba yra sunki: moksleiviams, redaktoriams, studentams, viešai kalbantiems?“ Buvo aktyviai diskutuojama, kodėl išleistose knygose, viešajame diskurse vis dar neišvengiama elementarių rašybos ir kitokių klaidų.

Kovo 8 dieną vykusio susitikimo su Šiaulių universiteto profesore dr. Giedre Čepaitiene tema buvo „Lietuvių kalbos etiketo tautinis savitumas“. Buvo nagrinėjamos ne tik etiketo apibrėžtys, bet aptariama ir jų istorinė, religinė bei profesinė įvairovė; kalbos etiketas buvo analizuojamas kaip tautos mentaliteto atspindys (etiketo formulės ir jų dabartiniai pokyčiai); lytiškumas kaip kalbėjimo sistemos požymis (fiksuojami vyrų ir moterų kalbėjimo tipai: dravidų, japonų kalbose) ir kt. Be šių mums visiems įdomių temų, profesorė iškėlė dar keletą itin svarbių dabartinei Lietuvai problemų: objektyvūs postsovietinės visuomenės pokyčiai (nebeliko valstybės kontroliuojamos cenzūros, vienos ideologizuotos teisingos nuomonės, pakito komunikacinių ryšių žanrai, viešojoje erdvėje buvę vertikalūs adresanto ir adresato santykiai tampa horizontaliais); nepriklausomos Lietuvos įtakoje brendusių ir sovietmečio laikotarpio žmonių, ypač nomenklatūrininkų, etikos ir etiketo normos; informacinių technologijų poveikis jaunimo etikai ir etiketui po 1990-ųjų metų. MRU bibliotekos darbuotojos surengė įdomią įvairiomis kalbomis knygų apie etiketą ekspoziciją.

___

Lectio Ultima

2016 m. sausio 27 d., trečiadienį, vyko Lectio Ultima - mūsų absolventams skirta paskutinioji paskaita. Ją vedė žurnalistė ir rašytoja Akvilė Kavaliauskaitė - televizijos  laidos „Emigrantai“ kūrėja ir vedėja bei romano „Du gyvenimai per vieną  vasarą“ autorė.

___

Kad minčių sodas nevirstų mįslių džiunglėmis. Terminijos nuoseklumas vertimuose

2015 m. lapkričio 12 d. seminare, skirtame Vertimo ir redagavimo bei Dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos programų studentams, Europos Komisijos vertėja Sigita Stankevičienė ir terminologas Egidijus Zaikauskas aptarė nuoseklaus terminų vartojimo verčiamuose ES teisės aktuose ir kitas susijusias terminologijos ir vertimo problemas ir pamėgins drauge su klausytojais ieškoti jų sprendimo būdų.

___

„Literatūros klubas“ kviečia naujais mokslo metais

„Literatūros klubas“ 2015 m. spalio 14 d., trečiadienį, kvietė į pirmąjį šių mokslo metų Klubo susitikimą MRU bibliotekos II-o aukšto foje. Aptarti skaitymo planai ir pasiūlytos knygos.

2015 m. spalio 23 d., penktadienį, susitikta su knygos „Seserys“ (leidykla „Versus Aureus“) autore Ingrida Jakubavičiene. Susitikimas vyko MRU bibliotekoje Mažojoje salėje.

____

„Vertėjo profesija ES institucijose“

2015 m. spalio 28 d., trečiadienį,  Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje Vertimo ir kalbos reikalų koordinatorė Agnė Kazlauskaitė skaitė paskaitą „Vertėjo profesija ES institucijose“ Vertimo ir redagavimo programos studentams.

____

Apskritojo stalo diskusija „Kintantis lietuvių mąstymas kintančios Europos erdvėje: pažinimo problemos“

2015 m. spalio 8 d. Lietuvos mokslų akademijos Mažojoje konferencijų salėje (Gedimino pr. 3, Vilnius) vyko Apskritojo stalo diskusija „Kintantis lietuvių mąstymas kintančios Europos erdvėje: pažinimo problemos“.

Diskusija rengta knygų, parašytų vykdant projektą „Paradigminiai Lietuvos visuomenės mąstymo pokyčiai ir europinė erdvė“, sutiktuvių proga. Dalyvavo autoriai.

Diskusiją vedė: LMA narys prof. Romualdas GRIGAS ir prof. Jūratė MORKŪNIENĖ. Dalyvauja: LMA užsienio narys prof. Algis MICKŪNAS, Nepriklausomybės Akto signataras prof. Bronislovas KUZMICKAS, prof. Arvydas GUOGIS, doc. Povilas ALEKSANDRAVIČIUS, doc. Ramūnas TRIMAKAS ir kiti.


___

Europos kalbų diena Mykolo Romerio universitete

 2015 m. rugsėjo 24-25 d.  

Briuselyje Europos kalbų dienai pažymėti rengta diskusija apie daugiakalbystę.
Rugsėjo 25 d., penktadienį, 13.15–15.00 val. Lietuvos laiku internetu ji transliuota internetu,  versta į 24 ES oficialiąsias kalbas.
Atidarymo kalbas sakė Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Kristalina Georgieva ir Europos Parlamento pirmininko pavaduotojas Ioanas Mircea Paşcu .

____ 

Baigiamasis projekto „Mokytojų kompetencijos pliurilingvistiniam integravimui“ partnerių susitikimas ir konferencija

2015 m. rugsėjo mėn. 24 d. Filosofijos ir humanistikos instituto dėstytojos doc. dr. Lora Tamošiūnienė, prof. dr. Jolita Šliogerienė ir doc. dr. Jelena Suchanova skaitė pranešimus tarptautinėje konferencijoje „Mokytojų kompetencijos pliurilingvistiniam integravimui“ Valladolido universitete, Ispanijoje.

Konferencija skirta Comenius projekto („Mokytojų kompetencijos pliurilingvistiniam integravimui“) veikloms apibendrinti  ir  parengtų mokymo modulių  sklaidai. Konferencijoje dalyvauja Turkijos, Lenkijos, Čekijos, Ispanijos ir Lietuvos delegacijos. Sveikinimo žodį tarė Kastilijos ir Leono regionų universitetų direktoratų  vadovė Pilar Garces Garcia; Valladolido universiteto Tarptautinių ryšių prorektorius  Jose Ramon    Gonz‘alez,  Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto  prodekanė Beatriz Coca, Kalbų mokytojų rengimo centro direktorius  Javier Magdaleno.

______

„Literatūros klubas“ kvietė į vasaros skaitinių susitikimą 

2015 m. birželio 26 d. susitikome MRU bibliotekos  Mažojoje skaitykloje.

_____

Literatūros klubas, MRU biblioteka ir SOAR(T) kviečia į dviejų jaunų dailininkių parodos atidarymą

2015 m. birželio 11 d. Mykolo Romerio universiteto  bibliotekos fojė atidaryta Julijos Linkutės tapybos ir Dovilės Bagdonaitės akvarelės parodos. Julijos Linkutės paveikslas „Poezija“ tapo konceptualiu 2015 m. SOAR(T) konkurso simboliu.

____

SOAR(T) poezijos vertėjų konkursas

Literatūros klubas kartu su Filosofijos ir humanistikos instituto Dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos bei Vertimo ir redagavimo bakalauro studijų programų studentais 2015-05-21 kvietė į poezijos vertimo konkurso renginį.

Studentai vertė Londono Guildhall muzikos ir dramos mokyklos ir Barbican’o  Jaunųjų poetų programos išleistas eiles.

_____

VLKK pristatė mokslo kalbos tyrimą

Gegužės 12 d. Mykolo Romerio universitete Politikos ir vadybos fakulteto Filosofijos ir humanistikos institutas kvietė į susitikimą su Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininke dr. Daiva Vaišniene ir Programų skyriaus vedėja dr. Vilija Ragaišiene.

Susitikime pristatytas mokslo kalbos tyrimas. Valstybinė lietuvių kalbos komisija atsižvelgdama į tai, kad universitetinių studijų kalbos taisyklingumas turi įtakos ne tik mokslo kalbos raidai, bet ir bendrajam visuomenės raštingumui, 2013–2014 m. atliko aukštųjų mokyklų vadovėlių, magistro darbų ir daktaro disertacijų santraukų kalbos vertinimą.

_____

Ispanų kultūros savaitė

Ispanų kultūros savaitė vyko 2015 m. balandžio 27-30 dienomis Mykolo Romerio universitete.


_____

„Valstybinės lietuvių kalbos komisijos  terminologijos veikla“

2015 m. balandžio 28 d. įvyko Kalbos klubo organizuojamas susitikimas su Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis Skyriaus vedėja Audra Ivanauskiene. Tema: „Valstybinės lietuvių kalbos komisijos  terminologijos veikla“.

_____

Susitikimas su poetu ir vertėju Mariumi Buroku

2015 m. balandžio 24 d. MRU Literatūros klubas kvietė į susitikimą su poetu ir vertėju Mariumi Buroku. Kalbėtasi apie poetinius ir ne tik Mariaus vertimus ir apie vertėjo amatą apskritai. Susitikimą vedė dr. Eglė Kačkutė.

_____

Konferencija „Atradimai“

2015 m. balandžio 17 d. lektorė dr. Ilona Čiužauskaitė dalyvavo baigiamojoje konferencijoje „Atradimai“ Vilniaus suaugusiųjų mokymo centre ir skaitė pranešimą „Taip tu palikusiuose posmuose / Ramus ir vienišas
stovėsi“: Henriko Radausko gyvenimo ir kūrybos tekstai“.

____

Paskaitų ir seminarų ciklas „Vertimo procesas ir strategijos“

2015 m. balandžio 14-20 dienomis Filosofijos ir humanistikos institute viešėjo Europos Komisijos vertimo raštu generalinio direktorato II skyriaus pavaduotoja ir vertėja Ramunė Dini pagal „Vertėjų viešnagės programą“ (angl. „Visiting translator‘s scheme“), kurią finansuoja  Vertimo raštu generalinis direktoratas. Vertėja skaitė paskaitų ir seminarų ciklą „Vertimo procesas ir strategijos“ ir pasidalijo praktine patirtimi su instituto dėstytojais ir Vertimo ir redagavimo bei Dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos studentais.

_____

Prof. J. Žilinsko knygos „Mano Vilnius mano“ pristatymas

„Literatūros klubas“  2015 m. balandžio 16 d. kvietė į Teisės fakulteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto profesoriaus Justino Žilinsko knygos „Mano Vilnius mano“ pristatymą. Tai antroji Justino Žilinsko knyga jaunam skaitytojui ir ketvirta grožinė knyga. Susitikime taip pat dalyvavo leidyklos „Aukso žuvys“  direktorė Sigita Pūkienė.

_____

Vizituojančio dėstytojo seminarai

2015 m. balandžio 13-17 d. Filosofijos ir humanistikos institute lankėsi Anthony Laue, vizituojantis dėstytojas iš JAV, šiuo metu dirbantis Čekijoje, Ūsti prie Labės Jono Evangelisto Purkyně universitete. Lektorius vedė seminarus Dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos studijų programos studentams,

_______

„Literatūros klubas“ kvietė

„Literatūros klubas“ 2015 m. balandžio 9 d. kvietė  į Mykolo Romerio universiteto Mažąją skaityklą, kur kalbėtasi apie Jean Patrick Modiano romaną Dora Bruder (dažnai į anglų k. verčiamą The Search Warrant). 

_____

„Literatūros klube“

2015 m. balandžio 3 d. MRU Literatūros klubas kvietė į susitikimą su vertėja ir redaktore Aušra Stanaityte-Karsokiene. Aptartas naujausias jos kūrinį, pernai išleistas Doris Lessing romano „Auksiniai užrašai“ (The Golden Notebook) vertimas iš anglų į lietuvių kalbą. Kalbėtasi apie vertėjo ir redaktoriaus profesiją, jos iššūkius ir teikiamus malonumus. Susitikimą vedė dr. Eglė Kačkutė.

______

„Valstybinės kalbos teisinė padėtis“

2015 m. kovo 31 d.  vyko „Kalbos klubo“ organizuojamas studentų susitikimas su Valstybinės kalbos inspekcijos viršininku Donatu Smalinsku tema „Valstybinės kalbos teisinė padėtis“. Renginys skiriamas Valstybinės kalbos įstatymo 20-mečiui paminėti.

_______

Susitikimas su leidyklos „Aukso žuvys“ direktore

„Literatūros klubas“ 2015 m. kovo 5 d. Mažojoje skaitykloje kvietė į susitikimą su leidyklos „Aukso žuvys“ direktore Sigita Pūkiene.

_______

„Šiuolaikinės vertimo technologijos: ką privalo žinoti kiekvienas vertėjas“

2015 m. kovo 3 d. vyko seminaras tema „Šiuolaikinės vertimo technologijos: ką privalo žinoti kiekvienas vertėjas“. Vertimų įmonės EUROTRADUS atstovai supažindino su naujausiomis vertimo technologijomis ir pasidalins praktiniais patarimais. Seminaras buvo skirtas Vertimo ir redagavimo bei Dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos  bakalauro studijų programų studentams.

__________

Tarptautinė mokslinė konferencija „Paradigminiai visuomenės mąstymo pokyčiai: Lietuva ir europinė erdvė“

2015 m. vasario 26-27 d. Mykolo  Romerio universitete įvyko Tarptautinė mokslinė konferencija „Paradigminiai visuomenės mąstymo pokyčiai: Lietuva ir europinė erdvė“.

Konferencijoje dalyvavo 17 žymiausių Europos ir JAV mokslininkų. Atvyksta filosofai  iš Austrijos, Bulgarijos, JAV,  Latvijos, Lenkijos, Prancūzijos, Slovakijos, Švedijos, Ukrainos, Vokietijos.

Mokslinis ir organizacinis komitetas: prof. dr. Jūratė Morkūnienė, prof. dr. Bronislovas Kuzmickas, prof. dr. Algis Mickūnas, prof. dr. Romualdas Grigas, doc. dr. Povilas Aleksandravičius, doc. dr. Marija Vabalaitė, dr. Lilijana Astra.

Komiteto pirmininkė doc. dr. Virginija Jakimenko.

Tarptautinė konferencija yra  Visuotinės dotacijos projekto „Paradigminiai šiuolaikinės Lietuvos visuomenės mąstymo pokyčiai ir europinė erdvė”, vykdomo Mykolo Romerio universitete, renginys.

Mokslinis tyrimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal visuotinės dotacijos priemonę.

Konferencijos programa

____

Skaitome Alice Munro ir Joanne Harris

„Literatūros klubas“ 2015 m. sausio 15 d., ketvirtadienį kvietė į Mykolo Romerio universiteto Mažąją skaityklą, kur vyks diskusija apie Alice Munro ir Joanne Harris noveles.

____

Specialybės kalba: normų kaita ir kodifikavimas

2014 m. lapkričio 28 d. Filosofijos ir humanistikos institutas ir Valstybinė lietuvių kalbos komisija kvietė dalyvauti 7-ojoje SPECIALYBĖS KALBOS konferencijoje NORMŲ KAITA IR KODIFIKAVIMAS.

Konferencijos programa.

Konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys.

Daugiau informacijos - konferencijos svetainėje.

_____

„Vertimo keliai, takeliai ir klystkeliai: terminų paieška, vertimas ir vertimo klaidos“

2014 m. lapkričio 27 d.  Filosofijos ir humanistikos institutas organizavo dr. Egidijus Zaikausko, Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamento vyr. terminologo, seminarą „Vertimo keliai, takeliai ir klystkeliai: terminų paieška, vertimas ir vertimo klaidos“.

_______

Literatūros klubas kvietė į Kristijono Donelaičio kūrybos skaitymus

2014 m. lapkričio 18 d. MRU Mažojoje skaitykloje Donelaičio „Metų“ ištraukas lietuviškai, angliškai, ispaniškai, prancūziškai  ir rusiškai skaitėvertimo ir redagavimo studijų programos III kurso studentai. Renginyje dalyvavo „Metų“ į ispanų kalbą vertėja, Vilniaus universiteto Užsienio kalbų instituto docentė Carmen Caro Dugo.

______

Jaunojo filosofo akademija atidaryta!

Visus norinčius dalyvauti Jaunojo filosofo akademijos veikloje, bet dar nespėjusius užsiregistruoti, kviečiame tai padaryti čia: http://www.mruni.eu/lt/registracija/registracija_jfa.php

Apie Akademijos 2014-2015 metų programą skaitykite puslapyje http://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/politikos_ir_vadybos_fakultetas/akademijos_moksleiviams/jaunojo_filosofo_akademija/

______

Paskaita „Vertėjo profesija ES institucijose"

Spalio 21 d. vyko vieša paskaita-susitikimas su Agne Kazlauskaite, Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato atstove Lietuvoje.

_______

Comenius programos projekto „Mokytojų kompetencijos pliurilingvizmo integravimui“ susitikimas MRU

Spalio 13 -17 d. Politikos ir vadybos fakulteto Filosofijos ir humanistikos institute vyko daugiašalio Comenius programos projekto „Mokytojų kompetencijos pliurilingvizmo integravimui“ (Teacher Competences for Plurilingual Integration) (2012 -2015 m.) antrasis partnerių susitikimas. Projekte dalyvavo penkių šalių dėstytojai ir mokytojai.

_______

„Jaunojo filologo akademijos“ 2014/2015 m. m. sezonas atidarytas spalio 11 d.

Dalijamės paskutinėmis naujienomis apie naujojo Jaunojo filologo akademijos sezono pradžią! Informaciją apie registraciją, paskaitų temas ir tvarkaraštį rasite apsilankę mūsų puslapyje:
http://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/politikos_ir_vadybos_fakultetas/akademijos_moksleiviams/jaunojo_filologo_akademija/
Registracijos forma čia:
http://www.mruni.eu/lt/registracija/jfa_registracija.php

Registruokitės, pasidalinkit informacija su klasiokais ir draugais.

Labai Jūsų laukiame!

________

„Tarpkultūrinė komunikacija: stereotipai ir realybė“

Kaip geriau suprasti japonus? Kokie stereotipai dažniausiai trukdo bendrauti su japonais? Į šiuos ir daugelį kitų klausimų atsakė Politikos ir vadybos fakulteto Filosofijos ir humanistikos instituto docentė doc. dr. Kyoko Koma savo paskaitos anglų kalba „Tarpkultūrinė komunikacija: stereotipai ir realybė“ metu 2014 m. rugsėjo 16 d. Po paskaitos vyko filmo „Fear and trembling“ (rež. A.Corneau, 2003) peržiūra bei diskusija (diskusiją moderavo doc. dr. G.Čiuladienė, Socialinių technologijų fakulteto Komunikacijos ir mediacijos instituto docentė.
___________

„Literatūros klubas“ kvietė baigti mokslo metus

2014 m. birželio 20 d. Mykolo Romerio universiteto bibliotekos Mažojoje skaitykloje vyko 2013/2014 m. „Literatūros klubo“ baigiamoji konferencija ,,Esė ir apsakymas“ (,,An essay and a story“). P

Po konferencijos vyko klubo posėdis, kurio metu aptarti vasaros skaitinių sąrašai. Konferencijos ir posėdžio darbotvarkė pateikta prisegtuke.
______________

Diskusija „Literatūros klube“

„Literatūros klubas“ gegužės 29 d. MRU bibliotekos Mažojoje skaitykloje kvietė diskuoti apie Rolando Rastausko esė knygą „Privati teritorija“.

Plačiau: http://literaturosklubas.mruni.eu/

______________

KAS? Ispanijos kultūros savaitė

KUR? Mykolo Romerio universitete, Ateities g. 20

KADA? 2014 m. gegužės 19-24 d.

Programa

_____________ 

Vertimo dirbtuvė studentams

Gegužės 22 d.  organizuota vertimo dirbtuvė tema „Specifics of the translation business and general norms for the translators“. Praktinį seminarą, skirtą Vertimo ir redagavimo studijų programos II kurso studentams, vedė  tarptautino vertimų biuro  „Linearis Translations“ vertėjai profesionalai. Tai antrasis mokymų ciklo seminaras, vykdomas bendradarbiaujant su programos  socialiniais partneriais.

________________

„Literatūros klubas“ kvietė

„Literatūros klubas“ susitikime gegužės 8 d.  MRU bibliotekos mažojoje skaitykloje skaitė ir diskutavo apie 2013 m. Literatūros Nobelio premijos laureatės, rašytojos iš Kanados,  Alice Munro  apsakymus.
Plačiau:  http://literatureclub.mruni.eu/

_____________

„O greit slenką laikai“

2014 m. balandžio 11 d.  lektorė dr. Ilona Čiužauskaitė dalyvavo baigiamojoje konferencijoje „O greit slenką laikai“ Vilniaus suaugusiųjų mokymo centre ir skaitė pranešimą „O greit slenką laikai, jūs valandos sparnuotos!“: Kristijono Donelaičio ir mūsų laikas“.

______________

„Ar gyvenimas prasmingas, jeigu jis nelaimingas?“

2014 m. balandžio 1 d. prof. dr. Saulius Kanišauskas Vilniaus suaugusiųjų mokymo centre moksleiviams ir dėstytojams skaitė viešą paskaitą „Ar gyvenimas prasmingas, jeigu jis nelaimingas?“ Paskaita skaityta remiantis Instituto bendradarbiavimo sutartimi su šiuo Centru.

_______________

,,Šiuolaikinio vertėjo darbas: iššūkiai ir galimybės“

2014 m. kovo  20 d. Mykolo Romerio universitete  tarptautinės vertimo įmonės „Linearis Translations“ generalinis direktorius Voldemars Brėdikis (Latvija) skaitė pranešimą anglų kalba ,,Šiuolaikinio vertėjo darbas: iššūkiai ir galimybės“.

___________________

„Agnosticizmas ir „atvira visuomenė“

2014 m. kovo 18 d. Mykolo Romerio universitete prof. dr. Algirdas Degutis skaitė pranešimą anglų kalba tema „Agnosticizmas ir „atvira visuomenė“. Po pranešimo vyko diskusija, moderuojama Stephen Garrett (LEU; Issa institutas). Renginys yra tęstinio atvirų tarptautinių seminarų ciklo apie religiją ir visuomenę dalis.

____________________

„Valdžios kokybės problema“

2014 m. kovo 19 d. vyko Filosofijos ir humanistikos instituto tęstinis seminaras „Vertybių tapatumas ir jų kaita“ (vadovas prof. dr. S. Kanišauskas). Pranešimą „Valdžios kokybės problema“ skaitė Lietuvos Respublikos Seimo narys prof. dr. Kęstutis Masiulis.

____________________

„Lietuva ir jos gyvenimo dramaturgija. Pokalbis su Jonu Ohmanu“

„Kino klubas“ 2014 m. kovo 5 d. kvietė į susitikimą su žurnalistu ir kino dokumentininku Jonu Ohmanu.
„Globalios Lietuvos apdovanojimuose 2013“, Lietuvos draugo kategorijoje, skirtoje Lietuvos šaknų neturintiems užsienio piliečiams, už nuoširdžią ir objektyviai nepamatuojamą meilę Lietuvai padėka įvertintas vertėjas, filmų kūrėjas švedas Jonas Ohmanas. Jis išvertė į švedų kalbą Juozo Daumanto-Lukšos biografinę apybraižą „Partizanai“ bei kitų žinomų lietuvių autorių kūrinus. 2009 m. sukūrė pirmąjį savo dokumentinį filmą „Smogikai“ apie pokariu Lietuvoje veikusius sovietų smogikų būrius.

_____________________

Diskusija „Socialinio modeliavimo problemos ir perspektyvos“


2014 m. kovo 6 dieną Profesoriume (I–220) Profesorių klubas universiteto bendruomenę kvietė į diskusiją „Socialinio modeliavimo problemos ir perspektyvos“.
Diskusiją moderavo klubo prezidentas prof. habil. dr. Bronislavas Juozas Kuzmickas, pranešimą skaitė monografijos „Socialinio modeliavimo problemos: teorija, praktika, siekiai, vertybės“ autorius prof. dr. Saulius Kanišauskas.

______________________

Prof. dr. Algio Mickūno naujausios knygos sutiktuvės

2014 m. vasario 20 d. vyko MRU garbės daktaro, JAV Ohajo universiteto profesoriaus dr. Algio Mickūno naujausios knygos „Modern West: Two Life Worlds“ sutiktuvės.

Profesorius dr. Algis Mickūnas yra Visuotinės dotacijos projekto „Paradigminiai šiuolaikinės Lietuvos visuomenės mąstymo pokyčiai ir europinė erdvė” (Paradigmatic changes in the thinking of contemporary society of Lithuanian and European area) mokslininkų grupės narys. Knyga išleista kaip šio tyrimo įžvalgų rezultatas.

__________________________

Prof. dr. Algio Mickūno paskaita ,,Komunikacijos pirmasis klodas: magija”

2014 m. vasario 19 d. vyko prof. dr. Algio Mickūno (JAV, Ohajo universitetas) paskaita ,,Komunikacijos pirmasis klodas: magija“.
Paskaitą organizavo Filosofijos ir humanistikos instituto Komparatyvistinių studijų grupė.

_________________________________

„Literatūros klube“ - susitikimas su Domnica Radulescu

„Literatūros klubas“ 2014 m. vasario 19 d. MRU bibliotekos Mažojoje skaitykloje vyko susitikimas su Domnica Radulescu – dramatiško likimo rumunų kilmės amerikiečių rašytoja, prancūzų ir italų literatūros profesore, moterų studijų programos vadove Vašingtono ir Li universitete (Virdžinijos valstija), Rumunų kultūros studijų asociacijos JAV konsultante. 1983 m. ji pabėgo iš komunistų valdomos Rumunijos į JAV. Remdamasi savo patirtimi, rašo intelektualius romanus apie emigraciją, Rytų Europos šalių istoriją, jauno žmogaus brendimą sudėtingomis gyvenimo sąlygomis. 2008-aisiais D. Radulescu išleido pirmą savo romaną „Traukinys į Triestą“, Europoje tapusį bestseleriu ir išverstą į 13 pasaulio kalbų, tarp jų ir į lietuvių (2014).

__________________________________________

Skaitėme apie meilę

2014 m. vasario 13 d. kvietėme į anglų  literatūros klubo susitikimą. Kalbėjomės apie Alice Munro (Nobelio literatūros premija 2013 m.), skaitėme apsakymą „Amundsen“. Diskusijos vyko anglų kalba.

__________________________________

„Religijų rinka“

2014 m. vasario 11 d. kvietėme į tęstinių atvirų tarptautinių seminarų apie religiją ir pilietiškumą renginį. Pranešimą „Religijų rinka“ ("Selling Religion") skaitė Gintarė Kriaučiūnaitė (MRU, FHI), diskusiją moderavo Stephen Garrett PhD (LEU; Issa Institutas).
Pranešimas ir diskusija - anglų kalba.

Seminarų 2014 m. programa

_________________________________________

Pirmasis „Literatūros klubo“ susitikimas 2014-aisiais metais!

Susitikimas vyko 2014 m. vasario 7 d., penktadienį,  MRU bibliotekos Mažojoje skaitykloje.
Vyko pokalbiai apie Eugenijaus Ališankso esė knygą „Gatvė tarp dviejų bažnyčių“.


 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747