Registracija į užsienio kalbų kursus

Vardas, pavardė:


Elektroninio pašto adresas:


Telefono numeris:


Pasirinkite fakultetą:


Studijuojama programa ir kursas:


Pasirinkite kalbą ir jos lygį:


Kalbos lygių aprašymas:

  • Visai nemokantiems kalbos – A0
  • Turintiems minimalias kalbos žinias – A1
  • Galintiems bendrauti kalba buitinėse situacijose – A2
  • Sugebantiems suprasti kalbančius pašnekovus, galintiems pareikšti savo nuomonę – B1