Akademinė parama

Svarbi informacija PIRMO KURSO STUDENTAMS

Nuo 2016/2017 studijų metų, siekiant užtikrinti profesinės anglų kalbos studijų efektyvumą, Mykolo Romerio universitete organizuojama bakalauro nuolatinių studijų pirmo kurso studentų bendrinės anglų kalbos žinių patikra. Diagnostinis anglų kalbos testavimas vykdomas antrąją studijų savaitę (rugsėjo 5- 9 dienomis).

Visi I kurso studentai privalo laikyti anglų kalbos diagnostinį testą, išskyrus tuos, kurie:
1. Valstybinio anglų kalbos egzamino yra gavę 86 balus ir daugiau.
2. Išlaikę (TOEFL iBT) ir surinkę 80 balų ir daugiau.
3. Išlaikę IELTS ir surinkę 6.5 balų ir daugiau.
4. Išlaikę PTE ir surinkę 60 ir daugiau.
5. Įstoję į filologijos ir vertimo krypties studijų programas.
6. Įstoję į anglų kalba vykdomas programas.

Pažymėjimo kopiją, įrodančią Jūsų kalbos žinių lygį, prašome atnešti vyr. vadybininkei Olgai Usinskienei į V-357 kab. arba siųsti el. paštu: olga.usinskiene@mruni.eu

Atlikus diagnostinį testą, studentui nustatomas rekomenduojamas anglų kalbos lygis. Iki antro semestro studentai turi būti pasiekę B1+, B2 lygį (žr. Studijų programose pateikiamą studijų dalyko Profesinė užsienio kalba aprašą).
Studentams, kurie nėra pasiekę reikiamo lygio, Mykolo Romerio universitetas suteikia iš dalies finansuojamą akademinę paramą: bendrinės kalbos kursus, kuriuos organizuoja Humanitarinių mokslų institutas.

Dėmėsio! Kviečiame susipažinti su kalbinės paramos Mykolo Romerio universitete tvarka .

Kiekvieno fakulteto studentų vadybininkės/metodininkės informuoja studentus apie testavimo laiką bei vietą.  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747