Studijų programų komitetai

MYKOLO ROMERIO UNIVERITETO EKONOMIKOS IR VERSLO FAKULTETO STUDIJŲ PROGRAMŲ KOMITETAI1.Studijų programos Finansų ekonomika pirmosios pakopos, gretutinės ekonomikos krypties studijų programos ir papildomųjų ekonomikos krypties studijų programų komitetas:
Vadovas – doc. dr. Jusif Seiranov, Ekonomikos instituto docentas.
Nariai:
Doc. dr. Askoldas Podviezko, Ekonomikos instituto docentas;
Dr. Audrius Linartas, Audito ir apskaitos tarnybos direktorius;
Milda Marksaitė, alumnus (absolventė);
Vadybininkė – Giedrutė Redeckienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto studentų skyriaus vyresnioji metodininkė.

2. Studijų programos Finansų industrija pirmosios pakopos komitetas:
Vadovė – prof. dr. Asta Vasiliauskaitė, Finansų instituto profesorė.
Nariai:
Prof. dr. Daiva Jurevičienė, Finansų instituto profesorė;
Doc. dr. Liucija Birškytė, Finansų instituto docentė;
Doc. dr. Rimantas Juozas Vaicenavičius, Finansų instituto docentas;
Dr. Marius Laurinaitis, Finansų instituto lektorius;
Prof. dr. Aleksandra Lezgovko, VšĮ Draudimo ir rizikos valdymo instituto (DRVI) prezidentė, Finansų instituto partnerystės profesorė;
Vadybininkė – Giedrutė Redeckienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto studentų skyriaus vyresnioji metodininkė.

3. Studijų programos Informatika pirmosios pakopos komitetas:
Vadovė – dr. Joana Katina, Finansų instituto lektorė.
Nariai:
Prof. dr. Gintarė Giriūnienė, Finansų instituto direktorė, Finansų instituto docentė;
Olga Navickienė, Finansų instituto lektorė;
Marius Kalinauskas, Finansų instituto lektorius;
Igor Katin, socialinis partneris, UAB "Getweb" IT projektų vadovas;
Vadybininkė – Giedrutė Redeckienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto studentų skyriaus vyresnioji metodininkė.

4. Studijų programos Inovacijų ekonomika pirmosios pakopos komitetas:
Vadovė – prof. dr. Žaneta Simanavičienė, Ekonomikos instituto profesorė.
Nariai:
Prof. dr. Ligita Gasparėnienė, Ekonomikos instituto profesorė;
Doc. dr. Rita Remeikienė, Ekonomikos instituto docentė;
Dr. Andrius Balčiūnas, Ekonomikos instituto lektorius;
Virgilijus Dirma, Verslo atstovas UAB “Vilpra” Alytaus regiono direktorius;
Greta Eidukonytė, Ekonomikos studijų programos ištęstinių studijų studentė;
Vadybininkė – Giedrutė Redeckienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto studentų skyriaus vyresnioji metodininkė.

5. Studijų programos Išmaniųjų technologijų verslo vadyba pirmosios pakopos komitetas:
Vadovas: doc. dr. Marius Lanskoronskis, Finansų instituto docentas.
Nariai:
Doc. dr. Ramutė Naujikienė, Komunikacijos instituto docentė;
Doc. dr. Gintarė Žemaitaitienė, Komunikacijos instituto docentė;
Gintarė Gulevičiūtė, Komunikacijos instituto lektorė;
Marius Kalinauskas, Finansų instituto lektorius;
Tomas Martūnas, UAB „APP CAMP“ generalinis direktorius;
Dr. Robertas Šertvytis, UAB „Aiva Sistema“ direktorius;
Kamilė Šilikaitė, Išmaniųjų technologijų verslo vadybos studijų programos studentė (143299);
Goda Rekštytė, Išmaniųjų technologijų verslo vadybos studijų programos studentė (143439);
Vadybininkė – Giedrutė Redeckienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto studentų skyriaus vyresnioji metodininkė.

6. Studijų programos Tarptautinė apskaita ir auditas pirmosios pakopos komitetas:
Vadovas - doc. dr. Lukas Giriūnas, Finansų instituto docentas.
Nariai:
Prof. dr. Gintaras Černius, Ekonomikos ir verslo fakulteto dekanas, Finansų instituto profesorius;
Prof. dr. Irmantas Rotomskis, Ekonomikos ir verslo fakulteto prodekanas, Ekonomikos instituto profesorius;
Olga Navickienė, Finansų instituto lektorė;
Gediminas Valantiejus, Finansų instituto lektorius, Teisės mokslų krypties doktorantas;
Evelina Jankevičiūtė, Tarptautinės apskaitos ir audito studijų programos studentė (143026);
Teresa Bartoševič, Tarptautinės apskaitos ir audito studijų programos studentė (144322);
Rimas Butkevičius, UAB „Tezaurus auditas” direktorius;
Agnė Vaitkevičiūtė, alumnus (absolventė);
Ligita Brukštuvienė, alumnus (absolventė);
Vadybininkė – Giedrutė Redeckienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto studentų skyriaus vyresnioji metodininkė.

7. Studijų programos Tarptautinis verslas ir muitinės logistika pirmosios pakopos studijų programos komitetas:
Vadovas – prof. dr. Alfonsas Laurinavičius, Ekonomikos instituto profesorius.
Nariai:
Doc. dr. Alvydas Jablonskis, Tarptautinio verslo ekspertų konfederacijos prezidentas, Ekonomikos instituto partnerystės docentas;
Doc. dr. Žaneta Karazijienė, Ekonomikos instituto docentė;
Dalia Karlaitė, Ekonomikos mokslų krypties doktorantė;
Indrė Meškelevičiūtė, Tarptautinio verslo ir muitinės logistikos studijų programos studentė (161639);
Jonas Garba, Tarptautinio verslo ir muitinės logistikos studijų programos studentas (161943);
Jonas Miškinis, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus pavaduotojas;
Vadybininkė – Giedrutė Redeckienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto studentų skyriaus vyresnioji metodininkė.

8. Studijų programos Verslo sistemų kūrimas ir valdymas pirmosios pakopos, gretutinės verslo krypties studijų programos ir papildomųjų verslo krypties studijų programų komitetas:
Vadovė – prof. dr. Ligita Gasparėnienė, Ekonomikos instituto profesorė.
Nariai:
Doc. dr. Rita Remeikienė, Ekonomikos instituto docentė;
Doc. dr. Žaneta Karazijienė, Ekonomikos instituto docentė;
Alius Sadeckas, Ekonomikos mokslų krypties doktorantas;
Aistė Ablačinskaitė, Verslo sistemų kūrimo ir valdymo studijų programos studentė (142881);
Prof. F. Schneider, Linco Johannes Kepler (Austrija) universiteto profesorius;
Vadybininkė – Giedrutė Redeckienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto studentų skyriaus vyresnioji metodininkė.

9. Studijų programos Elektroninio verslo vadyba antrosios pakopos komitetas:
Vadovas – prof. dr. Darius Štitilis, Finansų instituto profesorius. 
Nariai:
Doc. dr. Marius Laurinaitis, Finansų instituto docentas;
Prof. dr. Irmantas Rotomskis, Ekonomikos ir verslo fakulteto prodekanas, Ekonomikos instituto profesorius; 
Evaldas Remeikis, UAB "RE 1" vadovas;
Kostas Noreika, Paysera LT generalinis direktorius;
Laima Jucaitienė, Elektroninio verslo vadybos studijų programos studentė (161106);
Vadybininkė – Giedrutė Redeckienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto studentų skyriaus vyresnioji metodininkė.

10. Studijų programos Finansų valdymas antrosios pakopos komitetas:
Vadovė – doc. dr. Liucija Birškytė, Finansų instituto docentė.
Nariai:
Prof. dr. Asta Vasiliauskaitė, Finansų instituto profesorė;
Vilma Vildžiūnaitė, Finansų instituto lektorė;
Asta Rimašauskaitė, Finansų valdymo studijų programos studentė (170333);
Mantas Žilevičius, Finansų valdymo studijų programos studentas (170480);
Evaldas Lapienis, alumnus (absolventas), "Western Union" apskaitos vadybininkas; 
Rimas Butkevičius, įmonės „Tezaurus auditas” savininkas;
Vadybininkė – Giedrutė Redeckienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto studentų skyriaus vyresnioji metodininkė.

11. Studijų programos Finansų rinkos antrosios pakopos ir jos specializacijos Finansų analitika komitetas:
Vadovė – doc. dr. Jekaterina Kartašova, Finansų instituto docentė:
Nariai:
Prof. dr. Irena Mačerinskienė, Ekonomikos instituto direktorė, Ekonomikos instituto profesorė;
Doc. dr. Marius Lanskoronskis, Finansų instituto docentas;
Doc. dr. Marius Laurinaitis, Finansų instituto docentas;
Dr. Andrius Balčiūnas, Ekonomikos instituto lektorius, Ekonomikos mokslų krypties doktorantas;
Rasa Aleknavičiūtė, Ekonomikos mokslų krypties doktorantė;
Julė Jankauskaitė, alumnus (absolventė);
Algirdas Petrauskas, alumnus (absolventas);
Laura Paliukėnaitė, Finansų rinkų studijų programos studentė (160764);
Urtė Normantaitė, Finansų rinkų studijų programos studentė (142017);
Inga Miliauskienė, Lietuvos rizikos kapitalo fondų asociacijos direktorė;
Vadybininkė – Giedrutė Redeckienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto studentų skyriaus vyresnioji metodininkė.
 
12. Studijų programos Tarptautinė prekyba antrosios pakopos komitetas:
Vadovė – prof. dr. Rima Žitkienė, Ekonomikos instituto profesorė.
Nariai:
Dr. Vytautas Azbainis, Ekonomikos instituto lektorius;
Doc. dr. Eglė Malinauskienė, Ekonomikos instituto docentė;
Prof. dr. Ona Gražina Rakauskienė, Gyvenimo kokybės laboratorijos vadovė, Ekonomikos instituto profesorė;
Prof. dr. Irmantas Rotomskis, Ekonomikos ir verslo fakulteto prodekanas, Ekonomikos instituto profesorius;
Ugnė Blusytė, alumnus (absolventė);
Jonas Miškinis, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus pavaduotojas;
Vadybininkė – Giedrutė Redeckienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto studentų skyriaus vyresnioji metodininkė.

12.1. Studijų programos Tarptautinė prekyba antrosios pakopos Muitinė tarptautinėje prekyboje specializacijos pakomitetis:
Vadovas – prof. dr. Alfonsas Laurinavičius, Ekonomikos instituto profesorius.
Nariai:
Dr. Alvydas Jablonskis, Tarptautinio verslo ekspertų konfederacijos prezidentas, Ekonomikos instituto partnerystės docentas;
Doc. dr. Danutė Adomavičiūtė, Ekonomikos instituto docentė;
Vadybininkė – Giedrutė Redeckienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto studentų skyriaus vyresnioji metodininkė.

13. Studijų programos Kibernetinio saugumo valdymas antrosios pakopos komitetas:
Vadovas – prof. dr. Darius Štitilis, Finansų instituto profesorius.
Nariai:
Doc. dr. Marius Laurinaitis, Finansų instituto lektorius;
Prof. dr. Tadas Limba, Finansų instituto profesorius;
Prof. dr. Irmantas Rotomskis, Ekonomikos ir verslo fakulteto prodekanas, Ekonomikos instituto profesorius; 
Martynas Damkus, Finansų instituto lektorius;
Dr. Ernestas Lipnickas, UAB „Adwisery“ direktorius;
Živilė Kindurytė, Kibernetinio saugumo valdymo studijų programos studentė (161117);
Pavel Čaplinski, Kibernetinio saugumo valdymo studijų programos studentas (161119);
Vadybininkė – Giedrutė Redeckienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto studentų skyriaus vyresnioji metodininkė.

14. Studijų programos Logistikos vadyba antrosios pakopos komitetas:
Vadovas – dr. Mangirdas Morkūnas, Ekonomikos instituto lektorius (laikinasis koordinatorius):
Nariai:

Dr. Alvydas Jablonskis, Tarptautinio verslo ekspertų konfederacijos prezidentas, Ekonomikos instituto partnerystės docentas;
Prof. dr. Alfonsas Laurinavičius, Ekonomikos instituto profesorius;
Doc dr. Jogaila Mačerinskas, Ekonomikos instituto docentas;
Algimantas Samoška, A. Samoškos IĮ savininkas, vadovas;
Erika Gvozdovič, Logistikos vadybos studijų programos studentė (160295);
Daiva Nalivaikaitė, Logistikos vadybos studijų programos studentas (160446);
mjr. Virginijus Kleponis, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono štabo viršininkas;  
Vadybininkė – Giedrutė Redeckienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto studentų skyriaus vyresnioji metodininkė.

15. Studijų programos Veiklos auditas antrosios pakopos komitetas:
Vadovė – doc. dr. Dalia Daujotaitė, Finansų instituto docentė.
Nariai:
Prof. habil. dr. Ona Gražina Rakauskienė, Gyvenimo kokybės laboratorijos vadovė, Ekonomikos instituto profesorė;
Prof. dr. Birutė Mikulskienė, Vadybos instituto profesorė;
Dovilė Mingėlaitė, Finansų instituto lektorė;
Karolina Krasnickaitė, Veiklos audito studijų programos studentė (170764);
Inga Lukoševičiūtė, Veiklos audito studijų programos studentė (171828);
Asta Tumaitytė, absolventė, įmonės "Multicut" direktorė;
Žaneta Eriksonienė, alumnus (absolventė), Biržų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė;
Dormantas Blažaitis, alumnus (absolventas), Įmonės Nord Baltic Solutions direktorius;
Inga Tarakavičiūtė, alumnus (absolventė), Valstybės kontrolės Audito plėtros departamento direktoriaus pavaduotoja;
Saulius Lapšinskas, Lietuvos auditorių rūmų prezidentas;
Vadybininkė – Giedrutė Redeckienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto studentų skyriaus vyresnioji metodininkė.

16. Studijų programos Verslo sistemų ekonomika antrosios pakopos komitetas:
Vadovė – prof. dr. Eglė Kazlauskienė, Ekonomikos instituto profesorė.
Nariai:
Prof. dr. Daiva Jurevičienė, Finansų instituto profesorė;
Doc. dr. Askoldas Podviezko, Ekonomikos instituto docentas;
Doc. dr. Žaneta Karazijienė, Ekonomikos instituto docentė;
Prof. habil. dr. Žaneta Simanavičienė, Ekonomikos instituto profesorė;
Dr. Artūras Simanavičius, VŠĮ „Emprekis“ vadovas;
Lilita Olechnovič, Verslo sistemų ekonomikos studijų programos studentė (160402);
Agnietė Kisielytė, Verslo sistemų ekonomikos studijų programos studentė (160903);
Gintarė Subačiūtė, alumnus (absolventė);
Dr. Deimantė Teresienė, Lietuvos banko Aktyvų strateginės alokacijos skyriaus vyresnioji analitikė;
Vadybininkė – Giedrutė Redeckienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto studentų skyriaus vyresnioji metodininkė.

17. Studijų programos Viešojo sektoriaus ekonomika antrosios pakopos komitetas:
Vadovė – doc. dr. Kristina Kalašinskaitė, Ekonomikos instituto docentė.
Nariai:
Dr. Vytautas Azbainis, Ekonomikos instituto lektorius;
Dr. Deimantė Teresienė, Lietuvos banko Aktyvų strateginės alokacijos skyriaus vyresnioji analitikė;
Dr. Artūras Simanavičius, VŠĮ „Emprekis“ vadovas;
Vadybininkė – Giedrutė Redeckienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto studentų skyriaus vyresnioji metodininkė.

18. Studijų programos Verslo administravimas (MBA) antrosios pakopos komitetas:
Vadovė – doc. dr. Inga Žilinskienė, Ekonomikos instituto docentė.
Nariai:
Dr. Ray Smith, Belhaven universiteto (JAV) profesorius;
Prof. dr. Irmantas Rotomskis, Ekonomikos ir verslo fakulteto prodekanas, Ekonomikos instituto profesorius;
Doc. dr. Askoldas Podviezko, Ekonomikos instituto docentas;
Doc. dr. Kristina Kalašinskaitė, Ekonomikos instituto docentė;
Miglė Škadauskaitė, MBA studijų programos I kurso studentė;
Igoris Čalovas, UAB "City Plaza" vyresnysis partneris, socialinis parneris;
Kristina Jakubaitytė-Revutienė, UAB "Alchemy įkvepianti lyderystė" direktorė, socialinis partneris;
Vadybininkė – Giedrutė Redeckienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto studentų skyriaus vyresnioji metodininkė.

19. Jungtinės studijų programos Informatika ir skaitmeninis turinys (I pakopa)
Vadovas – doc. dr. Tadas Limba, Finansų instituto docentas;
Nariai:
prof. dr. Eeljin Chae, Dongseo universitetas (P. Korėja);
Gintarė Gulevičiūtė, Komunikacijos instituto lektorė;
Marius Kalinauskas, Finansų instituto lektorius;
Inesa Kurklietytė, Audiovizualinių menų industrijos inkubatoriaus direktorė;
Ignas Lunys, Informatikos ir skaitmeninio turinio bakalauro nuolatinių studijų II kurso studentas; Jeronimas Mikiparavičius, Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
Augustinas Strigas, Informatikos ir skaitmeninio turinio bakalauro nuolatinių studijų II kurso studentas; Gediminas Tarasevičius, Lietuvos žaidimų kūrėjų asociacijos direktorius;
Vadybininkė – Giedrutė Redeckienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto studentų skyriaus vyresnioji metodininkė.
 
20. Jungtinės studijų programos Socialinių technologijų valdymas (II pakopa)
Vadovė – Olga Navickienė, Finansų instituto lektorė (laikinoji koordinatorė);
Komiteto nariai:
Doc. dr. Irena Alperytė;
Prof. Carla Pinto Cardoso, Fernando Pessoa universitetas;
Rokas Grincevičius, doktorantas; lekt. Gintarė Gulevičiūtė;
Dr. Edgaras Leichteris, Žinių ekonomikos forumo direktorius;
Lekt. Giedrius Romeika;
Dr. Robertas Šertvytis, UAB „Aiva Sistema“ direktorius;
Vadybininkė – Giedrutė Redeckienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto studentų skyriaus vyresnioji metodininkė.