Studijų programų komitetai

MYKOLO ROMERIO UNIVERITETO EKONOMIKOS IR VERSLO FAKULTETO STUDIJŲ PROGRAMŲ KOMITETAI1.Studijų programos Finansų ekonomika pirmosios pakopos, gretutinės ekonomikos krypties studijų programos ir papildomųjų ekonomikos krypties studijų programų komitetas:
Vadovas – doc. dr. Jusif Seiranov, Ekonomikos ir verslo fakulteto docentas.
Nariai:
Doc. dr. Askoldas Podviezko, Ekonomikos ir verslo fakulteto docentas;
Dr. Audrius Linartas, Audito ir apskaitos tarnybos direktorius;
Milda Marksaitė, alumnus (absolventė);
Vadybininkė – Giedrutė Redeckienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto studentų skyriaus vyresnioji metodininkė.

2. Studijų programos Finansų industrija pirmosios pakopos komitetas:
Vadovė – prof. dr. Asta Vasiliauskaitė, Ekonomikos ir verslo fakulteto profesorė.
Nariai:
Prof. dr. Daiva Jurevičienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto profesorė;
Doc. dr. Liucija Birškytė, Ekonomikos ir verslo fakulteto docentė;
Doc. dr. Rimantas Juozas Vaicenavičius, Ekonomikos ir verslo fakulteto docentas;
Doc. dr. Marius Laurinaitis, Ekonomikos ir verslo fakulteto docentas;
Prof. dr. Aleksandra Lezgovko, VšĮ Draudimo ir rizikos valdymo instituto (DRVI) prezidentė, Finansų instituto partnerystės profesorė;
Vadybininkė – Giedrutė Redeckienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto studentų skyriaus vyresnioji metodininkė.

3. Studijų programos Informatika pirmosios pakopos komitetas:
Vadovas – Doc. dr. Marius Laurinaitis, Ekonomikos ir verslo fakulteto docentas.
Nariai:
Prof. dr. Gintarė Giriūnienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto prodekanė;
Marius Kalinauskas, Ekonomikos ir verslo fakulteto lektorius;
Igor Katin, socialinis partneris, UAB "Getweb" IT projektų vadovas;
Vadybininkė – Giedrutė Redeckienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto studentų skyriaus vyresnioji metodininkė.

4. Studijų programos Inovacijų ekonomika pirmosios pakopos komitetas:
Vadovė – prof. dr. Žaneta Simanavičienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto profesorė.
Nariai:
Prof. dr. Ligita Gasparėnienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto profesorė;
Doc. dr. Rita Remeikienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto docentė;
Dr. Andrius Balčiūnas, Ekonomikos ir verslo fakulteto lektorius;
Virgilijus Dirma, Verslo atstovas UAB “Vilpra” Alytaus regiono direktorius;
Greta Eidukonytė, Ekonomikos studijų programos ištęstinių studijų studentė;
Vadybininkė – Giedrutė Redeckienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto studentų skyriaus vyresnioji metodininkė.

5. Studijų programos Išmaniųjų technologijų verslo vadyba pirmosios pakopos komitetas:
Vadovas - Doc. dr. Marius Laurinaitis, Ekonomikos ir verslo fakulteto docentas.
Nariai:
Marius Kalinauskas, Ekonomikos ir verslo fakulteto lektorius;
Tomas Martūnas, UAB „APP CAMP“ generalinis direktorius;
Dr. Robertas Šertvytis, UAB „Aiva Sistema“ direktorius;
Kamilė Šilikaitė, Išmaniųjų technologijų verslo vadybos studijų programos studentė (143299);
Goda Rekštytė, Išmaniųjų technologijų verslo vadybos studijų programos studentė (143439);
Vadybininkė – Giedrutė Redeckienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto studentų skyriaus vyresnioji metodininkė.

6. Studijų programos Tarptautinė apskaita ir auditas pirmosios pakopos komitetas:
Vadovas - prof. dr. Lukas Giriūnas, Ekonomikos ir verslo fakulteto profesorius.
Nariai:
Prof. dr. Gintaras Černius, Ekonomikos ir verslo fakulteto dekanas;
Prof. dr. Irmantas Rotomskis, Ekonomikos ir verslo fakulteto prodekanas;
Gediminas Valantiejus, Ekonomikos ir verslo fakulteto lektorius, Teisės mokslų krypties doktorantas;
Evelina Jankevičiūtė, Tarptautinės apskaitos ir audito studijų programos studentė (143026);
Teresa Bartoševič, Tarptautinės apskaitos ir audito studijų programos studentė (144322);
Rimas Butkevičius, auditorius įmonėje UAB „Tezaurus auditas”;
Agnė Vaitkevičiūtė, alumnus (absolventė);
Ligita Brukštuvienė, alumnus (absolventė);
Vadybininkė – Giedrutė Redeckienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto studentų skyriaus vyresnioji metodininkė.

7. Studijų programos Tarptautinis verslas ir muitinės logistika pirmosios pakopos studijų programos komitetas:
Vadovas – prof. dr. Irmantas Rotomskis, Ekonomikos ir verslo fakulteto prodekanas.
Nariai:
Doc. dr. Alvydas Jablonskis, Tarptautinio verslo ekspertų konfederacijos prezidentas;
Doc. dr. Žaneta Karazijienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto docentė;
Dalia Karlaitė, Ekonomikos mokslų krypties doktorantė;
Indrė Meškelevičiūtė, Tarptautinio verslo ir muitinės logistikos studijų programos studentė (161639);
Jonas Garba, Tarptautinio verslo ir muitinės logistikos studijų programos studentas (161943);
Jonas Miškinis, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus pavaduotojas;
Vadybininkė – Giedrutė Redeckienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto studentų skyriaus vyresnioji metodininkė.

8. Studijų programos Verslo sistemų kūrimas ir valdymas pirmosios pakopos, gretutinės verslo krypties studijų programos ir papildomųjų verslo krypties studijų programų komitetas:
Vadovė – prof. dr. Ligita Gasparėnienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto profesorė.
Nariai:
Doc. dr. Rita Remeikienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto docentė;
Doc. dr. Žaneta Karazijienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto docentė;
Alius Sadeckas, Ekonomikos mokslų krypties doktorantas;
Aistė Ablačinskaitė, Verslo sistemų kūrimo ir valdymo studijų programos studentė (142881);
Prof. F. Schneider, Linco Johannes Kepler (Austrija) universiteto profesorius;
Vadybininkė – Giedrutė Redeckienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto studentų skyriaus vyresnioji metodininkė.

9. Studijų programos Elektroninio verslo vadyba antrosios pakopos komitetas:
Vadovas – prof. dr. Darius Štitilis, Ekonomikos ir verslo fakulteto profesorius. 
Nariai:
Doc. dr. Marius Laurinaitis, Ekonomikos ir verslo fakulteto docentas;
Prof. dr. Irmantas Rotomskis, Ekonomikos ir verslo fakulteto prodekanas; 
Evaldas Remeikis, UAB "RE 1" vadovas;
Kostas Noreika, Paysera LT generalinis direktorius;
Laima Jucaitienė, Elektroninio verslo vadybos studijų programos studentė (161106);
Vadybininkė – Giedrutė Redeckienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto studentų skyriaus vyresnioji metodininkė.

10. Studijų programos Finansų valdymas antrosios pakopos komitetas:
Vadovė – doc. dr. Liucija Birškytė, Ekonomikos ir verslo fakulteto docentė.
Nariai:
Prof. dr. Asta Vasiliauskaitė, Ekonomikos ir verslo fakulteto profesorė;
Asta Rimašauskaitė, Finansų valdymo studijų programos studentė (170333);
Mantas Žilevičius, Finansų valdymo studijų programos studentas (170480);
Evaldas Lapienis, alumnus (absolventas), "Western Union" apskaitos vadybininkas; 
Rimas Butkevičius, auditorius įmonėje „Tezaurus auditas”;
Vadybininkė – Giedrutė Redeckienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto studentų skyriaus vyresnioji metodininkė.

11. Studijų programos Finansų rinkos antrosios pakopos ir jos specializacijos Finansų analitika komitetas:
Vadovė – lekt. dr. Tomas Mendelsonas, Ekonomikos ir verslo fakulteto lektorius:
Nariai:
Prof. dr. Irena Mačerinskienė, Ekonomikos instituto direktorė, Ekonomikos instituto profesorė;
Doc. dr. Marius Laurinaitis, Ekonomikos ir verslo fakulteto docentas;
Dr. Andrius Balčiūnas, Ekonomikos ir verslo fakulteto lektorius;
Rasa Aleknavičiūtė, Ekonomikos mokslų krypties doktorantė;
Julė Jankauskaitė, alumnus (absolventė);
Algirdas Petrauskas, alumnus (absolventas);
Laura Paliukėnaitė, Finansų rinkų studijų programos studentė (160764);
Urtė Normantaitė, Finansų rinkų studijų programos studentė (142017);
Inga Miliauskienė, Lietuvos rizikos kapitalo fondų asociacijos direktorė;
Vadybininkė – Giedrutė Redeckienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto studentų skyriaus vyresnioji metodininkė.
 
12. Studijų programos Tarptautinė prekyba antrosios pakopos komitetas:
Vadovė – prof. dr. Rima Žitkienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto profesorė.
Nariai:
Dr. Vytautas Azbainis, Ekonomikos ir verslo fakulteto lektorius;
Doc. dr. Eglė Malinauskienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto docentė;
Prof. dr. Ona Gražina Rakauskienė, Gyvenimo kokybės laboratorijos vadovė, Ekonomikos ir verslo fakulteto profesorė;
Prof. dr. Irmantas Rotomskis, Ekonomikos ir verslo fakulteto prodekanas;
Ugnė Blusytė, alumnus (absolventė);
Jonas Miškinis, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus pavaduotojas;
Vadybininkė – Giedrutė Redeckienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto studentų skyriaus vyresnioji metodininkė.

12.1. Studijų programos Tarptautinė prekyba antrosios pakopos Muitinė tarptautinėje prekyboje specializacijos pakomitetis:
Vadovas – prof. dr. Irmantas Rotomskis, Ekonomikos ir verslo fakulteto prodekanas.
Nariai:
Dr. Alvydas Jablonskis, Tarptautinio verslo ekspertų konfederacijos prezidentas;
Doc. dr. Danutė Adomavičiūtė, Ekonomikos ir verslo fakulteto docentė;
Vadybininkė – Giedrutė Redeckienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto studentų skyriaus vyresnioji metodininkė.

13. Studijų programos Kibernetinio saugumo valdymas antrosios pakopos komitetas:
Vadovas – prof. dr. Darius Štitilis, Ekonomikos ir verslo fakultetoo profesorius.
Nariai:
Doc. dr. Marius Laurinaitis, Ekonomikos ir verslo fakulteto lektorius;
Prof. dr. Tadas Limba, Ekonomikos ir verslo fakulteto profesorius;
Prof. dr. Irmantas Rotomskis, Ekonomikos ir verslo fakulteto prodekanas, Ekonomikos instituto profesorius; 
Martynas Damkus, Ekonomikos ir verslo fakulteto lektorius;
Dr. Ernestas Lipnickas, UAB „Adwisery“ direktorius;
Živilė Kindurytė, Kibernetinio saugumo valdymo studijų programos studentė (161117);
Pavel Čaplinski, Kibernetinio saugumo valdymo studijų programos studentas (161119);
Vadybininkė – Giedrutė Redeckienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto studentų skyriaus vyresnioji metodininkė.

14. Studijų programos Logistikos vadyba antrosios pakopos komitetas:
Vadovas – doc. dr. Mangirdas Morkūnas, Ekonomikos ir verslo fakulteto docentas (laikinasis koordinatorius):
Nariai:

Dr. Alvydas Jablonskis, Tarptautinio verslo ekspertų konfederacijos prezidentas, Ekonomikos instituto partnerystės docentas; 
Algimantas Samoška, A. Samoškos IĮ savininkas, vadovas;
Erika Gvozdovič, Logistikos vadybos studijų programos studentė (160295);
Daiva Nalivaikaitė, Logistikos vadybos studijų programos studentas (160446);
mjr. Virginijus Kleponis, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono štabo viršininkas;  
Vadybininkė – Giedrutė Redeckienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto studentų skyriaus vyresnioji metodininkė.

15. Studijų programos Veiklos auditas antrosios pakopos komitetas:
Vadovė – doc. dr. Dalia Daujotaitė, Ekonomikos ir verslo fakulteto docentė.
Nariai:
Prof. habil. dr. Ona Gražina Rakauskienė, Gyvenimo kokybės laboratorijos vadovė, Ekonomikos ir verslo fakulteto profesorė;
Prof. dr. Birutė Mikulskienė, Vadybos instituto profesorė;
Dovilė Mingėlaitė, Ekonomikos ir verslo fakulteto lektorė;
Karolina Krasnickaitė, Veiklos audito studijų programos studentė (170764);
Inga Lukoševičiūtė, Veiklos audito studijų programos studentė (171828);
Asta Tumaitytė, absolventė, įmonės "Multicut" direktorė;
Žaneta Eriksonienė, alumnus (absolventė), Biržų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė;
Dormantas Blažaitis, alumnus (absolventas), Įmonės Nord Baltic Solutions direktorius;
Inga Tarakavičiūtė, alumnus (absolventė), Valstybės kontrolės Audito plėtros departamento direktoriaus pavaduotoja;
Saulius Lapšinskas, Lietuvos auditorių rūmų prezidentas;
Vadybininkė – Giedrutė Redeckienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto studentų skyriaus vyresnioji metodininkė.

16. Studijų programos Verslo sistemų ekonomika antrosios pakopos komitetas:
Vadovė – prof. dr. Eglė Kazlauskienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto profesorė.
Nariai:
Prof. dr. Daiva Jurevičienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto profesorė;
Doc. dr. Askoldas Podviezko, Ekonomikos ir verslo fakulteto docentas;
Doc. dr. Žaneta Karazijienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto docentė;
Prof. habil. dr. Žaneta Simanavičienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto profesorė;
Dr. Artūras Simanavičius, VŠĮ „Emprekis“ vadovas;
Lilita Olechnovič, Verslo sistemų ekonomikos studijų programos studentė (160402);
Agnietė Kisielytė, Verslo sistemų ekonomikos studijų programos studentė (160903);
Gintarė Subačiūtė, alumnus (absolventė);
Dr. Deimantė Teresienė, Lietuvos banko Aktyvų strateginės alokacijos skyriaus vyresnioji analitikė;
Vadybininkė – Giedrutė Redeckienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto studentų skyriaus vyresnioji metodininkė.

17. Studijų programos Viešojo sektoriaus ekonomika antrosios pakopos komitetas:
Vadovė – doc. dr. Kristina Kalašinskaitė, Ekonomikos ir verslo fakulteto docentė.
Nariai:
Dr. Vytautas Azbainis, Ekonomikos instituto lektorius;
Dr. Deimantė Teresienė, Lietuvos banko Aktyvų strateginės alokacijos skyriaus vyresnioji analitikė;
Dr. Artūras Simanavičius, VŠĮ „Emprekis“ vadovas;
Vadybininkė – Giedrutė Redeckienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto studentų skyriaus vyresnioji metodininkė.

18. Studijų programos Verslo administravimas (MBA) antrosios pakopos komitetas:
Vadovė – prof. dr. Gintarė Giriūnienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto profesorė.
Nariai:
Dr. Ray Smith, Belhaven universiteto (JAV) profesorius;
Prof. dr. Irmantas Rotomskis, Ekonomikos ir verslo fakulteto prodekanas;
Doc. dr. Askoldas Podviezko, Ekonomikos ir verslo fakulteto docentas;
Doc. dr. Kristina Kalašinskaitė, Ekonomikos ir verslo fakulteto docentė;
Miglė Škadauskaitė, MBA studijų programos I kurso studentė;
Igoris Čalovas, UAB "City Plaza" vyresnysis partneris, socialinis parneris;
Kristina Jakubaitytė-Revutienė, UAB "Alchemy įkvepianti lyderystė" direktorė, socialinis partneris;
Vadybininkė – Giedrutė Redeckienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto studentų skyriaus vyresnioji metodininkė.

19. Jungtinės studijų programos Informatika ir skaitmeninis turinys (I pakopa)
Vadovas – doc. dr. Tadas Limba, Ekonomikos ir verslo fakulteto docentas;
Nariai:
prof. dr. Eeljin Chae, Dongseo universitetas (P. Korėja);
Gintarė Gulevičiūtė, Komunikacijos instituto lektorė;
Marius Kalinauskas, Ekonomikos ir verslo fakulteto lektorius;
Inesa Kurklietytė, Audiovizualinių menų industrijos inkubatoriaus direktorė;
Ignas Lunys, Informatikos ir skaitmeninio turinio bakalauro nuolatinių studijų II kurso studentas; Jeronimas Mikiparavičius, Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
Augustinas Strigas, Informatikos ir skaitmeninio turinio bakalauro nuolatinių studijų II kurso studentas; Gediminas Tarasevičius, Lietuvos žaidimų kūrėjų asociacijos direktorius;
Vadybininkė – Giedrutė Redeckienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto studentų skyriaus vyresnioji metodininkė.
 
20. Jungtinės studijų programos Socialinių technologijų valdymas (II pakopa)
Vadovas – doc. dr. Marius Laurinaitis, Ekonomikos ir verslo fakulteto docentas.
Komiteto nariai:
Doc. dr. Irena Alperytė;
Prof. Carla Pinto Cardoso, Fernando Pessoa universitetas;
Rokas Grincevičius, doktorantas; lekt. Gintarė Gulevičiūtė;
Dr. Edgaras Leichteris, Žinių ekonomikos forumo direktorius;
Lekt. Giedrius Romeika;
Dr. Robertas Šertvytis, UAB „Aiva Sistema“ direktorius;
Vadybininkė – Giedrutė Redeckienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto studentų skyriaus vyresnioji metodininkė.

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • Faks.: (8 5) 267 6000
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747