Studijų programų išorinio kokybės įvertinimo ir akreditavimo rezultatai

Pakopa

Nr.

Valstybinis kodas

Studijų programos/specializacijos pavadinimas

Institucija atlikusi išorinį įvertinimą
*

Išorinio kokybės įvertinimo išvada

Akreditacija iki

Sprendimas dėl akreditavimo
**

Ekonomikos ir verslo fakultetas (EFVF)

I pakopa (Bakalauro studijos)

1.

612M90001

Teisė ir muitinės veikla

AHPGS

Akredituoti
6 metams

2020-08-31

2014-05-28,
Nr.SV6-30

2.

612L10004

Finansų ekonomika
(lietuvių k./anglų k. dviejų diplomų: MRU ir Midlsekso universitetas, D. Britanija)

AHPGS

Akredituoti
6 metams

2018-08-31

2012-10-31,
Nr.SV6-52

3.

612N10005

Verslo sistemų kūrimas ir valdymas

AHPGS

Akredituoti
6 metams

2019-08-31

2012-11-02,
Nr.SV6-54

4.

612N40003

Finansų apskaita

Evalag


SKVC

Akredituoti
6 metams

2021-08-31


2015-04-14,
Nr.SV6-18

5.

612I10006

Verslo informatika

SKVC

 2022-08-31

2017-08-24 SV6-38

6.

612N90004

Išmaniųjų technologijų verslo vadyba

SKVC

Akredituoti 6 metams

2021-08-31

2015-04-14SV6-18

7.

618I10001

Informatika ir skaitmeninis turinys (anglų k. - Informatics and Digital Contents)

SKVC

Akredituoti 5 metams

2019-08-31

2016-06-14

SV6-25

II pakopa (Magistrantūros studijos)

8.

621M90017

Teisė ir muitinės bei mokesčių institucijų veikla

SKVC

Pratęstas
akreditavimo terminas

2016-08-31

2013-12-20,
Nr.SV6-76

2014-04-04,
Nr. SV6-17

9.

621N10005

Tarptautinė prekyba

Muitinės operacijų valdymas (specializacija)
Tarptautinė rinkodara (specializacija)

AHPGS

Akredituoti
6 metams

2019-08-31

2013-06-11,
Nr.SV6-43

10.

621N30005

Finansų valdymas

AHPGS

Akredituoti
6 metams

2018-08-31

2012-11-02,
Nr.SV6-55

11.

621L10010

Viešojo sektoriaus ekonomika

Regioninės plėtros ekonomika ir politika (specializacija)
Sveikatos ekonomika (specializacija)
Žinių ekonomika (specializacija)
Viešieji pirkimai (specializacija)

AHPGS

Akredituoti
6 metams

2018-08-31

2012-10-31,
Nr.SV6-52

12.

621L10009

Finansų rinkos
(lietuvių k./anglų k. dviejų diplomų: MRU ir Midlsekso universitetas, D. Britanija)

Verslo nuosavybės ekonomika (specializacija)
Finansų analitika (specializacija)

AHPGS

Akredituoti
6 metams

2018-08-31

2012-10-31,
Nr.SV6-52

13.

621L17002

Verslo sistemų ekonomika

Evelag

SKVC

Akredituoti
6 metams

2021-08-31
2015-04-14,
Nr.SV6-18

14.

621N20020 Veiklos auditas

AHPGS

Akredituoti 6 metams

2020-08-31

2014-05-28, Nr.SV6-30

15.

621N20025 Logistikos vadyba

SKVC

 Akredituoti 6 metams

2022-08-31

16.

621N20030
Kibernetinio saugumo valdymas
Akredituoti 6 metams

2022-08-31


17.

621N20018
Elektroninio verslo vadyba
        AHPGS
Akredituoti 6 metams

2019-08-31

2013-16-11 SV6-43          

18.

628I10001
Informatika ir vaizdo turinys (anglų k.) jungtinė su Dogseo universitetu 
Akredituoti 6 metams

2019-08-31

2016-05-06 SV6-17

20.

628N90001 Socialinių technologijų valdymas (anglų k.) jungtinė su Pessoa universitetu
Akredituoti 6 metams

 2022-08-31


21.

621N20028 Biotechnologijų vadyba(anglų k. - Biotechnology Business Management)
SKVC        
Akredituoti 6 metams

2019-08-31Pastabos ir trumpinių reikšmės:
Žalia spalva – MRU Senato nutarimu baigiama vykdyti studijų programa / specializacija (priėmimas nebevykdomas; bus išregistruojama ne vėliau nurodyto akreditacijos termino, iki kurio turėtų būti užtikrinta, kad visi likę studentai, atsižvelgiant į jų pageidavimus, būtų baigę išregistruojamą studijų programą).
*Studijų programos išorinis vertinimas – nacionalinės ir tarptautinės patirties kontekste atliekama studijų programos ir jos vykdymo kokybės analizė bei rekomendacijų studijų programai tobulinti pateikimas. Aukštųjų mokyklų studijų programų išorinį vertinimą atlieka Studijų kokybės vertinimo centras (toliau – SKVC) arba kita aukštojo mokslo kokybės vertinimo agentūra, įtraukta į Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų registrą (EQAR).
Nuo 2011-07-29 iki 2012-12-06 remiantis Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 9 punktu: „Ketinamos vykdyti studijų programos akredituojamos 3 studijų metams. Vykdomos studijų programos akredituojamos 6 arba 3 studijų metams.“
Nuo 2012-12-07 iki dabar remiantis Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo pakeitimo (2012-12-07 ŠMM įsakymu Nr. V-1682) 9 punktu: „Ketinamos vykdyti studijų programos akredituojamos terminui, kuris apskaičiuojamas prie studijų programos trukmės metais pridėjus vienus studijų metus. Taip apskaičiuotas ketinamos vykdyti studijų programos akreditavimo terminas negali būti ilgesnis nei 6 studijų metai. Vykdomos studijų programos akredituojamos 6 arba 3 studijų metams. Vykdoma studijų programa negali būti akredituojama 3 studijų metams daugiau kaip 2 kartus iš eilės.”
**Studijų programos akreditavimas – procedūra, kurios metu įgaliota institucija teisės aktų nustatyta tvarka pripažįsta, kad studijų programa atitinka nustatytus reikalavimus. LR Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliota akredituojanti institucija SKVC priima sprendimą dėl ketinamos vykdyti studijų programos akreditavimo be išorinio vertinimo procedūros (išskyrus tam tikrus atvejus), o dėl vykdomos studijų programos akreditavimo – remdamasi išorinio vertinimo išvada.
Trumpinių reikšmės:
SKVC - Studijų kokybės vertinimo centras
AHPGS - Europos studijų kokybės agentūrų registrui (EQAR) priklausianti Sveikatos ir socialinių mokslų studijų programų akreditavimo agentūra AHPGS (Akkreditierunsagentur fur Studiengange im Breich Gesundheit und Soziales, Vokietija)
Evalag – „Evalag“ agentūra (Vokietija), priklausanti Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų registrui (EQAR) .

Šaltinis 2014-11-17, Živilė Naužemienė, MRU ARC SPKUG
Bendras MRU studijų programų išorinio kokybės vertinimo ir akreditavimo rezultatų sąrašas pagal studijų pakopas, studijų sritis, studijų kryptis.

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747