Studijų kokybė


Fakultetai, institutai, Studijų programų komitetai yra atsakingi už studijų programų ir jų realizavimo kokybę – studijų programų atitiktį studijuojančiųjų bei darbo rinkos poreikiams, Universiteto studijų politikos nuostatoms bei mokslo pasiekimams, atskirų studijų dalykų turinio priežiūrą, nuolatinį atnaujinimą ir atitiktį studijų programos tikslams, personalo parinkimą ir jo kompetencijų tobulinimo inicijavimą, materialiųjų ir informacinių išteklių poreikio priežiūrą, studentų ir klausytojų pritraukimą.
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747