Tarptautinė prekyba 

Studijų programos kryptis - Verslas
Suteikiama kvalifikacija - Verslo vadybos magistras (Verslo krypties) 
Studijų trukmė:
ištęstinės studijos (studijos vykdomos šeštadieniais) - 2 m.

Studijų programa vykdoma:
nuolatinės studijos Anglų kalba
ištęstinės studijos Lietuviu kalba
Informacija apie studentų priėmimą (rasite čia)

Studijų programos aprašai: lietuvių kalba  anglų kalba

Studijų programos tikslas - rengti verslo specialistus, turinčius specialių žinių ir įgūdžių, reikalingų sėkmingai įgyvendinti tarptautinės prekybos politiką, plėtoti tarptautinę prekybą Europos Sąjungoje ir su trečiosiomis šalimis, atlikti ekspertines užduotis analizuojant praktiką moksliniais metodais. Studijų programa yra taikomojo pobūdžio. Programoje dėstomi dalykai pateikia universalių žinių apie tarptautinės prekybos teorijų praktinį taikymą, moksliniai tyrinėjimai, rengiant magistrobaigiamąjį darbą, formuoja studentų gebėjimus rengti ir diegti konkurencingo verslo vadybos modelius tarptautinėje prekyboje.
Pagrindiniai studijų dalykai: Tarptautinė prekyba paslaugomis, Tarptautinės prekybos teorija ir politika, Elektroninio verslo reguliavimas, Tarptautinė logistika ir rizikos valdymas, Intelektinės nuosavybės apsauga tarptautinėje prekyboje, Ekonomikos globalizacija ir tarptautinis verslas.
Įsidarbinimo galimybės:
- dirbti prekybos ir paslaugų įmonėse, bendradarbiaujančiose ir plėtojančiose ryšius su užsienio kompanijomis;
- dirbti vidurinėje ir aukčiausioje valdymo grandyse įvairių nacionalinių, tarptautinių kompanijų bei valstybės institucijų padaliniuose;
- dirbti konsultacinėse, ekspertinėse organizacijose, dirbančiose įžvalgų, inovacinių metodų diegimo ir naudojimo valdymo (vadybos) srityse (pvz., Lietuvos verslo konfideracija, kompanija Ernst & Young, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos muitinės tarpininkų asociacija ir kt.);- steigti ir plėtoti atitinkamą privatų verslą;
- dirbti mokslinį – tiriamąjį darbą ir tęsti studijas doktorantūroje.

Kodėl verta rinktis Tarptautinės prekybos programą: 

Tarptautinės prekybos magistrantūros studijos buvo labai naudingos tiek moksline, tiek praktine prasmėmis. Ši studijų programa padėjo ne tik praplėsti teorinių žinių bagažą reikalingą tolimesnėms studijoms doktorantūroje, bet įgyti naujų praktinių įgūdžių, būtinų profesinėje srityje. Tarptautinės prekybos magistro studijų metu turėjau galimybę susipažinti globalaus mąsto tarptautinės prekybos tendencijomis, šių dienų aktualijomis, vykstančiai pokyčiais ir tai lemiančiais veiksniais, bei išmokti tą informaciją analizuoti ir taikyti savo verslo aplinkoje. Studijuodama taip pat gavau naudingos informacijos aktualios verslo vystymo ir plėtros aspektu, t.y. galėjau pasigilinti į el. komercijos reguliavimo ir tinkamo vystymo kryptis, susipažinti su logistikos niuansais, rinkodaros elementais ir pan. Šioje studijų programoje dėstantys dėstytojai visada mielai patardavo ir pasidalindavo savo patirtimi ir įžvalgomis, net ir keliant specifinius, konkrečiai verslo sričiai aktualius klausimus. Studijų metu buvo daug įdomių ir turiningų diskusijų, kurios leido praplėsti akiratį.

 Tarptautinės prekybos studijų programos absolventė Ugnė Blusytė.           

Esu laimingas, kad galėjau studijuoti Tarptautinės prekybos magistrantūros studijų programą. Mokiausi iš patyrusių, šiuolaikiškų savo srities specialistų teorinių ir praktinių dalykų, kuriuos naudoju ir dabar, dirbdamas pagal specialybę jau penkti metai. Visada prisimenu malonias bendravimo akimirkas su dėstytojais ir nuoširdžiai dėkoju baigiamojo darbo vadovei Rimai Žitkienei. Rekomenduoju visiems, siekiantiems tobulėti ir gilintis į verslo vadybą, pasirinkti Tarptautinės prekybos studijų programą.
Tarptautinės prekybos absolventas Nedas Butrimavičius


Programos  vadovė – prof.  dr. Rima Žitkienė, Ekonomikos instituto profesorė el.p. rizit3@mruni.eu mokslinių interesų sritys: Prekybos, paslaugų organizacijų vadyba ir ekonomika,  Konkurencingumas, transformacija.mažmeninėje prekyboje ir vartotojų poreikių patenkinimas, Verslo plėtra ir vadyba.

Programoje dėsto mokslinę ir praktinę patirtys turintys dėstytojai: habil. prof. dr. O.Rakauskienė, prof.dr. A.Laurinavičius, doc.dr. I.Rotomskis ir kt., profesinę patirtį sukaupę doc. dr. A. Jablonskas, doc.dr. T.Banelis. Studijuojantys turi galimybę pasisemti žinių ir bendrauti su vizituojančiais užsienio universitetų profesoriais. Šios programos magistrantams paskaitas skaitė profesoriai: iš Portugalijos  Jao Pedro Gonsalves, iš Ispanijos - dr. Paulo Miguel Rasquinho Ferreira Rita, iš Lenkijos  dr.W. Popławski, Gluchowski (Torunės bankininkystės mokykla), dr. Y. Maltsev (Viskonsinas, JAV) ir kt.