Studijų programos kryptisInformatikos mokslai
Valstybinis kodas6281BX001
Suteikiama kvalifikacijaInformatikos mokslų magistras
Studijų trukmėNuolatinės studijos  - 2 metai (4 semestrai). Pirmuosius metus (1 ir 2 semestrai) magistrantai studijuos Lietuvoje – Mykolo Romerio universitete, antruosius (3 ir 4 semestrai) – Dongseo universitete, Pietų Korėjoje.
Studijų kalba   
Anglų

Jungtinė studijų programa su Pietų Korėjos Dongseo universitetu

Programos paskirtis. Informatikos ir vaizdo turinio (angl. Informatics and Visual Contents) jungtinė magistrantūros (II pakopos) studijų programa yra skirta rengti informatikos specialistus vaizdo efektų, žaidimų kūrimo, skaitmeninės animacijos ir kitose skaitmeninės produkcijos srityse, gebančius taikyti informatikos krypties žinias kuriant bei modifikuojant vaizdo turinį įvairioms kūrybinių industrijų terpėms.

Programos išskirtinumas. Jungtinė magistrantūros studijų programa Informatika ir vaizdo turinys – skirta siekiantiems įgyti studijų patirties ne tik veržlumu ir inovatyviais sprendimais garsėjančiame Mykolo Romerio universitete, Lietuvoje, tačiau ir ypač technologiškai pažangios valstybės - Pietų Korėjos Dongseo universitete. Šis P. Korėjos universitetas sukaupė didelę patirtį skaitmeninio turinio industrijos specialistų rengime ir sugebėjo sutelkti profesionalius dėstytojus, dirbusius su garsiausiomis Holivudo studijomis bei ilgamete praktine šios srties patirtimi. Šioje programoje taip pat bus siekiama užtikrinti būsimųjų absolventų gebėjimą taikyti tarpdisciplinines žinias realizuojant kūrybinę – technologinę sąveiką per skaitmeninių bei materialiųjų terpių sistemas.

Programos tikslas – suteikti žinių informatikos kryptyje įgyvendinant kūrybinius projektus, susietus su vaizdo apdorojimo, specialiųjų efektų kūrimo bei skaitmeninės animacijos sritimis. Šios studijų programos studentai bus orientuoti į veiklas, kuriose būtinos kūrybinės, specifinių grafinių aplinkų išmanymo bei informatikos krypties kompetencijos.
 
Pagrindiniai dėstomi dalykai (anglų k.) – Computer Graphics for Film Making, Python for Visual Effects, Computer Vision, Applied Character Design and Animation, Visual Effects Implementation, Visual Contents for Media Systems, Advanced Programming for Visual Contents, Digital Media Business, Digital Compositing, Houdini FX, Technical Director Master Class, Digital Lighting, Effects Master Class.

Absolventų karjeros galimybės. Baigę Informatikos ir vaizdo turinio magistrantūros studijų programą, absolventai galės dirbti žaidimų, televizijos ir kino pramonėje, mobiliąsias aplikacijas kuriančiose komandose, reklamos agentūrose, audiovizualines paslaugas teikiančiose įmonėse, kurių paklausa tarptautinėje rinkoje šiuo metu itin sparčiai auga. Programos absolventai galės kurti nuosavą verslą ar pavienius kūrybinius projektus – startuolius (angl. start-up). Atsižvelgiant į vaizdo produkcijos rinkos tendencijas Europoje bei visame pasaulyje pastebima, jog vaizdo turinio specialistų, išmanančių informatikos krypties kompetencijų taikymo aspektus, poreikis auga, o reikalavimai darbo kokybei tampa aukštesni. Dėl šios priežasties, bendradarbiavimas su Azijos regiono partneriais, sukaupusiais unikalią patirtį skaitmeninių technologijų industrijos srityje, leis paruošti aukštos kvalifikacijos specialistus, turinčius tarptautinės patirties vaizdo turinio projektų įgyvendinime.
Programos vadovas - prof. dr. Tadas Limba, el. p. tlimba@mruni.eu
 


STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOS KARJEROS GALIMYBĖS