Studijų programos kryptisFinansai
Valstybinis kodas6211LX065
Suteikiama kvalifikacijaVerslo vadybos magistras (Finansų krypties)
Studijų trukmėIštęstinės studijos  - 2 metai, iš kurių 1,5 metų vyksta studijos ir 0,5 metų rašomas  magistro baigiamasis darbas (MBD). MBD parašius per 1,5 metų, yra galimybė jį ginti anksčiau.

Paskaitų tvarkaraštis:

studijos vykdomos darbo dienomis nuo 18 val. iki 21 val. (2 vakarai per savaitę) ir kas antrą šeštadienį (apie 6 val.).

Dalyvavimas paskaitose:

gyvenantiems ne Vilniuje, užsiėmimai transliuojami tiesioginiu (on-line) režimu.

Studijų kalba   
Lietuvių  

Studijų programos tikslas – parengti kvalifikuotus finansų valdymo specialistus, gebančius analizuoti ir profesionaliai vertinti ūkio subjektų finansinę padėtį ir priimti ekonomiškai pagrįstus sprendimus; formuoti finansų plėtros strategijas, integruojant finansinės ir investicinės veiklos aspektus, taikant ekonomikos, vadybos, finansų ir teisės mokslo sričių žinias.

Dėstytojai: Finansinė ir valdymo apskaita, Valstybės ir savivaldybių finansai, Įmonių ir asmeninių finansų valdymas, Projektų finansų valdymas, Tiesioginiai ir netiesioginiai mokesčiai, Finansų kontrolė ir auditas. Programos dalykus dėsto aukštos kvalifikacijos mokslininkai (prof. dr. Gintaras Černius, doc. dr. Liucija Birškytė, doc. Dr. Dalia Daujotaitė ir kt.), dalis programos dėstytojų yra profesionalai, turintys dėstomus dalykus atitinkančią profesinės veiklos patirtį (atestuoti auditoriai, aukšto lygio valstybės tarnautojai). Derinant praktinę ir mokslinę bei akademinę patirtį studentams suteikiamos žinios, įgūdžiai ir kompetencijos ugdomose srityse. Programos dėstytojai yra aktyvūs tarptautinių konferencijų ir stažuočių dalyviai. 


Programos vadovėdoc. dr. Liucija Birškytė, Ekonomikos ir verslo fakulteto docentė e.p. lbirskyte@gmail.com.

Tarptautinių mainų galimybės

STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOS KARJEROS GALIMYBĖS