SVEIKINAME!

efvfemblemamaza
2010 m. rugsėjo 30 d. Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto mokslininkų susirinkime išrinkta nauja
Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto taryba:
Pirmininkas – dr. Rimvydas Jasinavičius, Verslo ekonomikos katedros docentas;
Pirmininko pavaduotojas – dr. Gediminas Černiauskas, Ekonomikos katedros docentas;
Fakulteto tarybos sekretorė – dr. Eugenija Martinaitytė, Bankininkystės ir investicijų katedros profesorė;
Nariai:
Dr. Algis Dobravolskas – Ekonomikos katedros docentas, katedros vedėjas;
Dr. Gintaras Černius – Finansų ir mokesčių katedros docentas;
Dr. Daiva Jurevičienė – Prodekanė, Verslo ekonomikos katedros docentė;
Dr. Alfonsas Laurinavičius – Tarptautinės prekybos ir muitų katedros profesorius, katedros vedėjas;
Dr. Eglė Kazlauskienė – Verslo ekonomikos katedros docentė, katedros vedėja;
Dr. Irena Mačerinskienė – Bankininkystės ir investicijų katedros profesorė, katedros vedėja;
Dr. Algirdas Miškinis – Finansų ir mokesčių katedros profesorius, katedros vedėjasp;
Dr. Vladas Rimkus – Tarptautinės prekybos ir muitų katedros docentas;
Dr. Irmantas Rotomskis – Prodekanas, Elektroninio verslo katedros docentas;
Dr. Rima Žitkienė – Dekanė, Verslo ekonomikos katedros docentė;
MRU studentų savivaldos atstovas.

2010-10-01
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747