Sveikiname

ingos
DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS VIRTUALIUOSE SOCIALINIUOSE TINKLUOSE

Šiame moksliniame darbe analizuojami pasirinktų duomenų subjekto teisių – prieigos teisės, ištaisymo teisės ir teisės būti pamirštam - teisinio reguliavimo bei įgyvendinimo probleminiai aspektai specifinėse erdvėse – virtualiuose socialiniuose tinkluose.  Taip pat nagrinėjama, kaip galima būtų pagerinti duomenų subjekto teisių apsaugą virtualiuose socialiniuose tinkluose.
Disertacinio darbo tikslas – išanalizavus duomenų subjekto teisių reguliavimą ir apsaugą virtualiuose socialiniuose tinkluose, atskleisti šioje teisės srityje egzistuojančius atitinkamo reguliavimo ir teisių apsaugos trūkumus bei pasiūlyti galimus sprendimo variantus.
Mokslinio tyrimo metu nustatyta, kad tiek šiuo metu galiojančios Duomenų apsaugos Direktyvos 95/46/EB, tiek ir 2018 m. pradedamo taikyti Reglamento nuostatos išsamiai ir pakankamai reglamentuoja duomenų subjekto teises, tačiau esminė problematika nustatyta duomenų subjekto teisių įgyvendinime. Duomenų subjektams įgyvendinant savo teises virtualūs socialiniai tinklai nesilaiko teisiniame reguliavime numatytų nuostatų ir, tokiu būdu, duomenų subjekto teisių apsauga yra užtikrinama tik iš dalies.
Atsižvelgiant į specifines virtualių socialinių tinklų ypatybes bei globalumą ir siekiant užtikrinti efektyvesnę apsaugą virtualiuose socialiniuose tinkluose, disertacijos autorė šalia teisinių normų siūlo taikyti bendrojo reguliavimo metodą.

2017-06-06
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747