Sveikiname

kregzdaite
KULTŪROS IR KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ VERTINIMO MODELIAVIMAS EUROPOS SĄJUNGOS ŠALYSE

Vykstant pokyčiams ekonomikos sistemoje, vis didesnę valstybių ūkio dalį sudaro kultūros ir kūrybinės industrijos, susijusios su menais, žiniasklaida ir medijų veikla. Kultūros ir kūrybinių industrijų sektorius veikia ekonomikos sistemą ne vien per pagrindinius ekonomikos rodiklius, bet ir netiesiogiai: sektoriaus ugdomas kūrybingumas, novatoriškumas bei inovacijos skatina šio sektoriaus plėtrą ir prisideda prie kitų sektorių augimo.
Daktaro disertacijoje sprendžiama mokslinė problema – kokios yra kultūros ir kūrybinių industrijų reiškinių teorinės prielaidos ir kaip įvertinti kompleksinį kultūros ir kūrybinių industrijų sektorių. Keliama problema apima daugelį pamatinių sektoriaus principų: kultūrinės ir ekonominės vertės įvertinimas, ekonomiškai neefektyvaus kultūros industrijų ir komerciškai sėkmingo kūrybinių industrijų sektorių priešprieša, poveikis šalies ekonomikos augimui ir gerovės plėtrai ir kt. Darbe išgryninta kultūros ir kūrybinių industrijų samprata, aptarta sektoriaus kuriama kultūrinė ir ekonominė vertė, sudarytas kompleksinis kultūros ir kūrybinių industrijų modelis ir aptartas kultūros ir kūrybinių industrijų poveikis socioekonominei sistemai. Siekiant įvertinti sektorių, apžvelgta vyraujanti vertinimo metodika, atlikta kūrybingumo indeksų analizė ir nustačius naujo analitinio įrankio poreikį suformuotas Kultūros ir kūrybinių industrijų indeksas (KKII).
Naudojant KKII įvertintas Europos Sąjungos šalių kultūros ir kūrybinių industrijų sektorius 2000-2014 m. laikotarpiu, analizuotos KKII pritaikymo empiriniams tyrimams galimybės ir suformuotos kryptys tolimesniam kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriaus vertinimui.

2017-04-27
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747