Sveikiname

ilona
NEMATERIALIŲ IŠTEKLIŲ ĮTAKOS DARNIAM VYSTYMUISI EUROPOS SĄJUNGOS ŠALYSE VERTINIMO MODELIS
Daktaro disertacijoje sprendžiama mokslinė problema, kokiomis nematerialių išteklių, jų raiškos ir įveiklinimo ekonomikoje teorinėmis interpretacijomis grindžiant ir kokius metodinius instrumentus naudojant galima būtų įvertinti nematerialių išteklių įtaką šalies darniam vystymuisi. Darbe išplėtota nematerialiųjų išteklių reiškinio interpretacija, pagal kurią nematerialūs ištekliai yra grindžiami žmogiškojo kapitalo dedamosios, kurią sudaro švietimo ir sveikatos dimensijos ir žinių kapitalo dedamąja, kuri yra suprantama kaip skaitmeninės įtraukties, inovacijų ir ekonominių kompetencijų dimensijų visuma. Tokia interpretacija papildo ekonomikos teorijas išryškinant atskirtį tarp žmogiškojo ir žinių kapitalo, tačiau tuo pačiu pagrindžia abiejų dedamųjų sąryšį ir svarbą nematerialių išteklių plėtotei. Disertacijoje sukurtas ir praktiškai pritaikytas nematerialių išteklių įtakos darniam vystymuisi vertinimo modelis skiriasi nuo kitų mokslinėje literatūroje sutinkamų modelių tuo, kad sujungia iš pirmo žvilgsnio nesuderinamas sritis, t. y. nematerialius išteklius ir darnų vystymąsi ir yra skirtas modelyje įtrauktų dimensijų raiškos Europos Sąjungos šalyse nustatymui bei nematerialių išteklių įtakos darniam šalies vystymuisi nustatyti.

2017-03-05
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747