Sveikiname

viktorija
INDIVIDUALIŲ KLIENTŲ PASITIKĖJIMO IR JO ĮTAKOS KOMERCINIŲ BANKŲ STABILUMUI VERTINIMAS
Disertacijoje išnagrinėta iškelta tyrimo problema – nustatyta, kokie veiksniai yra svarbiausi formuojant individualių vartotojų pasitikėjimą komerciniais bankais ir kokią įtaką individualių vartotojų pasitikėjimas daro įtaką komercinių bankų stabilumui. Pirmojoje disertacijos dalyje atlikta mokslinės literatūros apžvalga, analizuotos pasitikėjimo komerciniais bankais teorinės koncepcijos; nagrinėtos bankų stabilumo ir pasitikėjimo sąsajos. Apibendrinus atliktų tyrimų rezultatus darbe pasiūlyta bankų stabilumą aprašantį CAMELS modelį papildyti vartotojų pasitikėjimo veiksniu ir naudoti CAMELS+T modelį. Antrojoje disertacijos dalyje pateiktas komercinių bankų paslaugų individualių vartotojų pasitikėjimo ir jo įtakos bankų stabilumui teorinis modelis bei pateikta modelio vertinimo metodika. Trečiojoje disertacijos dalyje atliktas kompleksinis pasitikėjimo formavimo ir jo įtakos bankų stabilumui vertinimas, pateikti banko paslaugų vartotojų apklausos ir ekspertinių vertinimų rezultatai. Disertaciją užbaigia išvados ir tolesnių tyrimų kryptys, literatūros sąrašas, priedai.

2017-02-19
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747