Sveikiname

aleknaviciute
ŠALIES INTELEKTINIO KAPITALO ĮTAKOS EKONOMIKOS AUGIMUI VERTINIMAS
Aukšta intelektinio kapitalo vertė siejama su inovacijomis grįstu konkurenciniu pranašumu, kuris yra esminis verslo įmonių ir visos ekonomikos augimo veiksnys. Tačiau ryšys tarp šalies intelektinio kapitalo ir ekonomikos augimo išlieka toliau besitęsiančių mokslinių diskusijų objektu. Disertacijos tikslas yra išnagrinėjus mokslinius požiūrius į šalies intelektinį kapitalą ir parengus šalies intelektinio kapitalo vertinimo modelį, nustatyti intelektinio kapitalo vertę Europos Sąjungos (ES) šalyse ir jos daromą įtaką ekonomikos augimui. Disertacijoje buvo išgryninta šalies intelektinio kapitalo samprata ir struktūrinis modelis, apibendrinti šalies intelektinio kapitalo įtakos ekonomikos augimui tyrimai. Remiantis šalies intelektinio kapitalo teorinėmis prielaidomis ir vertinimo modelių analizės rezultatais pasiūlytas ES šalių intelektinio kapitalo vertinimo modelis. Empiriniu tyrimu įvertintas ES šalių intelektinis kapitalas 2002-2012 m. laikotarpiu ir jo daroma įtaka ekonomikos augimui. Vertinant ES šalių intelektinio kapitalo įtaką ekonomikos augimui analizuojami įtakos skirtumai skirtingo ekonomikos išsivystymo lygio šalių grupėse, įtaka ilguoju ir trumpuoju laikotarpiu, atskirai vertinama šalių intelektinio kapitalo ir šalių intelektinio kapitalo dedamųjų įtaka.

2016-12-20
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747