Sveikiname

rudiene
MAŽMENINĖS PREKYBOS INTERNACIONALIZACIJOS PROCESO POVEIKIO VARTOTOJŲ NUOSTATOMS VERTINIMAS

Disertacijoje išnagrinėta iškelta tyrimo problema – kaip įvertinti mažmeninės prekybos internacionalizacijos proceso poveikį vartotojų nuostatoms. Pirmojoje disertacijos dalyje nagrinėjamos mažmeninės prekybos internacionalizacijos teorijos ir proceso konceptai, jų pokyčiai ir sąveika su vartotojų nuostatomis. Teoriškai pagrindžiamos netiesioginio ir tiesioginio poveikio veiksnių grupės ir jų elementai. Antrojoje disertacijos dalyje apibendrinami mažmeninės prekybos internacionalizacijos proceso tyrimai ir pateikiamas poveikio vartotojų nuostatoms kompleksinio vertinimo modelis bei metodologija. Trečioje disertacijos dalyje apibendrinami ekspertų apklausos ir empirinio tyrimo  rezultatai, taikant mažmeninės prekybos internacionalizacijos proceso poveikio vartotojų nuostatoms kompleksinio vertinimo modelį. Disertaciją užbaigia išvados ir rekomendacijos, tolesnių tyrimų kryptys, literatūros sąrašas, priedai.  

2016-01-20
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747