Sveikiname

migleeleonoracernikovaite
PREKĖS ŽENKLO VERTĖS POVEIKIO EKONOMINEI PRIDĖTINEI VERTEI NUSTATYMO MODELIS

Šiuolaikinei ekonomikai turi įtakos globalūs pokyčiai ir konkurencinė aplinka, kuri keičia verslo įmonių turto prigimtį bei pridėtinę vertę kuriančių veiksnių pobūdį. Prekės ženklas kaip vartotojų lūkesčius atspindintis nematerialusis turtas veikia įmonės pridėtinės vertės kūrimo turinį ir specifiką, kuri  komplikuoja  prekės ženklo ir įmonės kuriamos vertės įvairialypiškumas, įvertinimo piniginiais vienetais, kitais kiekybiniais ar kokybiniais matais sudėtingumas. Disertacijos tyrimo tikslas – atlikus prekės ženklo poveikio įmonės pridėtinei vertei teorinę analizę, parengti prekės ženklo vertės poveikio įmonės ekonominei pridėtinei vertei nustatymo modelį.
Konstruojant teorinį modelį panašių empirinių tyrimų analizė parodė, kad prekės ženklo poveikio įmonės ekonominei pridėtinei vertei analizė tirta fragmentiškai. Sudarytas prekės ženklo kompleksinio vertinimo modelis, apima prekės ženklo vertės ir ekonominei pridėtinei vertei įtakos turinčių rodiklių indentifikavimas; skaitinės reikšmės rodikliams suteikimas; prekės ženklo vertės poveikio įmonės ekonominei pridėtinei vertei rodiklių apjungimas. Pasiūlyta tyrimo metodika remiasi kokybinių (ekspertinio vertinimo ir daugiakriterio vertimo (COPRAS) metodai) ir kiekybinių (anketinės apklausos, sektorinės, finansinės ir statistinės įmonių analizės) mokslinių tyrimų metodų deriniu.
Taikant sudarytą  prekės ženklo poveikio įmonės ekonominei pridėtinei vertei modelį gali būti vertinami įvairaus pobūdžio verslo įmonių investicijų projektai,  taip gali būti naudojamas kaip įrankis užtikrinant strateginius prekių ženklų valdymo ir plėtros sprendimus bei  efektyvų  verslo valdymo sprendimų priėmimą ir vertinimą, siekiant užtikrinti pridėtinės vertės kūrimą verslo įmonėse.

2016-01-29
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747