Sveikiname

kanopka
INVESTICIJŲ Į ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKĄ RIZIKŲ VERTINIMAS IR VALDYMAS SUINTERESUOTŲ ŠALIŲ ASPEKTU

Tradicinis energetikos investicinių projektų planavimas ilgą laiką buvo grindžiamas reliatyviai pigiomis technologijomis, o rinka veikė nuspėjamų žaliavų bei energijos kainų ir lėto technologinio progreso sąlygomis, tačiau šiuolaikiniame pasaulyje investicijų į energetiką planavimas tapo daug sudėtingesnis dėl šioje srityje pagausėjusios nežinomybės ir rizikos. Tyrimų objektas – investicijų į atsinaujinančios energijos energetiką rizikos valdymas. Darbo tikslas – sukurti integruotą atsinaujinančių išteklių energetikos investicijų rizikos valdymo modelį, įvertinantį įvairių suinteresuotųjų šalių interesus; jo savybes ir tinkamumą patikrinti konkrečių investicinių projektų į Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetiką rizikos vertinimo atveju.

Sudarytas integruotas investicijų atsinaujinančioje energetikoje efektyvumo vertinimo modelis, atspindintis skirtingų suinteresuotųjų šalių perspektyvas, leidžia suinteresuotųjų šalių grupėms giliau pažvelgti į atsinaujinančių energetikos šaltinių riziką ir įvertinti jos valdymo galimybes. Darbe sudaryti alternatyvūs AIE projektų investicijų raidos scenarijai (pasitelkiant surinktus kiekybinius ir kokybinius duomenis) leidžia įvertinti investicinių projektų perspektyvas ir jų finansinį patrauklumą. Remiantis tyrimo įžvalgomis, pateiktos rekomendacijos investuotojams ir sprendimų priėmėjams.

2015-10-16
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747