Sveikiname

marius
Daktaro disertacijoje „Elektroninių pinigų teisinis reguliavimas“ analizuojamas alternatyvių elektroninių atsiskaitymo priemonių, kurios dažnai visos sutapatinamos su elektroniniais pinigais, teisinio reguliavimo poreikis, kuris kyla dėl tokių priemonių buvimo dematerializuota atsiskaitymo už prekes ar paslaugas priemone, taip pat anonimiškumo klausimai, galiojimo globaliu mastu, licencijų problema. Esamas reguliavimas pateikia tik siaurą elektroninių pinigų teisinę sąvoką į kurią nepatenka alternatyvios atskaitymų elektroninėje erdvėje priemonės. Darbe nagrinėjama naujos kartos elektroninė mokėjimo priemonė – elektroniniai pinigai, jų samprata, analizuojami elektroniniams pinigams teorijoje ir praktikoje keliami reikalavimai, taip pat ir pirkėjų, prekeivių poreikiai (saugumas, pigumas, platus priimtinumas ir kt.). Darbe pristatomas nuoseklus teisinio reguliavimo mechanizmas, kuris reikalingas sklandžiam el. pinigų leidimui, tikros el. pinigų rinkos didėjimui. Darbe atliktas tyrimas, palygintos vartotojams prieinamos ir Lietuvoje įsteigtos el. pinigų įstaigos. Lyginta el. pinigų leidėjų veikla, pasirinkti teorijoje išskiriami kriterijai, kuriais galima įvertinti ar el. pinigų įstaiga atitinka vartotojų ir prekeivių lūkesčius, o teisinis reguliavimas neužkerta teorijoje iškeltų reikalavimų įgyvendinimo.

2015-10-02
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747