Sveikiname!

lmaemblema

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas, remdamasis konkurso rezultatais, vardinių premijų komitetų siūlymais bei mokslų skyrių teikimu, paskyrė:

Vardinę Lietuvos mokslų akademijos premiją:
akad. Antanui Buračui – Albino Rimkos (ekonomika) premiją už ekonomikos, statistikos ir bankininkystės terminijos sutvarkymą ir svarų indėlį į semantikos mokslą;

Pagyrimo raštą aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso dalyviams:
Magistrantei Simonai Survilaitei
(Mykolo Romerio universitetas) už darbą „Intelektinio kapitalo įtakos įmonės pridėtinės vertės didinimui vertinimas“; darbo vadovė prof. dr. Irena Mačerinskienė.

Šaltinis:
LMA prezidiumo 2011-02-15 nutarimas.
Andrius Bernotas
Mokslo organizacinio skyriaus vadovas
Lietuvos mokslų akademija
Gedimino pr. 3
01103  Vilnius
303 kab., tel. (8-5) 261 3817 mob. 8 601 11742


2011-03-03
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747