Siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą.

logovsf

VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMOSE VIETOSE ATITINKAMĄ STUDIJŲ LAIKOTARPĮ BAIGUSIŲ ASMENŲ,
KURIEMS SIŪLOMA KOMPENSUOTI UŽ STUDIJAS SUMOKĖTĄ KAINĄ
SĄRAŠAS

2011-11-14
Vilnius


Asm.  ID   Studijų padalinys                                    Studijų kryptis      Studijų programos pavadinimas
1. 97011    Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas  04S1- Ekonomika  Finansų ekonomika-2009 (61204S109)
2. 95350    Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas  04S1-Ekonomika   Finansų ekonomika-2009 (61204S109)
3. 96066    Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas  04S1-Ekonomika   Finansų ekonomika-2009 (61204S109)
4. 97029    Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas  04S1-Ekonomika   Finansų ekonomika-2009 (61204S109)
5. 95704    Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas  04S1-Ekonomika   Finansų ekonomika-2009 (61204S109)
6. 94963    Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas  01S1-Teisė            Teisė ir muitinės veikla-2009 (61201S101)
7. 96077    Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas  01S1-Teisė            Teisė ir muitinės veikla-2009 (61201S101)

Atkreipiame dėmesį, jog dėl kainos kompensavimo sprendimą priims Valstybinio studijų fondo (toliau – Fondo) valdyba, Universitetas apie sprendimą atskirai informuotas nebus.
Studentus, kuriems bus skirtos kompensacijos, Fondo atsakingi asmenys informuos arba telefonų numeriais, kurie buvo sąrašo sudarymo metu Universiteto studentų duomenų bazėje, arba studentams Universiteto sukurtais elektroninio pašto adresais.
Fondo valdybos patvirtintame valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems kompensuojama už studijas sumokėta kaina, sąraše nurodytas asmuo per 15 darbo dienų nuo Fondo valdybos sprendimo priėmimo Nuostatų nustatyta tvarka Fondui privalo pateikti Fondo direktoriaus nustatytos formos prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją.

Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto prodekanas
doc. dr. Irmantas Rotomskis


2011-11-08
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747