Prof. dr. Rimvydo Jasinavičiaus interviu: Išleidę absolventus universitetai juos pamiršta

jasinavicius
Visas interviu su prof. dr. Rimvydu Jasinavičiumi - Visuomenėje skleidžiama nuomonė, kad netikėliai universitetai specialistus rengia darbo biržai. - Absolventai apdrausti iki rugsėjo 1 d. Taigi dar neįsidarbinę absolventai ir suplūsta į darbo biržą. Taip yra kone visose ES valstybėse. Darbo biržoje diplomuoti specialistai užsibūna trumpai, 2-3 mėnesius - tiek, kiek reikia laiko padoriam, jo kvalifikaciją atitinkančiam darbui rasti. Labai nemaža dalis studentų pagal specialybę pradeda dirbti jau trečiame kurse. - Ir vis dėlto... - Ir vis dėlto, darbo tenka paieškoti ir ilgiau. Kam neišlaiko nervai, išvažiuoja. Paklausos ir pasiūlos sistema nesureguliuota. - Tuo metu valstybinėse įstaigose yra šimtai, jei ne tūkstančiai, „tuščių kėdžių“. Kodėl jauni specialistai ten neįleidžiami? - Įleidžiami. Savi. Nepriklausomoje valstybėje tebegyvi mažiausiai trys anų laikų tarnystės principai, kurių nesupranta šių dienų absolventai. - Kokie tie ypatingi tarnystės principai? - Pirmasis principas, kurio privalu laikytis: nesiplėšyk, nes dirbi ne už savus, - štai kodėl tarnystės reikalai taip vilkinami; antrasis principas: šventai laikykis savisaugos ir savinaudos tikslų - kitur tokių galimybių gali ir nebūti; trečiasis principas: nepasirodyk protingesnis už savo viršininką. Bet juk jauni, energingi specialistai nori griauti tai, kas sena, nori veikimo laisvės... Jie visada priskaldo malkų, ardo ramią, kavute kvepiančią kolektyvinio darbo atmosferą. - Kodėl absolventų įdarbinimu rūpinasi tik dvi valstybinės institucijos - „Sodra“ ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija? - Visoms kitoms institucijoms, savivaldai absolventų reikalai - dzin: ne mano pupos, ne mano vargas. Rūpintis absolventų įdarbinimu jų neįpareigoja tarnystės reglamentai. Lietuvoje nesukurta absolventų įdarbinimo sistema, todėl visi stengiasi nusiplauti rankas. - Bet, profesoriau, regis, po medžiu stovi ir patys universitetai. Jiems taip pat neprivalu rūpintis savo auklėtiniais? - Neprivalu. Mokslo ir studijų įstatymas apie tai nekalba. - Bet juk gyvuoja padorumas - pasirūpinti savo artimu... - Kartais padorumo neužtiksi net bažnyčioje: ten už mirusiojo mišias taip pat reikia susimokėti. Dešimt metų kalu vieną ir tą patį: visos aukštosios mokyklos, kolegijos savo veiklos rezultatus turi vertinti ne pagal parengtų diplomantų skaičių, o pagal: a) ar jų parengti specialistai dirba jų išsilavinimą ir kompetenciją atitinkantį darbą; b) kokius darbo rezultatus pasiekia; c) kokio dydžio pridedamąją vertę sukuria; d) kaip kyla karjeros laiptais ir t. t. - Jūsų pasiūlymų nenori girdėti nei kolegos, nei Švietimo ir mokslo ministerija, nei politikai? - Todėl, kad jie nesivadovauja savo suteikiamų studijų investicinės grąžos kriterijais. Jų finansavimas nepriklauso nuo produkcijos kokybės ir vertės. Tad jiems tas pats, ar diplomantai nusėda prekybos tinklų kasose, statybų sargų būdelėse, užsienio pomidorų ir agurkų plantacijose, ar išvažiuoja apkuopti turtingų svetimų senelių, be prieglaudos palikę savus... - Kaip su savo diplomantais elgiasi užsienio universitetai? - Senieji Masačusetso, Prinstono universitetai seniai sukūrė savo auklėtinių įsidarbinimo, darbo kokybės, investicinės grąžos - įdėtų lėšų atsiperkamumo profesinės karjeros kelyje apskaitos sistemą. Jie laiko tiesiogine pareiga padėti savo auklėtiniams tinkamai susirasti ir adaptuotis pirmose darbovietėse, bet kuriuo metu ir būdu suteikti reikiamą konsultaciją, o vėliau pakviesti patobulinti žinių nuotolinių studijų būdu. Jie mano, kad tai teikia universitetams garbę ir pasididžiavimą, jei jų auklėtiniai kasmet pasiekia ir geresnių profesinių rezultatų. Tai kelia jų prestižą ir konkurencinį pranašumą, užtikrinančius gausesnius finansavimo šaltinius. - Kodėl absolventų įsidarbinimo ir tolesnės veiklos kontrolės sistemos nenori įsivesti mokyklos? - Todėl, kad tokia sistema gali išryškinti konkrečios mokyklos darbo broką... Išleidai absolventus į gyvenimo erdves ir ramus - tegul žinosi patys, ne maži vaikai. 2016 rugsėjo mėn. 15 d. Respublika Prof. dr. Rimvydą Jasinavičių kalbino žurnalistas Vladas VAICEKAUSKAS Daugiau prof dr. Rimvydo Jasinavičiaus interviu galite rasti šiose nuorodose:

2016-09-20
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747