Pasirinkite gretutinės krypties studijas!

logoefvf2011lt

Mykolo Romerio universiteto studentai gali pasirinkti gretutines krypties studijas, kai studentams sudaromos galimybės greta pagrindinės studijų krypties (šakos) programos studijuoti kitos studijų krypties (šakos) programą ir įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį. Gretutinės krypties studijų pasirinkimas studentams suteikia galimybę įgyti platesnį išsilavinimą, stoti į tos krypties magistrantūrą, praplėsti savo įsidarbinimo galimybes.

Gretutinės krypties studijų programą gali pasirinkti pirmosios pakopos studijų studentai, kurių studijų programoje tokia galimybė yra numatyta. Studentai pasirenka gretutinės krypties studijas ir į jas registruojasi elektroniniu būdu per individualią prieigą prie savo elektroninės studijų knygelės informacinėje sistemoje STUDIJOS. Pasirinkdami gretutinės krypties studijas studentai elektroniniu būdu užpildo prašymą fakulteto, kuriame studijuoja pagrindinės krypties studijų programą, dekanui ir bendra registracijos į studijas tvarka pasirenka gretutinės krypties studijų programos dalykus. Gretutinės krypties studijų programos vykdymas prasideda studentui pasirašius gretutinės krypties studijų sutartį. Gretutinės krypties studijų programą pasirinkę studentai į programos dalykų studijas registruojasi kartu su tuos dalykus studijuojančiais atitinkamos pagrindinės krypties studijų programos studentais.

Daugiau informacijos galima rasti čia: Gretutinės krypties studijų vykdymo reikalavimai ir gretutinių studijų sutarčių formos.

Gretutinės krypties studijų programos:

Eil. Nr. 

Gretutinės krypties studijų programos 

Fakultetas 

1.

Ekonomika 

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas 

2.

Verslas 

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas 

3.

Dalykinė anglų kalba (filologija) (šaka) 

Humanitarinių mokslų institutas 

4.

Etika (praktinė filosofija) (šaka) 

Humanitarinių mokslų institutas 

5.

Filosofija 

Humanitarinių mokslų institutas 

6.

Vertimas 

Humanitarinių mokslų institutas 

7.

Viešasis  administravimas 

Politikos ir vadybos fakultetas 

8.

Informatika 

Socialinės informatikos fakultetas 

9.

Psichologija 

Socialinės politikos fakultetas 

10. 

Socialinis darbas 

Socialinės politikos fakultetas 

11 

Socialinis pedagogas 

Socialinės politikos fakultetas 

12 

Sociologija 

Socialinės politikos fakultetas 

13 

Švietimas ir ugdymas 

Socialinės politikos fakultetas 

14 

Teisė 

Teisės fakultetas 

15 

Teisė 

Viešojo saugumo fakultetas 

16 

Visuomenės saugumas 

Viešojo saugumo fakultetas 


2013-01-02
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747