Mykolo Romerio universiteto padėkos ženkliukas

zenkliukas
PATVIRTINTA
Mykolo Romerio universiteto
Rektoriaus 2010 m. sausio 25 d.
įsakymu Nr.1I-131


MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO
PADĖKOS ŽENKLIUKO PLATINIMO TVARKA

1. Mykolo Romerio universiteto padėkos ženkliuko platinimo tvarka (toliau-Tvarka) nustato Mykolo Romerio universiteto padėkos ženkliuko įteikimo ir nešiojimo tvarką.
2. Mykolo Romerio universiteto padėkos ženkliukas yra Universiteto bendruomenės padėkos už materialinę paramą ženklas, kuris įteikiamas kiekvienam fiziniam asmeniui Universitetą parėmusiam ne mažesne kaip 10 Lt pinigine auka.
3. Padėkos ženkliukai iš sandėlio išduodami pagal dekano (prodekano) vizuotą prašymą Paslaugų skyriaus vedėjui fakultetų materialiai atsakingiems asmenims arba infrastruktūros prorektoriaus padėjėjui socialiniams reikalams. Prašymo pagrindu Paslaugų skyrius išrašo važtaraštį Mykolo Romerio universiteto padėkos ženkliukams paimti iš sandėlio.
4. Kiekvienas bendruomenės narys, teikdamas individualią paramą, pinigus gali perduoti materialiai atsakingam asmeniui, pasirašydamas materialiai atsakingo asmens sudarytame „Paramos gavimo ir padėkos ženkliuko išdavimo žiniaraštyje“, arba paramą gali įnešti į Universiteto  atsiskaitomąją sąskaitą Nr.LT09 7300 0100 0249 2697, esančią  „Swedbank“. Apie įneštus pinigus informuojamas materialiai atsakingas asmuo.
5. Fakulteto materialiai atsakingas asmuo arba infrastruktūros prorektoriaus padėjėjas socialiniams reikalams paramos davėjui įteikia Mykolo Romerio universiteto padėkos ženkliuką. Ženkliuko gavėjas pasirašo materialiai atsakingo asmens sudarytame „Paramos gavimo ir padėkos ženkliuko išdavimo žiniaraštyje“. Už suteiktą paramą (ne mažesnę nei 10 Lt) išduodamas  ženkliukas.
6. Materialiai atsakingas asmuo teikia infrastruktūros prorektoriui tvirtinti „Paramos gavimo ir padėkos ženkliuko išdavimo žiniaraštį“ dėl paramos įnešimo į MRU kasą. Gautą paramą materialiai atsakingas asmuo įneša į kasą.
7. Fakulteto materialiai atsakingas asmuo arba infrastruktūros prorektoriaus padėjėjas socialiniams reikalams rengia ženkliukų nurašymo aktą. Prie akto pridedamas „Paramos gavimo ir padėkos ženkliuko išdavimo žiniaraštis“. Nurašymo aktą tvirtina infrastruktūros prorektorius. Patvirtintas nurašymo aktas perduodamas Finansų ir ekonomikos direkcijai.
8. Mykolo Romerio universiteto padėkos ženkliukas nepardavinėjamas.
9. Mykolo Romerio universiteto padėkos ženkliukas nešiojamas paramos davėjo nuožiūra.

_____________________
Fotografijos Joanos Vaitiekienės

2012-10-31
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747