Kviečiame į nacionalinį „Lietuvos gyventojų gyvenimo kokybės matavimo rodiklių sistemos ir vertinimo modelio sukūrimas“ mokslo renginį.

kuriameateoti

  Kviečiame į nacionalinį „Lietuvos gyventojų gyvenimo kokybės matavimo rodiklių sistemos ir vertinimo modelio sukūrimas“ mokslo renginį, kuris vyks 2014 m. rugsėjo 9 d., 16 val., Mykolo Romerio universitete I-220 auditorijoje.

Mykolo Romerio universiteto mokslininkų grupė įgyvendina projektą  „Lietuvos gyventojų gyvenimo kokybės matavimo rodiklių sistemos ir vertinimo modelio sukūrimas“, finansuojamą ES struktūrinių fondų 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ lėšomis.

Projekto tikslas – sukurti Lietuvai ir jos palyginimui su kitomis ES šalimis pritaikytą gyventojų gyvenimo kokybės matavimo rodiklių sistemą ir pateikti gyvenimo kokybės vertinimo modelį.

Nacionalinio mokslo renginio programa:
Aptarti Projekto tarpinius rezultatus ir išryškinti iškilusias problemas, numatyti jų sprendimo kelius. Laukiama, kad projekto dalyviai trumpai pateiks vykdomų tyrimų rezultatus pagal savo sritį.

  1. Aptarti mokslinių tyrimų užsienyje ir Lietuvoje analizę ir nustatyti Lietuvos gyventojų gyvenimo kokybės lygį pagal įvairius gyvenimo kokybės rodiklius pasaulio ir ES kontekste;
  2. Aptarti gyvenimo kokybės vertinimo metodologiją – sukurti gyvenimo kokybės koncepciją; nustatyti kriterijus mezo-, makro- ir makrolygiu; parengti objektyvaus ir subjektyvaus gyvenimo kokybės vertinimo metodiką, sukurti gyvenimo kokybės matavimo rodiklių sistemą ir pateikti Lietuvai adaptuotą gyvenimo kokybės vertinimo modelį;
  3. Pasirengti Lietuvos gyventojų gyvenimo kokybės analizei 1990-2013 m. ir jos įtakos šalies ekonomikos augimui įvertinimui;
  4. Aptarti būsimus darbus.

Mokslinis tyrimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal visuotinės dotacijos priemonę Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K.

Registruotis į renginį galite paspaudę ant šios nuorodos.

Ilona Bartuševičienė
Mykolo Romerio universiteto
Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto
Vyriausioji vadybininkė
Ateities g. 20, kab. V-420
LT-08303 Vilnius, Lietuva
Tel. +370 5 271 4721
El. paštas: ilona.bartuseviciene@mruni.eu


2014-08-03
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747