Kviečiame dalyvauti atrankoje

logosmm

Vadovaudamiesi 2012 m. kovo 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 310 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 241 „Dėl Lietuvos Respublikos Prezidentų Antano Smetonos, Kazio Griniaus ir Aleksandro Stulginskio vardinių stipendijų įsteigimo“ pakeitimo“ patvirtintų nuostatų 9 punktu:

9. Siūlant kandidatą į vardinę stipendiją, pateikiama informacija apie kandidato paskutinių dviejų semestrų studijų rezultatus, kandidato studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos įvertinimą, kuriuo pažymimi ypač geri studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos rezultatai, studento dalyvavimas konkursuose. Ekspedicijose, studentų mokslinės praktikos projektuose.

Kviečiame dokumentus pristatyti iki balandžio 24 d.


2012-04-05
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747