Jaunųjų mokslininkų-ekonomistų konferencija

lmt1
Pasak konferencijos organizacinio komiteto pirmininko - LMA nario, Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininko prof. Aleksandro VASILIAUSKO, konferencijos tikslas – išgirsti jaunųjų ekonomistų idėjas Lietuvos ekonomikos strategijos klausimais.
Mykolo Romerio universitetą atstovavo trys doktorantai: Rasa ALEKNAVIČIŪTĖ „Intelektinio kapitalo koncepcija“, vad. prof. Irena MAČERINSKIENĖ; Artūras JURGELEVIČIUS „Lietuvos ekonomikos strateginės plėtros kryptys“, vad. doc. Žaneta KARAZIJIENĖ ir Viktorija SKVARCIANY „Komercinių bankų veiklos konkurencingumą lemiantys veiksniai“, vad. prof. Daiva JUREVIČIENĖ.
Konferencijos organizacinį komitetą sudarė universitetų atstovai: Pirmininko pavaduotojas - LMA narys prof. Antanas BURAČAS; Prof. Daiva JUREVIČIENĖ – Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto Bankininkystės ir investicijų katedros profesorė; Prof. Aida MAČERINSKIENĖ – Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Verslo katedros profesorė; Prof. Astrida MICEIKIENĖ – Antano Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanė; Prof. Violeta PUKELIENĖ – Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Ekonomikos katedros vedėja; Prof. Jelena STANKEVIČIENĖ – Vilniaus Gedimino technikos universiteto Verslo vadybos fakulteto dekanė; LMA tikrasis narys prof. Povilas ZAKAREVIČIUS.
l2

l4

l6

l11

2

5

6


2015-10-05
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747