Išeiviai ir lietuvių kilmės užsieniečiai kviečiami teikti paraiškas paramai gauti

iseiviaipinigai

Lietuvos studentų atstovybių sąjunga (LSAS) informuoja, jog nuo sausio 17 iki vasario 15 dienos, lietuvių kilmės užsieniečiai ir išeiviai, studijuojantys Lietuvos aukštosiose mokyklose, gali teikti paraiškas paramai gauti.

Išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams gali būti skiriama dviejų rūšių parama: stipendija už studijų rezultatus ir / arba socialinė išmoka.
Norintys gauti valstybės paramą studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose, turi būti priimti į pirmosios ar antrosios pakopos studijas bei paskutinę sesiją išlaikę be akademinių skolų.
Parama neskiriama studentams, studijuojantiems tų šalių, iš kurių jie atvyko, kalbas.

Lietuvių kilmės užsieniečiai ir išeiviai, norintys gauti paramą, Valstybiniam studijų fondui turi pateikti:
- Užpildytą ir pasirašytą prašymą, kurio dalimi yra ir paramos suteikimo sąlygos;
- Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją;
- Pažymą iš aukštosios mokyklos, patvirtinančią studento statusą su nurodytomis semestro pradžios ir pabaigos datomis, įskaitant atostogų laikotarpį;
- Pažymą apie paskutinės sesijos pažymių svertinį vidurkį (išskyrus pirmosios ir antrosios studijų pakopos pirmojo semestro studentus);
- Pažymą apie tai, kad neturi akademinių skolų arba akademinių skolų už paskutinę sesiją skaičių (išskyrus pirmosios ir antrosios studijų pakopos pirmojo semestro studentus);
- Prašantys socialinės išmokos taip pat pateikia dokumentus, patvirtinančius socialinę padėtį (šeimos narių skaičių patvirtinančius dokumentus, mirties liudijimus ir panašiai);
- Lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai, privalo pateikti krašto lietuvių bendruomenės, Lietuvos Respublikos valstybės institucijos ar įstaigos užsienyje, kurios užsieniečiams išduoda vizas, ar kitos institucijos išduotą užsienio lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą;
- Išeivijos vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad ne mažiau negu 3 metus jie gyveno užsienyje ir atvyko į Lietuvą ne anksčiau kaip į aštuntą klasę.

Daugiau informacijos galite rasti www.lsas.lt, skiltyje „Dokumentai", bei www.vsf.lt.


2011-01-11
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747