Europos vadybos ir verslo administravimo doktorantūros studijų asociacijos (EDAMBA) metinis susitikimas ir Bendroji Asamblėja

zitkienekonf
Š.m. rugsėjo 6-8 dienomis buvau komandiruota į Europos vadybos ir verslo administravimo doktorantūros studijų asociacijos (EDAMBA) metinį susitikimą ir Bendrąją Asamblėją, kuri vyko Varšuvos ekonomikos aukštojoje mokykloje (Warsaw School of Economics).
Metinio susitikimo programa, jo struktūra buvo orientuota į doktorantūros studijų internacionalizaciją ir tarptautinę kooperaciją  tarp EDAMBA narių. Vykdomojo komiteto nariai pristatė metinę – finansinę asociacijos veiklos ataskaitą, buvo įteikti pažymėjimai ir piniginės premijos už geriausias 2008 metų disertacijas.
Varšuvos ekonomikos aukštosios mokyklos prorektorė prof. E.Kawecka -Wyrzykowska, pristatė mokyklos doktorantūros programas, prof. E.Chmielecka  pasisakė apie Bolonijos procesą Lenkijos doktorantūros studijose, o ekonomikos katedros vedėjas prof. perskaitė pranešimą apie Lenkijos ekonomikos transformaciją.
Europos Universitetų Asociaciją (EUA) atstovaujantis dr. Thomas Jorgensenas, akcentavo, kad Europos aukštajame moksle ypatingas dėmesys turi būti skiriamas doktorantūros studijoms, tyrimams ir nežiūrint skirtingų modelių, konkurencijos bei politikos principų, būtina skatinti regioninę kooperaciją tiek Europoje, tiek pasauliniu mąstu. Susitikimo metu buvo daug diskutuojama buvo apie vadybos ir verslo administravimo doktorantūros studijas, jų plėtrą tarptautiniame kontekste, kokybę ir sąsajas su verslo įmonėmis.
Iš trijų universitetų, pretenduojančių įsijungti į tarptautinį EDAMBA tinklą pristatymo ir diskusijų, Bendrosios Asamblėjos  posėdyje  buvo nutarta pritarti ekspertų nuomonei ir priimti tikruoju nariu  tik Mykolo Romerio Universitetą.  
Verslo ekonomikos katedros vedėja doc. dr. Rima Žitkienė

2009-09-14
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747