Europos vadybos ir verslo administravimo doktorantūros studijų asociacijos (EDAMBA) metiniame susitikime ir Bendrojoje Asamblėjoje

89

Š. m. rugsėjo 2-4 dienomis Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto dekanė prof. dr. Rima Žitkienė buvo komandiruotėje Europos vadybos ir verslo administravimo doktorantūros studijų asociacijos (EDAMBA) metiniame susitikime ir Bendrojoje Asamblėjoje, kuri vyko Uppsalos universitete Švedijoje.

Uppsalos universitetas vienas iš seniausių regione, kuriame šiuo metu studijuoja apie 45 tūkstančiai studentų ir dirba apie 6 tūkstančiai dėstytojų. Su Uppsalos universitetu supažindino ir renginį kuravo prof. Jaan Grunberg, Susitikimo dalyvius priėmė universiteto vice – kancleris prof. Anders Malmberg.

Metinio susitikimo programa, jo struktūra buvo orientuota į asociacijos veiklos vertinimą per 20 metų, verslo administravimo krypties doktorantūros studijų skirtumus trukmės, apimties ir turinio prasme. Buvo diskutuojama dėl disertacijų, pristatytų konkursui vertinimo kriterijų, recenzavimo ir leidybos problemų. Asociacijos prezidentas prof. Pierre Battean pranešime akcentavo socialinius ir moralinius pokyčius vadybos moksle, prof. dr. Stan Taylor pabrėžė vadovo vaidmenį disertacijos rengime ir tarpdiscipliniškumą bei naujo tipo disertacijas. Taip pat susitikimo dalyviams buvo pravesti praktiniai mokymai.

Vykdomojo komiteto nariai pristatė metinę – finansinę asociacijos veiklos ataskaitą, buvo įteikti pažymėjimai ir piniginės premijos už geriausias 2012 metų disertacijas. Taip pat buvo išrinktas ir patvirtintas naujos sudėties vykdomasis komitetas, kuris pasiūlė EDAMBA metinį susitikimą ir Bendrąją Asamblėją sekančiais metais organizuoti Budapešte.

Šaltinis:
Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto dekanės Verslo ekonomikos katedros profesorės dr. Rimos Žitkienės 2012 m. rugsėjo 13 d. Ataskaita apie komandiruotę į Uppsalą (Švedija)

166psl


2012-10-30
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747