European Business Summit

zitkienebriuselis
Verslo ekonomikos katedros vedėja, doc. dr. Rima Žitkienė š.m. kovo 26-27 dienomis dalyvavo tęstiniame, 7 – tą kartą Europos verslo ir Belgijos įmonių federacijos organizuotame, Europos verslo viršūnių susitikime (European Business Summit) tema “Dare&Care: sustaining Europe‘s ambitions; Financing, Staffing, Greening“, kuris vyko Briuselyje.
Susitikimo programa, jos struktūra (plenarinis ir 18 teminių posėdžių) buvo orientuoti į dabartinės situacijos analizę pažymint, kad ekonominei krizei įveikti Europos verslas turi būti labiau antrepreneriškas ir besirūpinantis žmonėmis bei planetos išlikimu.  Todėl visose sekcijose ir diskusijose buvo akcentuojamas nuoseklumus, paremtas trimis pagrindiniais aspektais: stipria ekonomika, ekologine apsauga ir  socialiniu dinamiškumu. Posėdyje “Universities and companies: getting brains in business” buvo pabrėžta, kad verslas vystosi sparčiau nei mokslas, todėl ir universitetų studijų programos turi būti kuriamos ar pertvarkomos, atsižvelgiant į situaciją ir ugdant naujos kokybės, antrepreneriško mentaliteto,  inovatyvius absolventus. Universitetai turi taikyti daugiau ir įvairesnių mokymo metodų, labiau bendradarbiauti su verslo kompanijomis.
Susitikime buvo užsiregistravę virš 1300 dalyvių, garbės svečias buvo – Turkijos prezidentas H.E.Abdullah Gul, tarp pranešėjų  buvo įvairių institucijų atstovų: Europos komisijos prezidentas J.M. Barroso, Belgijos, Čekijos premjerai, kai kurių šalių aukštojo mokslo ministrai, WTO generalinis direktorius, Mikrosoft, Coca – Cola, IKEA prezidentai, kt. įvairių kompanijų atstovai, universitetų profesoriai, studentai, įvairių Europos institucijų atstovai, žurnalistai. Pranešėjai ir diskusijų dalyviai išskyrė globalizacijos poveikį, su klimato ir technologiniais pokyčiais susijusius klausimus, energetikos problemas, kurias turėtų neatideliotinai kartu spręsti  mokslo, tyrimų ir verslo institucijos.

2009-04-02
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747