Diskusija "Muitinės ir verslo veiklų sinergija" su Rytų partneriais

tvmlc
Gegužės 23 d. Mykolo Romerio universitete apskritojo stalo diskusijos „Muitinės ir verslo veiklų sinergija“ dalyviai bendravo lietuvių ir rusų kalba. Tarptautinio verslo ir muitinės logistikos centras pakvietė diskusijai Baltarusijos, Rusijos, Ukrainos verslo ir muitinės, tarptautinio verslo bei muitinės programas įgyvendinančių universitetų atstovus diskusijai visoms šalims aktualiais klausimais:
• Muitinės ir verslo sąveika;
• Muitinės operacijų ir procedūrų diversifikacijos patirtis ir tendencijos;
• Muitinės pareigūnų tarnybinės diskrecijos ribų problema.
Renginio atidaryme MRU Ekonomikos ir verslo fakulteto dekanas prof., dr. G. Černius sveikino ir renginio dalyvius, ir pačią iniciatyvą organizuoti apskritojo stalo diskusijas šalims aktualiais klausimais. Tuo labiau, kad tarptautinės prekybos subjektų ir muitinės bendradarbiavimo koncepcija Europos Sąjungos, Eurazijos Ekonominės Sąjungos šalyse ir Ukrainoje traktuojama gana skirtingai. Anot Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus pavaduotojo J. Miškinio, tik atvira, dalykiška polemika sėkmingai skina kelią laisvai tarptautinei prekybai, padeda valstybių, turinčių skirtingas politinės raidos trajektorijas, muitinėms bendradarbiauti, operatyviai spręsti kylančias problemas. Apibendrinant apskritojo stalo darbo rezultatus, priimtas nutarimas, kurio pagrindinė nuostata: „Muitinės ir verslo veiklų sinergija – aktuali mūsų laikmečio tema“, todėl atvirą, aktualią ir dalykišką „Tarptautinio verslo ir muitinės logistikos cento“ partnerių polemiką reikia tęsti, periodiškai organizuojant mokslines-praktines konferencijas, diskusijas bei plėsti šio specifinio klubo narių ratą, siekiant kuo konstruktyvesnio mokslo, studijų ir verslo subjektų bendradarbiavimo, arba bent jau diskusijoje ne kartą akcentuoto „susikalbėjimo“.

(iš kairės) Ekonomikos ir verslo fakulteto dekanas prof. dr. Gintaras Černius, Muitinės departamento
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus pavaduotojas Jonas Miškinis,
MRU Tarptautinio verslo ir muitinės logistikos centro direktorius, Ekonomikos ir verslo fakulteto
profesorius dr. Alfonsas Laurinavičius


2018-06-01
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747