Dėl Mykolo Romerio universiteto stipendijų ir tikslinių skatinamųjų išmokų skyrimo

mrulogo120x120
Išrašas
MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO SENATAS
NUTARIMAS
DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STIPENDIJŲ IR TIKSLINIŲ SKATINAMŲJŲ IŠMOKŲ SKYRIMO NUOSTATŲ, PATVIRTINTŲ SENATO 2010 M. VASARIO 26 D. NUTARIMU NR. 1SN-15, PAKEITIMO
2011 m. vasario 22 d.  Nr. 1SN-21
Vilnius

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės Mykolo Romerio universitetui skiriamą 2011 metų stipendijų fondą, Mykolo Romerio universiteto senatas
n u t a r i a:
1. Pakeisti Mykolo Romerio universiteto stipendijų ir tikslinių skatinamųjų išmokų skyrimo nuostatų, patvirtintų Senato 2010 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 1SN-15, 12 punktą ir išdėstyti jį taip:
„12. Visų pirmosios ir antrosios studijų pakopų studijų programų, išskyrus policijos veiklos, teisės ir policijos veiklos bei teisės ir valstybės sienos apsaugos, studentams, studijuojantiems visiškai apmokamose valstybės biudžeto lėšomis vietose, skatinamosios stipendijos skiriamos pagal studijų rezultatus:

Sesijos rezultatų vidurkis (balais)     Stipendijos dydis bazine socialine išmoka (BSI)
9,7 – 10,00                 1,8
9,00 – 9,69                 1,1

2. Nustatyti, kad 2011 metų liepos ir rugpjūčio mėnesiais skatinamosios stipendijos ir tikslinės skatinamosios išmokos nemokamos, išskyrus trečiosios pakopos studentus.
3. Rekomenduoti Mykolo Romerio universiteto fakultetams neorganizuoti Senato ir Profesoriaus Mykolo Romerio vardinių stipendijų skyrimo konkurso.
4. Pripažinti netekusiais galios Mykolo Romerio universiteto stipendijų ir tikslinių skatinamųjų išmokų skyrimo nuostatų, patvirtintų Senato 2010 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 1SN-15, 20.1, 20.2 punktus ir jų papunkčius.

2011-02-23
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747