2007 m. lapkričio 15–16 d. Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto Muitinės veiklos katedra surengė tarptautinę konferenciją „Verslo ir viešojo administravimo problemos bei perspektyvos“

Verslo ir valstybės tarnybų atstovai bendromis pastangomis ieškojo atsakymo į laikmečio iššūkį – gerinti verslo sąlygas, įgyvendinti laisvo prekių judėjimo principą plėtojant tarptautinę prekybą. Pirmosios konferencijos dienos tematika „Verslo ir viešojo administravimo sąveika“ skaityti pranešimai, o antrąją dieną gvildenti klausimai, susiję su muitinės vaidmeniu plėtojant tarptautinę prekybą. Tai apskrito stalo diskusija, kuri antroje dienos pusėje, siekiant aptarti praktinius klausimus,  persikėlė į muitinės Medininkų kelio postą.
Pranešimus skaitė ir diskusijose dalyvavo Varšuvos aukštosios ekonomikos mokyklos, Rygos technikos universiteto, Kazachstano valstybinio Abajaus vardo universiteto, Baltarusijos valstybinio universiteto profesoriai, Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas, Vykdomosios direkcijos generalinis direktorius R. Varkulevičius, Muitinės departamento generalinis direktorius R. Klevečka, Muitinės tarpininkų asociacijos prezidentas A. Jablonskis, Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos Užsienio prekybos politikos departamento atašė A. Venckus, kiti verslo ir valstybės tarnybų atstovai, tiesiogiai susiduriantys su naujosios vadybos problemomis, bei Mykolo Romerio universiteto dėstytojai, studentai. Konferencijos diskusijose verslo ir valstybės tarnybų atstovai išsakė problemas, su kuriomis susiduriama diegiant naujosios vadybos metodus. Dauguma jų kvietė mokslininkus ir vadybos specialistus susitelkti sprendžiant personalo motyvacijos klausimus.
Doc. dr. Alfonsas Laurinavičius, Muitinės veiklos katedros vedėjas
Fotografijos Vidūno Gelumbausko

dsc0021

dsc0034

dsc0030


2007-11-14
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747