Informacija studentams


BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMO INFORMACIJA

SVARBU: Techninė informacija apie nuotolinius gynimus   (Labai svarbu šiuo laikotarpiu tikrinti mruni domeno el. paštą.) 

*Gynimo sąrašai gali keistis.

MAGISTRO BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMŲ DATOS IR SĄRAŠAI* (atnaujinta)

2020 m. gegužės 18 d. vyks studijų programų Elektroninio verslo vadyba, Kibernetinio saugumo valdymas (nuo 13 val.) bei Veiklos auditas (nuo 9 val.) gynimai
2020 m. gegužės 19 d. vyks studijų programų Verslo sistemų ekonomika, Finansų rinkos (nuo 12 val.)  bei Muitinė tarptautinėje prekyboje (nuo 9 val.) gynimai
2020 m. gegužės 20-21 d. vyks studijų programos Finansų valdymas (nuo 9 val.) gynimai
2020 m. gegužės 22 d. vyks studijų programos Logistikos vadyba (nuo 9 val.) gynimai

BAKALAURO BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMŲ DATOS IR SĄRAŠAI* (atnaujinta)

2020 m. gegužės 22 d. vyks studijų programos Teisė ir muitinės veikla (nuo 9 val.) gynimai (atnaujinta)

2020 m. gegužės 25 d. nuo 9:30 val. vyks studijų programos Verslo sistemų kūrimas ir valdymas gynimai
2020 m. gegužės 27 d. nuo 9:30 val. vyks studijų programos Finansų ekonomika gynimai
2020 m. gegužės 28-29 d. nuo 12 val. vyks studijų programos Tarptautinio verslo ir muitinės logistikos gynimai
2020 m. gegužės 28 d. nuo 9:00 val. vyks studijų programos Apskaita gynimai

BAIGIAMŲJŲ DARBŲ PATEIKIMO TVARKA

  • Spausdintų darbų pavasario semestro gynimams pristatyti nereikia. Baigiamasis darbas įkeliamas į Studijų knygelę (pdf formatu)Darbų talpinimo instrukcija. PASTABA: norint pakeisti .doc formatą į .pdf > atsidarykite baigiamąjį darbą Word programoje ir jį išsaugokite pasirinkę PDF formatą. SVARBU: Įkėlę baigiamąjį darbą į knygelę, parašykite apie tai informuojamąjį laišką evf@mruni.eu. Laiške prašau nurodyti ir angliškąjį temos variantą. Tik gavus Jūsų laišką būsite įtraukti į baigiamųjų darbų gynimo 2019/2020 pavasario semestre sąrašus.
  • Baigiamojo darbo paskutinysis lapas turi būti užpildytas Patvirtinimas apie atlikto darbo savarankiškumą , kuriuo patvirtinama, kad vertinimui pateiktas baigiamasis darbas yra atliktas savarankiškai, be plagijavimo ir laikantis akademinio rašymo taisyklių. Pasirašyti jo nereikia, kadangi pats darbas įkeliamas į Jūsų asmeninę studento knygelę.
  • Vadovui pateikus baigiamąjį rašto darbą plagiato patikrai, sprendžia dėl leidimo ginti darbą. Tik darbai turintys žymą "leista gintis" gali ginti darbą.
  • Recenzija bus patalpinta Jūsų studijų knygelėje, skyrelyje „Magistro baigiamasis darbas“/ "Bakalauro baigiamasis darbas", likus 1-2 (kalendorinėms) dienoms iki gynimo.
  • Jei numatytu laiku situacija valstybėje nebūtų pasikeitusi ir karantinas būtų pratęstas, baigiamųjų darbų gynimas vyktų nuotoliniu būdu. Apie baigiamojo darbo nuotoliniu būdu gynimo technines sąlygas ir organizavimo tvarką būsite informuojami. Sekite informaciją pateikiamą šiame puslapyje.

Svarbu! Patikrinkite savo studijų knygelėje, ar neįsivėlė klaida Jūsų baigiamojo darbo pavadinime. Būtina taisyklingai išversti savo baigiamojo darbo pavadinimą į anglų kalbą (pavadinimas anglų kalba rašomas baigiamojo darbo anotacijoje/santraukoje). Apie pastebėtus netikslumus praneškite evf@mruni.eu

Bakalauro baigiamojo darbo metodologiniai nurodymai 2018 m. (nauja redakcija)

Magistro baigiamojo darbo metodologiniai nurodymai 2018 m. (nauja redakcija)

Magistrantų, kurių baigiamieji darbai įvertinti "labai gerai" ir "puikiai", yra talpinami Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje. Tvarka pasikeitusi, prašome susipažinti su detalesne informacija.
Išsamesnė konsultacija teikiama:
Tel. (85) 271 4709
E. paštu: danguole@mruni.eu

Gynimai vyksta MRU Centriniuose rūmuose adresu: Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius


STUDENTAI KONSULTUOJAMI

Fakulteto dėstytojų kontaktai

Dėstytojų skelbiami studentų priėmimo laikai 2019/2020 m. m. (pavasario semestras)

2019/2020 m. m. savaičių paskirstymas 

*Norėdami atvykti į konsultaciją dėstytojo skelbiamu laiku, būtina dėl susitikimo iš anksto susitarti el. paštu, t.y. gauti iš dėstytojo susitikimą patvirtinantį laišką. Kiekvieno mėnesio trečiąjį ketvirtadienį, studentai gali tartis dėl susitikimo su dėstytoju vėlesniu laiku, t. y. nuo 16:00 iki 19:00 val.


PRAKTIKA


KITA INFORMACIJA

2019/2020 m. m. akademinis kalendorius
Informacija apie studijų programas ir studijų dalykų aprašai
Ekonomikos ir verslo fakulteto paskaitų tvarkaraščiai
Prašymo forma (Fakulteto dekanui)
Prašymo forma (Rektoriui)
Ekonomikos ir verslo fakulteto Facebook paskyra Vaizdo rezultatas pagal užklausą „facebook logo“

MRU TEISĖS AKTAI: