Doktorantūros studijos

Sveikiname įgijus daktaro mokslo laipsnį!

 • 2018 m. balandžio 6 d. Mendelsonas Tomas sėkmingai apgynė ekonomikos mokslo krypties disertaciją Skolos poveikis šalies finansiniam stabilumui, vadovas Prof. dr. Eduardas Freitakas.
 • 2017 m. spalio 12 d. Simona Survilaitė sėkmingai apgynė ekonomikos mokslo krypties disertaciją Intelektinio kapitalo įtakos įmonės pridėtinės vertės didinimui kryptys, vadovė prof. Rima Tamošiūnienė.
 • 2017 m. birželio 15 d. Inga Malinauskaitė-van de Castel sėkmingai apgynė teisės mokslo krypties disertaciją Duomenų subjekto teisės virtualiuose socialiniuose tinkluose: reglamentavimas ir apsauga, vadovas prof. dr. Darius Štitilis.
 • 2017 m. balandžio 27 d. Kregždaitė Rusnė sėkmingai apgynė ekonomikos mokslo krypties disertaciją Kūrybinių industrijų poveikis finansiniam tvarumui ir ekonomikos plėtrai, vadovė Doc. dr. Eugenija Martinaitytė.
 • 2017 m. kovo 3 d. Ilona Bartuševičienė sėkmingai apgynė ekonomikos mokslo krypties disertaciją Nematerialių išteklių įtakos įmonių veiklos efektyvumui vertinimo modelis, vadovė prof. Eglė Kazlauskienė.
 • 2016 m. gruodžio 2 d. Rasa Aleknavičiūtė sėkmingai apgynė ekonomikos mokslo krypties disertaciją ES šalių intelektinio kapitalo įtakos ekonominiam augimui vertinimas, vadovė prof. Irena Mačerinskienė.
 • 2016 m. sausio 28 d. Miglė Eleonora Černikovaitė apgynė socialinių mokslų srities, ekonomikos mokslo krypties disertaciją Prekės ženklo vertės poveikio ekonominei pridėtinei vertei nustatymo modelis. Mokslinis vadovas – prof. Eglė Kazlauskienė.
 • 2016 m. sausio 28 d. Gintarė Skaistė sėkmingai apgynė ekonomikos mokslo krypties daktaro disertaciją Institucijų sistemos poveikio rizikos kapitalo investicijoms vertinimo modelis, vadovė - prof. dr. Daiva Jurevičienė.
 • 2016 m. sausio 19 d. Elzė Rudienė Mykolo Romerio universitete sėkmingai apsigynė vadybos mokslo krypties disertaciją Mažmeninės prekybos internacionalizacijos proceso poveikio vartotojų nuostatoms vertinimas. Mokslinis vadovas – prof. Rima Žitkienė. Išsamiau
 • 2015 m. spalio 13 d. lektorius Adomas Kanopka Mykolo Romerio universitete sėkmingai apsigynė vadybos mokslo krypties disertaciją Investicijų į atsinaujinančių išteklių energetiką rizikų valdymas suinteresuotų šalių aspektu. Mokslinis vadovas – prof. Vitalija Rudzkienė. Išsamiau
 • 2015 m. rugpjūčio 26 d. lekt. Marius Laurinaitis sėkmingai apgynė socialinių mokslų srities teisės mokslo krypties daktaro disertaciją Elektroninių pinigų teisinis reguliavimas.

Ekonomikos ir verslo fakulteto doktorantai:

1. Konstantin Agafonov. Tema Kibernetinio saugumo valdymo modelis elektroniniams rinkimams įgyvendinti, vadovas doc. dr. Tadas Limba

2. Laura Aidukienė. Tema Inovacijų poveikis verslo paslaugų konkurencingumui, vadovė prof. Eglė Kazlauskienė.

3. Lekt. Andrius Balčiūnas. Tema Informacijos srautų poveikio valiutų kursų pokyčiams modeliavimas, vadovė prof. Irena Mačerinskienė.

4. Daiva Banaitė (Rapcevičienė). Tema Vertės grandinės kūrimas viešajame sektoriuje, vadovė prof. Rima Tamošiūnienė.

5. Mindaugas Deksnys. Tema Verslo modelio lankstumas sparčiai augančiose įmonėse (gazelėse), vadovė prof. Rima Žitkienė.

6. Virgilijus Dirma. Tema Centralizuoto šilumos tiekimo sektoriaus valstybinio reguliavimo ekonominis vertinimas, prof. habil. Dr. Žaneta Simanavičienė.

7. Ugnė Dūdė. Tema Užsakomosios veiklos plėtra paslaugų įmonių tinklaveikoje, vadovė prof. Rima Žitkienė.

8. Greta Genelienė. Tema Azartinių lošimų sektoriaus poveikio Europos Sąjungos šalių ekonomikos augimui vertinimas, vadovė prof. dr. Irena Mačerinskienė.

9. Gintarė Grigaliūnė. Tema Skaitmeninės šešėlinės ekonomikos įtakos Baltijos šalių ekonomikos augimui vertinimas, doc. dr. Rita Remeikienė.

10. Valdas Grigonis. Tema Finansinių inovacijų rizikos valdymas, vadovė prof. Irena Mačerinskienė.

11. Jurga Grikietytė-Čebatavičienė Finansinio saugumo palaikymo priemonių veiksmingumo ES šalyse vertinimas, vadovė prof. dr. Asta Vasiliauskaitė

12. Artūras Jurgelevičius. Tema Nematerialaus turto formavimui įtakos turinčių valstybės nematerialiųjų investicijų ekonominis vertinimas, vadovė doc. Žaneta Karazijienė.

13. Dalia Karlaitė. Tema Organizacijų socialinės atsakomybės poveikio visuomenės gerovei ekonominis vertinimas, vadovė prof. habil. Dr. Žaneta Simanavičienė

14. Maksim Kartašov. Tema Akcijų vertinimo klasikinių metodų patikimumo tyrimas finansų rinkose, vadovė prof. Irena Mačerinskienė.

15. Ugnė Kisielytė. Tema ES šalių vartojimo poveikio ekonomikos augimui vertinimo modelis, vadovė prof. Ona Gražina Rakauskienė.

16. Anna Kislovska. Tema Verslo paslaugų centrų poveikio ES šalių ekonomikai vertinimas, vadovė prof. Rima Tamošiūnienė.

17. Danielius Kolisovas Rizikos draudimo fondų plėtros poveikio ES finansų sistemos stabilumui vertinimas, vadovė prof. dr. Gintarė Giriūnienė;

18. Viktor Kozlovskij. Tema Europos Sąjungos ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos politikos teorinis pagrindimas, vadovė prof. Ona Gražina Rakauskienė.

19. Inna Kremer-Matyškevič. Tema Energetikos sektoriaus įtakos Europos Sąjungos šalių ekonominiam saugumui vertinimas, vadovas prof. dr. Gintaras Černius.

20. Saulius Kromalcas. Tema Ekonominio saugumo įtakos konkurencingumui vertinimas ES šalyse, vadovė prof. habil. Dr. Žaneta Simanavičienė.

21. Nadežda Kučaidze.  Tema Aukštojo mokslo studijų finansavimo modelių Europos Sąjungos valstybėse vertinimas, vadovė prof. Irena Mačerinskienė.

22. Michail Lezgovko. Tema Paslaugų klasterizacijos poveikio tvariai ES šalių ekonomikai vertinimas, vadovas doc. dr. Askoldas Podviezko

23. Rima Mickienė Baltijos jūros rytinės pakrantės regiono uostų veiklos poveikio šalių ekonomikai vertinimas, vadovas Prof. dr. Gintaras Černius;

24. Olga Ranceva. Tema Emigracijos iš Lietuvos problema: demografinės, socialinės ir ekonominės pasekmės, vadovė prof. Ona Gražina Rakauskienė.

25. Darius Rauličkis Kredito rizikos vertinimas taikant išankstinius ekonominius indikatorius, vadovė Prof. dr. Daiva Jurevičienė;

26. Darius Rušinskas. Tema Gynybos srities valstybės kapitalo investicijų ekonominis vertinimas, vadovė doc. Žaneta Karazijienė.

27. Alius Sadeckas. Tema Pinigų politikos poveikio ES finansų rinkų plėtrai vertinimas, vadovė prof. dr. Ligita Gasparėnienė.

28. Simonas Skaržauskas Mokesčių naštos poveikio ES šalių finansiniam stabilumui vertinimas, vadovė Doc. dr. Jekaterina Kartašova;

29. Aleksejus Sosidko. Tema Ekonominių naujienų poveikis Europos finansų sektoriaus akcijų rinkų kainų svyravimams ekonominio saugumo kontekste, vadovė prof. dr. Ligita Gasparėnienė.

30. Renata Šivickienė. Tema Tiesioginių užsienio investicijų poveikio ES šalių viešiesiems finansams vertinimas, vadovė prof. Ligita Gasparėnienė.

31. Robertas Vaitkus. Tema Finansinio saugumo koncepcijos raiška investicijų valdymo kontekste, vadovė prof. dr. Asta Vasiliauskaitė

32. Audra Visockaitė. Tema Viešųjų ir privačių institucijų partnerystės koncepcijos taikymas reformuojant bendruomeninių paslaugų teikimo modelį savivaldybėse, vadovas doc. dr. Lukas Giriūnas.

33. Lina Volodzkienė. Tema Gyventojų turto diferenciacijos poveikis gyvenimo kokybei, vadovė prof. Ona Gražina Rakauskienė.

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • Faks.: (8 5) 267 6000
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747