Doktorantūros studijos

Sveikiname įgijus daktaro mokslo laipsnį!

 • 2019 m. gegužės 24 d. Artūras Jurgelevičius sėkmingai apgynė ekonomikos mokslo krypties disertaciją Žmogiškojo kapitalo dedamųjų įtakos Europos šalių kūrybinei ekonomikai vertinimas.
 • 2018 m. lapkričio 9 d. Mindaugas Deksnys sėkmingai apgynė disertaciją Organizational agility in high growth companies (liet. k. Organizacijos judrumas sparčiai augančiose įmonėse) (vadyba, 03 S).
 • 2018 m. lapkričio 8 d. Andrius Balčiūnas sėkmingai apgynė disertaciją Informacijos srautų poveikio valiutų kursų pokyčiams vertinimas (ekonomika, 04 S).
 • 2018 m. rugsėjo 28 d. Marius Kalinauskas sėkmingai apgynė disertaciją Studentų įsitraukimo į žaidybinimu grįstas studijas raiška (edukologija, 07 S).
 • 2018 m. birželio 22 d. eksternė Yaroslava Levchenko sėkmingai apgynė disertaciją Assessing and ensuring enterprise investment attractiveness in the context of regional development (liet. k. Įmonės investavimo patrauklumo vertinimas ir užtikrinimas regioninio vystymosi kontekste) (ekonomika, 04 S).
 • 2019 m. gegužės 8 d. Gediminas Valantiejus sėkmingai apgynė disertaciją Muitų teisinio reguliavimo ypatumai tarptautinėje prekyboje tarp Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos, Rusijos Federacijos bei Indijos Respublikos (teisė, S 001).
 • 2018 m. balandžio 6 d. Mendelsonas Tomas sėkmingai apgynė ekonomikos mokslo krypties disertaciją Skolos poveikis šalies finansiniam stabilumui, vadovas Prof. dr. Eduardas Freitakas.
 • 2017 m. spalio 12 d. Simona Survilaitė sėkmingai apgynė ekonomikos mokslo krypties disertaciją Intelektinio kapitalo įtakos įmonės pridėtinės vertės didinimui kryptys, vadovė prof. Rima Tamošiūnienė.
 • 2017 m. birželio 15 d. Inga Malinauskaitė-van de Castel sėkmingai apgynė teisės mokslo krypties disertaciją Duomenų subjekto teisės virtualiuose socialiniuose tinkluose: reglamentavimas ir apsauga, vadovas prof. dr. Darius Štitilis.
 • 2017 m. balandžio 27 d. Kregždaitė Rusnė sėkmingai apgynė ekonomikos mokslo krypties disertaciją Kūrybinių industrijų poveikis finansiniam tvarumui ir ekonomikos plėtrai, vadovė Doc. dr. Eugenija Martinaitytė.
 • 2017 m. kovo 3 d. Ilona Bartuševičienė sėkmingai apgynė ekonomikos mokslo krypties disertaciją Nematerialių išteklių įtakos įmonių veiklos efektyvumui vertinimo modelis, vadovė prof. Eglė Kazlauskienė.
 • 2017 m. sausio 12 d. Mangirdas Morkūnas sėkmingai apgynė disertaciją Lietuvos verslo grupių formavimosi veiksnių vertinimas (vadyba, 03 S).
 • 2016 m. gruodžio 2 d. Rasa Aleknavičiūtė sėkmingai apgynė ekonomikos mokslo krypties disertaciją ES šalių intelektinio kapitalo įtakos ekonominiam augimui vertinimas, vadovė prof. Irena Mačerinskienė.
 • 2016 m. sausio 28 d. Miglė Eleonora Černikovaitė apgynė socialinių mokslų srities, ekonomikos mokslo krypties disertaciją Prekės ženklo vertės poveikio ekonominei pridėtinei vertei nustatymo modelis. Mokslinis vadovas – prof. Eglė Kazlauskienė.
 • 2016 m. sausio 28 d. Gintarė Skaistė sėkmingai apgynė ekonomikos mokslo krypties daktaro disertaciją Institucijų sistemos poveikio rizikos kapitalo investicijoms vertinimo modelis, vadovė - prof. dr. Daiva Jurevičienė.
 • 2016 m. sausio 19 d. Elzė Rudienė Mykolo Romerio universitete sėkmingai apsigynė vadybos mokslo krypties disertaciją Mažmeninės prekybos internacionalizacijos proceso poveikio vartotojų nuostatoms vertinimas. Mokslinis vadovas – prof. Rima Žitkienė. Išsamiau
 • 2015 m. spalio 13 d. lektorius Adomas Kanopka Mykolo Romerio universitete sėkmingai apsigynė vadybos mokslo krypties disertaciją Investicijų į atsinaujinančių išteklių energetiką rizikų valdymas suinteresuotų šalių aspektu. Mokslinis vadovas – prof. Vitalija Rudzkienė. Išsamiau
 • 2015 m. rugpjūčio 26 d. lekt. Marius Laurinaitis sėkmingai apgynė socialinių mokslų srities teisės mokslo krypties daktaro disertaciją Elektroninių pinigų teisinis reguliavimas.
 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747