Informacija studentams


BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMO INFORMACIJA


SVARBU: baigiamųjų darbų gynimas vyks nuotoliniu būdu!!!

Plačiau: https://www.mruni.eu/lt/naujienos/detail.php/svarbu-universitete-del-covid-19-keiciasi-studiju-organizavimo-tvarka/253992#.X5a3pFBS-Ul

Techninė informacija apie nuotolinius gynimus   (Labai svarbu šiuo laikotarpiu tikrinti mruni domeno el. paštą.)

*Gynimo sąrašai gali keistis.

MAGISTRO BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMŲ DATOS IR SĄRAŠAI*  (informacija bus skelbiama vėliau)

BAKALAURO BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMŲ DATOS IR SĄRAŠAI* (informacija bus skelbiama vėliau)

BAIGIAMŲJŲ DARBŲ PATEIKIMO TVARKA

 • Spausdintų darbų pavasario semestro gynimams pristatyti nereikia. Baigiamasis darbas įkeliamas į Studijų knygelę (pdf formatu)Darbų talpinimo instrukcija. PASTABA: norint pakeisti .doc formatą į .pdf > atsidarykite baigiamąjį darbą Word programoje ir jį išsaugokite pasirinkę PDF formatą. SVARBU: Įkėlę baigiamąjį darbą į knygelę, parašykite apie tai informuojamąjį laišką evf@mruni.eu. Laiške prašau nurodyti ir angliškąjį temos variantą. Tik gavus Jūsų laišką būsite įtraukti į baigiamųjų darbų gynimo 2019/2020 pavasario semestre sąrašus.
 • Baigiamojo darbo paskutinysis lapas turi būti užpildytas Patvirtinimas apie atlikto darbo savarankiškumą , kuriuo patvirtinama, kad vertinimui pateiktas baigiamasis darbas yra atliktas savarankiškai, be plagijavimo ir laikantis akademinio rašymo taisyklių. Pasirašyti jo nereikia, kadangi pats darbas įkeliamas į Jūsų asmeninę studento knygelę.
 • Vadovui pateikus baigiamąjį rašto darbą plagiato patikrai, sprendžia dėl leidimo ginti darbą. Tik darbai turintys žymą "leista gintis" gali ginti darbą.
 • Recenzija bus patalpinta Jūsų studijų knygelėje, skyrelyje „Magistro baigiamasis darbas“/ "Bakalauro baigiamasis darbas", likus 1-2 (kalendorinėms) dienoms iki gynimo.
 • Jei numatytu laiku situacija valstybėje nebūtų pasikeitusi ir karantinas būtų pratęstas, baigiamųjų darbų gynimas vyktų nuotoliniu būdu. Apie baigiamojo darbo nuotoliniu būdu gynimo technines sąlygas ir organizavimo tvarką būsite informuojami. Sekite informaciją pateikiamą šiame puslapyje.

Svarbu! Patikrinkite savo studijų knygelėje, ar neįsivėlė klaida Jūsų baigiamojo darbo pavadinime. Būtina taisyklingai išversti savo baigiamojo darbo pavadinimą į anglų kalbą (pavadinimas anglų kalba rašomas baigiamojo darbo anotacijoje/santraukoje). Apie pastebėtus netikslumus praneškite vei@mruni.eu

Bakalauro baigiamojo darbo metodologiniai nurodymai 2018 m. (nauja redakcija)

Magistro baigiamojo darbo metodologiniai nurodymai 2018 m. (nauja redakcija)

Magistrantų, kurių baigiamieji darbai įvertinti "labai gerai" ir "puikiai", yra talpinami Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje. Tvarka pasikeitusi, prašome susipažinti su detalesne informacija.
Išsamesnė konsultacija teikiama:
Tel. (85) 271 4709
E. paštu: danguole@mruni.eu

Gynimai vyksta MRU Centriniuose rūmuose adresu: Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius


STUDENTAI KONSULTUOJAMI

Fakulteto dėstytojų kontaktai


PRAKTIKA

 • 2016 m. gegužės 9 d. Senato nutarimu Nr. 1SN-45 patvirtinti studentų praktikos nuostatai, praktikos sutarties forma ir studento praktikos vadovo atsiliepimo forma
 • Practical training regulations (in English), student's practical training agreement form, typical for for the feedback on the student's practice)

KITA INFORMACIJA

Informacija apie studijų programas ir studijų dalykų aprašai

MRU TEISĖS AKTAI:


 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747