Informacija studentams


BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMO INFORMACIJA

Bakalauro ir magistro baigiamųjų darbų gynimas vyks 2018 m. gruodžio 17 d. - 2019 m. sausio 6 d.

  • MAGISTRANTAI baigiamuosius darbus pristato iki 2018 m. gruodžio 5 d. (imtinai), į V-419 kab., iki 16 val.
  • BAKALAURANTAI baigiamuosius darbus pristato iki 2018 m. gruodžio 17 d. (imtinai), į V-419 kab., iki 16 val. Tai yra paskutinė galima diena pristatyti baigiamuosius darbus. Vėliau darbai nebebus priimami.

MAGISTRO BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMŲ DATOS*

Magistro ekonomikos krypties (studijų programų Finansų rinkos, Verslo sistemų ekonomika) gynimai vyks 2018 m. gruodžio 17 d. nuo 9:40, I-416 auditorijoje, magistro vadybos krypties (studijų programos Logistikos vadyba) gynimai vyks 2018 m. gruožio 17 d., nuo 11:20 III-218 auditorijoje

Magistro vadybos krypties (studijų programų Kibernetinio saugumo valdymas, Elektroninio verslo vadyba) gynimai vyks 2018 m. gruodžio 18-19 d. nuo 9:30 II-153 auditorijoje

Magistro finansų krypties (studijų programos Finansų valdymas) gynimai vyks 2018 m. gruodžio 20 d. nuo 9:00 val. II -213 auditorijoje

BAKALAURO BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMŲ DATOS*

Bakalauro ekonomikos krypties (studijų programos Finansų ekonomika) gynimai vyks 2019 m. sausio 4 d. nuo 9:40 val., I-406 auditorijoje (atnaujintas sąrašas) 

Bakalauro verslo krypties (studijų programos Verslo sistemų kūrimas ir valdymas) gynimai vyks 2019 m. sausio 3 d., nuo 11:00 val., I-406 auditorijoje

Bakalauro apskaitos krypties (studijų programos Apskaita) gynimai vyks 2019 m. sausio 4 d., nuo 10:00 val., I-416 auditorijoje

Bakalauro teisės krypties (studijų programos Teisė ir muitinės veikla) gynimai vyks 2019 m. sausio 3 d., nuo 10:00 val., I-416 auditorijoje

*PASTABA: Gali būti pakeitimų, tad nepamirškite tikrinti skelbiamos informacijos.

BAIGIAMŲJŲ DARBŲ PRISTATYMO TVARKA

  • Baigiamojo darbo 2 egzemplioriai pateikiami įrišti, pasirašyti autoriaus (vadovas sistemoje pažymi savo leidimą ginti darbą, parašas ant spausdinto darbo nebūtinas).
  • Kartu su baigiamuoju darbu studentas pateikia nustatytos formos deklaraciją , kurioje patvirtina, kad vertinimui pateiktas baigiamasis darbas yra atliktas savarankiškai, be plagijavimo ir laikantis akademinio rašymo taisyklių.
  • Vieno egzemplioriaus vidinėje galinio viršelio pusėje įklijuokite vieną (16 x 22 cm) voką recenzijai ir vadovo atsiliepimui įdėti.
  • Baigiamasis darbas įkeliamas į Studijų knygelę (pdf formatu) darbų pristatymo į dekanatą dieną (imtinai)Darbų talpinimo instrukcija. PASTABA: norint pakeisti .doc formatą į .pdf, tereikia atsidarius baigiamąjį darbą Word dokumente, jį tiesiog išsaugoti pasirinkus PDF formatą. Darbo, įkelto kaip paveikslėlis, gynimas bus svarstytinas.

Bakalauro baigiamojo darbo metodologiniai nurodymai 2018 m. (nauja redakcija)

Magistro baigiamojo darbo metodologiniai nurodymai 2018 m. (nauja redakcija)

Svarbu! Patikrinkite savo studijų knygelėje, ar neįsivėlė klaida Jūsų baigiamojo darbo pavadinime. Būtina taisyklingai išversti savo baigiamojo darbo pavadinimą į anglų kalbą (pavadinimas anglų kalba rašomas baigiamojo darbo anotacijoje/santraukoje). Apie pastebėtus netikslumus praneškite evf@mruni.eu

Magistrantai, kurių baigiamieji darbai įvertinti "labai gerai" ir "puikiai", per 3 darbo dienas po gynimo, savo darbą turi pateikti į ETD IS talpyklą. Detalesnė informacija.

Pastaba. Neradus pavardės sąraše arba pastebėjus neatitikimus darbo pavadinime, taip pat prašome kreiptis el. paštu evf@mruni.eu arba tel. (8 5) 2714651.

Gynimai vyksta MRU Centriniuose rūmuose adresu: Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius


STUDENTAI KONSULTUOJAMI

Fakulteto dėstytojų kontaktai

Dėstytojų skelbiami studentų konsultacijos laikai 2018/2019 m. m. pavasario semestre

2018/2019 m. m. rudens semestro savaičių paskirstymas

*Norėdami atvykti į konsultaciją dėstytojo skelbiamu laiku, būtina dėl susitikimo iš anksto susitarti el. paštu, t.y. gauti iš dėstytojo susitikimą patvirtinantį laišką. Kiekvieno mėnesio trečiąjį ketvirtadienį, studentai gali tartis dėl susitikimo su dėstytoju vėlesniu laiku, t. y. nuo 16:00 iki 19:00 val.

*Penktadieniais nuo 13:00 iki 15:00 V-431 kab. magistrantus ir doktorantus  mokslinių tyrimų metodologijos klausimais konsultuoja prof. dr. Irena Mačerinskienė, +370 610 151 99, irena.macerinskiene@mruni.eu


PRAKTIKA

  • 2016 m. gegužės 9 d. Senato nutarimu Nr. 1SN-45 patvirtinti studentų praktikos nuostatai, praktikos sutarties forma ir studento praktikos vadovo atsiliepimo forma
  • Practical training regulations (in English), student's practical training agreement form, typical for for the feedback on the student's practice)

KITA INFORMACIJA

2018/2019 m. m. akademinis kalendorius
Informacija apie studijų programas ir studijų dalykų aprašai
Ekonomikos ir verslo fakulteto paskaitų tvarkaraščiai
Prašymo forma (Fakulteto dekanui)
Prašymo forma (Rektoriui)
Ekonomikos ir verslo fakulteto Facebook paskyra Vaizdo rezultatas pagal užklausą „facebook logo“

MRU TEISĖS AKTAI: