Informacija studentams

2017/2018 PAVASARIO SEMESTRO BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMO INFORMACIJA

Bakalauro baigiamųjų darbų gynimas (Apskaitos, Verslo informatikos, Verslo sistemų kūrimo ir valdymo, Finansų ekonomikos programų studentams) vyks 2018 m. gegužės 28 d. - birželio 1 dienomisTeisės krypties (studijų programos Teisė ir muitinės veikla) bakalauro baigiamųjų darbų gynimas vyks 2018 m. gegužės 14-25 d. 

 • Bakalauro baigiamieji darbai (spausdinti) į dekanatą (V-419 kab.) pristatomi iki gegužės 14 d. (imtinai). (Vadovui darbas pateikiamas iki ~ balandžio 28 d.). Teisės ir muitinės veiklos programos studentai darbus pristato iki balandžio 30 d. (imtinai). (Vadovui darbas pateikiamas iki ~ balandžio 14 d.).

Magistro baigiamųjų darbų gynimas vyks 2018 m. gegužės 14-25 dienomis.

 • Magistro baigiamieji darbai (spausdinti) į dekanatą pristatomi iki gegužės 2 d. (imtinai). (Vadovui darbas pateikiamas iki ~ balandžio 14 d.).

BAIGIAMŲJŲ DARBŲ PRISTATYMO TVARKA

 • Baigiamojo darbo 2 egzemplioriai pateikiami įrišti, pasirašyti autoriaus ir vadovo.
 • Kartu su baigiamuoju darbu studentas pateikia nustatytos formos deklaraciją , kurioje patvirtina, kad vertinimui pateiktas baigiamasis darbas yra atliktas savarankiškai, be plagijavimo ir laikantis akademinio rašymo taisyklių.
 • Vieno egzemplioriaus vidinėje galinio viršelio pusėje įklijuokite vieną (16 x 22 cm) voką recenzijai ir vadovo atsiliepimui įdėti.
 • Baigiamasis darbas įkeliamas į Studijų knygelę (pdf formatu) darbų pristatymo į dekanatą dieną (imtinai)Darbų talpinimo instrukcija.

Svarbu! Patikrinkite savo studijų knygelėje, ar neįsivėlė klaida Jūsų baigiamojo darbo pavadinime. Būtina taisyklingai išversti savo baigiamojo darbo pavadinimą į anglų kalbą (pavadinimas anglų kalba rašomas baigiamojo darbo anotacijoje/santraukoje). Apie pastebėtus netikslumus praneškite evf@mruni.eu.  

Magistrantai, kurių baigiamieji darbai įvertinti "labai gerai" ir "puikiai", per 3 darbo dienas po gynimo, savo darbą turi pateikti į ETD IS talpyklą. Detalesnė informacija.

BAKALAURO BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMO TVARKARAŠČIAI*

 • Ekonomikos krypties (studijų programos Finansų ekonomika) bakalauro baigiamųjų darbų gynimas vyks š. m. gegužės 29 d. 9:30 II-213 aud. ir gegužės 30 d. 12:30 II-213 aud. Sąrašas (atnaujintas)
 • Verslo krypties (studijų programos Verslo sistemų kūrimas ir valdymas) bakalauro baigiamųjų darbų gynimas vyks š. m. gegužės 29 d. 15 val. II-213 aud. ir gegužės 30 d. 9:30 val. II-213 aud. Sąrašas (atnaujintas)
 • Apskaitos krypties (studijų programos Apskaita) bakalauro baigiamųjų darbų gynimas vyks š. m. gegužės 28 d. 10 val. III-216 aud. Sąrašas (atnaujintas) 
 • Verslo ir vadybos krypties (studijų programos Išmaniųjų technologijų verslo vadybos) bakalauro baigiamųjų darbų gynimas vyks š. m. gegužės 31 d. 9:40 val. II-153 aud. Sąrašas
 • Informatikos krypties (studijų programos Verslo informatika) bakalauro baigiamųjų darbų gynimas vyks š. m. gegužės 31 d. 11:30 val. II-153 aud. Sąrašas (papildytas)
 • Teisės krypties (studijų programos Teisė ir muitinės veikla) bakalauro baigiamųjų darbų gynimas vyks š. m. gegužės 16 dieną. Sąrašas

MAGISTRO BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMO TVARKARAŠČIAI

 • Verslo krypties (studijų programos Tarptautinė prekyba) magistro baigiamųjų darbų gynimas vyks š. m. gegužės 15 d. 9:40 val. II-331A aud. Sąrašas 
 • Ekonomikos krypties (studijų programų Verslo sistemų ekonomika, Viešojo sektoriaus ekonomika) magistro baigiamųjų darbų gynimas vyks š. m. gegužės 15 d. 10:30 val. II-331A auditorijoje. Sąrašas
 • Vadybos krypties (studijų programos Logistikos vadyba) magistro baigiamųjų darbų gynimas vyks š. m. gegužės 15 d. 12:00 val. II-331A aud.; gegužės 16 d. 10:00 val. III-226 aud. Sąrašas
 • Vadybos krypties (studijų programos Veiklos auditas) magistro baigiamųjų darbų gynimas vyks š. m. gegužės 21 d. 9:40 val. III-216 aud. Sąrašas
 • Vadybos krypties (studijų programų Elektroninio verslo vadyba ir Kibernetinio saugumo valdymo) magistro baigiamųjų darbų gynimas vyks š. m. gegužės 17 d. 9:40 val. II-153 aud. Sąrašas
 • Ekonomikos krypties (studijų programos Finansų rinkos, Verslo nuosavybės ekonomika) magistro baigiamųjų darbų gynimas vyks š. m. gegužės 23 d. 9:40 val. II-331A aud. Sąrašas
 • Finansų krypties (studijų programos Finansų valdymas) magistro baigiamųjų darbų gynimas vyks š. m. gegužės 21 d. 10:30 val. III-216 aud. ir gegužės 22 d. 9:40 val. III-226 aud. Sąrašas (yra pakeitimų!)

Pastaba. *Dieną prieš gynimus dar kartelį pasitikrinkite gynimo sąrašą, laiką, kadangi galimi pasikeitimai. Neradus pavardės sąraše arba pastebėjus neatitikimus darbo pavadinime, taip pat prašome kreiptis el. paštu evf@mruni.eu arba tel. (8 5) 2714651.

Gynimai vyksta MRU Centriniuose rūmuose adresu: Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius


STUDENTAI KONSULTUOJAMI

Dėstytojų skelbiami studentų konsultacijos laikai 2017/2018 m. m. pavasario semestre:

Finansų institutas / Ekonomikos institutas  

2017/2018 m. m. savaičių paskirstymas: pavasario semestras

*Norėdami atvykti į konsultaciją dėstytojo skelbiamu laiku, būtina dėl susitikimo iš anksto susitarti el. paštu. Kiekvieno mėnesio trečiąjį ketvirtadienį, studentai gali tartis dėl susitikimo su dėstytoju vėlesniu laiku, t. y. nuo 16:00 iki 19:00 val.


PRAKTIKA

Praktikos nuostatai
Praktikos sutartis
Tipinė studento praktikos vadovo atsiliepimo forma (atsiskaitymo lapas)


KITA INFORMACIJA

Studentų prašymų pvz.: Rektoriui , Dekanui 

2017/2018 m. m. akademinis kalendorius

Ekonomikos ir verslo fakulteto užsiėmimų tvarkaraščiai

Informacija apie studijų programas ir studijų dalykų aprašus

Paskaitų / seminarų medžiaga talpinama MRU virtualioje aplinkoje Moodle

MRU veikiančios studentų organizacijos