Informacija studentams


BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMO INFORMACIJA

Ekonomikos ir verslo fakulteto bakalauro studijų programų baigiamųjų darbų gynimas vyks 2020 m. gegužės 25-31 d.

 • Teisė ir muitinės veikla programos bakalaurų baigiamųjų darbų gynimas vyks 2020 m. gegužės 11-24 d., todėl reikia vadovautis magistrantams pateiktais terminais.
 • Vadovui bakalauro baigiamojo darbo galutinis variantas pateikiamas peržiūrai el. paštu iki balandžio 25 d.
 • Bakalauro baigiamieji darbai įkeliami į Studento knygelę iki 2020 m. gegužės 8 d.

Ekonomikos ir verslo fakulteto magistro studijų programų baigiamųjų darbų gynimas vyks 2020 m. gegužės 11-24 d.

 • Vadovui magistro (ir Teisė ir muitinės veikla programos bakalauro) baigiamojo darbo galutinis variantas pateikiamas peržiūrai el. paštu iki balandžio 11 d.
 • Magistro (ir Teisė ir muitinės veikla programos bakalauro) baigiamieji darbai įkeliami į Studento knygelę iki 2020 m. balandžio 23 d.

BAIGIAMŲJŲ DARBŲ PATEIKIMO TVARKA

 • Spausdintų darbų pavasario semestro gynimams pristatyti nereikia. Baigiamasis darbas įkeliamas į Studijų knygelę (pdf formatu)Darbų talpinimo instrukcija. PASTABA: norint pakeisti .doc formatą į .pdf > atsidarykite baigiamąjį darbą Word programoje ir jį išsaugokite pasirinkę PDF formatą
 • Baigiamojo darbo paskutinis lapas turi būti studento užpildytas bei pasirašytas Patvirtinimas apie atlikto darbo savarankiškumą , kuriuo patvirtinama, kad vertinimui pateiktas baigiamasis darbas yra atliktas savarankiškai, be plagijavimo ir laikantis akademinio rašymo taisyklių.
 • Vadovui pateikus baigiamąjį rašto darbą plagiato patikrai, sprendžia dėl leidimo ginti darbą. Tik darbai turintys žymą "leista gintis" gali ginti darbą.
 • Recenzija bus patalpinta Jūsų studijų knygelėje, skyrelyje „Magistro baigiamasis darbas“, likus 1-2 (kalendorinėms) dienoms iki gynimo.
 • Jei numatytu laiku situacija valstybėje nebūtų pasikeitusi ir karantinas būtų pratęstas, baigiamųjų darbų gynimas vyktų nuotoliniu būdu. Studentai būtų informuojami ir konsultuojami apie baigiamojo darbo nuotoliniu būdu gynimo technines sąlygas ir organizavimo tvarką.

Svarbu! Patikrinkite savo studijų knygelėje, ar neįsivėlė klaida Jūsų baigiamojo darbo pavadinime. Būtina taisyklingai išversti savo baigiamojo darbo pavadinimą į anglų kalbą (pavadinimas anglų kalba rašomas baigiamojo darbo anotacijoje/santraukoje). Apie pastebėtus netikslumus praneškite evf@mruni.eu

MAGISTRO BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMŲ DATOS*


BAKALAURO BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMŲ DATOS*

Bakalauro baigiamojo darbo metodologiniai nurodymai 2018 m. (nauja redakcija)

Magistro baigiamojo darbo metodologiniai nurodymai 2018 m. (nauja redakcija)

Magistrantų, kurių baigiamieji darbai įvertinti "labai gerai" ir "puikiai", yra talpinami Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje. Tvarka pasikeitusi, prašome susipažinti su detalesne informacija.
Išsamesnė konsultacija teikiama:
Tel. (85) 271 4709
E. paštu: danguole@mruni.eu

Gynimai vyksta MRU Centriniuose rūmuose adresu: Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius


STUDENTAI KONSULTUOJAMI

Fakulteto dėstytojų kontaktai

Dėstytojų skelbiami studentų priėmimo laikai 2019/2020 m. m. (pavasario semestras)

2019/2020 m. m. savaičių paskirstymas 

*Norėdami atvykti į konsultaciją dėstytojo skelbiamu laiku, būtina dėl susitikimo iš anksto susitarti el. paštu, t.y. gauti iš dėstytojo susitikimą patvirtinantį laišką. Kiekvieno mėnesio trečiąjį ketvirtadienį, studentai gali tartis dėl susitikimo su dėstytoju vėlesniu laiku, t. y. nuo 16:00 iki 19:00 val.


PRAKTIKA

 • 2016 m. gegužės 9 d. Senato nutarimu Nr. 1SN-45 patvirtinti studentų praktikos nuostatai, praktikos sutarties forma ir studento praktikos vadovo atsiliepimo forma
 • Practical training regulations (in English), student's practical training agreement form, typical for for the feedback on the student's practice)

KITA INFORMACIJA

2019/2020 m. m. akademinis kalendorius
Informacija apie studijų programas ir studijų dalykų aprašai
Ekonomikos ir verslo fakulteto paskaitų tvarkaraščiai
Prašymo forma (Fakulteto dekanui)
Prašymo forma (Rektoriui)
Ekonomikos ir verslo fakulteto Facebook paskyra Vaizdo rezultatas pagal užklausą „facebook logo“

MRU TEISĖS AKTAI:


 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747