Informacija studentams


BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMO INFORMACIJA

Ekonomikos ir verslo fakulteto bakalauro ir magistro studijų programų baigiamųjų darbų gynimas vyks 2019 m. sausio 6-10 d.

 • Bakalauro ir magistro baigiamieji darbai (spausdinti) į dekanatą (V-419 kab.) pristatomi iki 2019 m. gruodžio 13 d. (imtinai).
 • Vadovui baigiamojo darbo galutinis variantas pateikiamas peržiūrai iki 2019 m. gruodžio 6 d.

MAGISTRO BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMŲ DATOS*


BAKALAURO BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMŲ DATOS*


BAIGIAMŲJŲ DARBŲ PRISTATYMO TVARKA

 • Baigiamojo darbo 2 egzemplioriai pateikiami įrišti (įrišimas kietu viršeliu arba spirale), pasirašyti autoriaus antrame tituliniame lape (vadovas sistemoje pažymi savo leidimą ginti darbą, parašas ant spausdinto darbo nebūtinas). Darbai spausdinami vienpusiai.
 • Darbo gale turi būti įrištas studento užpildytas bei pasirašytas Patvirtinimas apie atlikto darbo savarankiškumą , kuriuo patvirtinama, kad vertinimui pateiktas baigiamasis darbas yra atliktas savarankiškai, be plagijavimo ir laikantis akademinio rašymo taisyklių.
 • Baigiamasis darbas įkeliamas į Studijų knygelę (pdf formatu) prieš pristatant įrištus egzempliorius į dekanatą (vėliausiai tą galima padaryti darbų pristatymo dieną). Darbų talpinimo instrukcija. PASTABA: norint pakeisti .doc formatą į .pdf > atsidarykite baigiamąjį darbą Word programoje ir jį išsaugokite pasirinkę PDF formatą

Bakalauro baigiamojo darbo metodologiniai nurodymai 2018 m. (nauja redakcija)

Magistro baigiamojo darbo metodologiniai nurodymai 2018 m. (nauja redakcija)

Svarbu! Patikrinkite savo studijų knygelėje, ar neįsivėlė klaida Jūsų baigiamojo darbo pavadinime. Būtina taisyklingai išversti savo baigiamojo darbo pavadinimą į anglų kalbą (pavadinimas anglų kalba rašomas baigiamojo darbo anotacijoje/santraukoje). Apie pastebėtus netikslumus praneškite evf@mruni.eu

Magistrantų, kurių baigiamieji darbai įvertinti "labai gerai" ir "puikiai", yra talpinami Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje. Tvarka pasikeitusi, prašome susipažinti su detalesne informacija.

Pastaba. Neradus pavardės sąraše arba pastebėjus neatitikimus darbo pavadinime, taip pat prašome kreiptis el. paštu evf@mruni.eu arba tel. (8 5) 2714651.

Gynimai vyksta MRU Centriniuose rūmuose adresu: Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius


STUDENTAI KONSULTUOJAMI

Fakulteto dėstytojų kontaktai

Dėstytojų skelbiami studentų priėmimo laikai 2019/2020 m. m. (rudens semestras)  

2019/2020 m. m. savaičių paskirstymas 

*Norėdami atvykti į konsultaciją dėstytojo skelbiamu laiku, būtina dėl susitikimo iš anksto susitarti el. paštu, t.y. gauti iš dėstytojo susitikimą patvirtinantį laišką. Kiekvieno mėnesio trečiąjį ketvirtadienį, studentai gali tartis dėl susitikimo su dėstytoju vėlesniu laiku, t. y. nuo 16:00 iki 19:00 val.


PRAKTIKA

 • 2016 m. gegužės 9 d. Senato nutarimu Nr. 1SN-45 patvirtinti studentų praktikos nuostatai, praktikos sutarties forma ir studento praktikos vadovo atsiliepimo forma
 • Practical training regulations (in English), student's practical training agreement form, typical for for the feedback on the student's practice)

KITA INFORMACIJA

2019/2020 m. m. akademinis kalendorius
Informacija apie studijų programas ir studijų dalykų aprašai
Ekonomikos ir verslo fakulteto paskaitų tvarkaraščiai
Prašymo forma (Fakulteto dekanui)
Prašymo forma (Rektoriui)
Ekonomikos ir verslo fakulteto Facebook paskyra Vaizdo rezultatas pagal užklausą „facebook logo“

MRU TEISĖS AKTAI:


 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • Faks.: (8 5) 267 6000
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747