Informacija studentams


BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMO INFORMACIJA

Ekonomikos ir verslo fakulteto bakalauro studijų programų baigiamųjų darbų gynimas vyks 2019 m. gegužės 27-31 d. Spausdintus baigiamuosius darbus į dekanatą (V-419 kab.) studentai pristato iki 2019 m. gegužės 6 - 10 d.*, iki 16 val.

Ekonomikos ir verslo fakulteto magistro studijų programų baigiamųjų darbų gynimas vyks 2019 m. gegužės 13-24 d. Spausdintus baigiamuosius darbus į dekanatą (V-419 kab.) studentai pristato iki š. m. gegužės 6 d.*, iki 16 val.

 *Vėliau darbai nebus priimami.

MAGISTRO BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMŲ DATOS*

Magistro socialinių mokslų krypties (studijų programų Finansų rinkos, Verslo sistemų ekonomika) gynimai vyks 2019 m. gegužės 24 d. (data pakeista)

Magistro verslo vadybos krypties (studijų programų Kibernetinio saugumo valdymas, Elektroninio verslo vadyba) gynimai vyks 2019 m. gegužės 20 d.

Magistro verslo vadybos krypties (studijų programos Logistikos vadyba, Tarptautinė prekyba) gynimai vyks 2019 m. gegužės 22 d.

Magistro verslo vadybos krypties (studijų programos Finansų valdymas) gynimai vyks 2019 m. gegužės 20-21 d.

Magistro verslo vadybos krypties (studijų programa Veiklos auditas) gynimai vyks 2019 m. gegužės 23 d. (data pakeista)

BAKALAURO BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMŲ DATOS*

Bakalauro ekonomikos krypties (studijų programos Finansų ekonomika) gynimai vyks 2019 m.__d. 

Bakalauro verslo krypties (studijų programos Verslo sistemų kūrimas ir valdymas) gynimai vyks 2019 m. __ d.

Bakalauro apskaitos krypties (studijų programos Apskaita) gynimai vyks 2019 m. __ d.

Bakalauro teisės krypties (studijų programos Teisė ir muitinės veikla) gynimai vyks 2019 m. gegužės 24 d. (Spausdintus baigiamuosius darbus į dekanatą studentai pristato iki gegužės 6 d. imtinai)

*PASTABA: Gali būti pakeitimų, tad nepamirškite tikrinti skelbiamos informacijos.

BAIGIAMŲJŲ DARBŲ PRISTATYMO TVARKA

  • Baigiamojo darbo 2 egzemplioriai pateikiami įrišti, pasirašyti autoriaus antrame tituliniame lape (vadovas sistemoje pažymi savo leidimą ginti darbą, parašas ant spausdinto darbo nebūtinas).
  • Darbo gale turi būti įrištas studento užpildytas bei pasirašytas Patvirtinimas apie atlikto darbo savarankiškumą , kuriuo patvirtinama, kad vertinimui pateiktas baigiamasis darbas yra atliktas savarankiškai, be plagijavimo ir laikantis akademinio rašymo taisyklių.
  • Vieno egzemplioriaus vidinėje galinio viršelio pusėje įklijuokite vieną (16 x 22 cm) voką recenzijai ir vadovo atsiliepimui įdėti.
  • Baigiamasis darbas įkeliamas į Studijų knygelę (pdf formatu) prieš pristatant įrištus egzempliorius į dekanatą (vėliausiai tą galima padaryti darbų pristatymo dieną). Darbų talpinimo instrukcija. PASTABA: norint pakeisti .doc formatą į .pdf > atsidarykite baigiamąjį darbą Word programoje ir jį išsaugokite pasirinkę PDF formatą

Bakalauro baigiamojo darbo metodologiniai nurodymai 2018 m. (nauja redakcija)

Magistro baigiamojo darbo metodologiniai nurodymai 2018 m. (nauja redakcija)

Svarbu! Patikrinkite savo studijų knygelėje, ar neįsivėlė klaida Jūsų baigiamojo darbo pavadinime. Būtina taisyklingai išversti savo baigiamojo darbo pavadinimą į anglų kalbą (pavadinimas anglų kalba rašomas baigiamojo darbo anotacijoje/santraukoje). Apie pastebėtus netikslumus praneškite evf@mruni.eu

Magistrantai, kurių baigiamieji darbai įvertinti "labai gerai" ir "puikiai", per 3 darbo dienas po gynimo, savo darbą turi pateikti į ETD IS talpyklą. Detalesnė informacija.

Pastaba. Neradus pavardės sąraše arba pastebėjus neatitikimus darbo pavadinime, taip pat prašome kreiptis el. paštu evf@mruni.eu arba tel. (8 5) 2714651.

Gynimai vyksta MRU Centriniuose rūmuose adresu: Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius


STUDENTAI KONSULTUOJAMI

Fakulteto dėstytojų kontaktai

Dėstytojų skelbiami studentų konsultacijos laikai 2018/2019 m. m. pavasario semestre

2018/2019 m. m. savaičių paskirstymas

*Norėdami atvykti į konsultaciją dėstytojo skelbiamu laiku, būtina dėl susitikimo iš anksto susitarti el. paštu, t.y. gauti iš dėstytojo susitikimą patvirtinantį laišką. Kiekvieno mėnesio trečiąjį ketvirtadienį, studentai gali tartis dėl susitikimo su dėstytoju vėlesniu laiku, t. y. nuo 16:00 iki 19:00 val.

*Penktadieniais nuo 13:00 iki 15:00 V-431 kab. magistrantus ir doktorantus  mokslinių tyrimų metodologijos klausimais konsultuoja prof. dr. Irena Mačerinskienė, +370 610 151 99, irena.macerinskiene@mruni.eu


PRAKTIKA

  • 2016 m. gegužės 9 d. Senato nutarimu Nr. 1SN-45 patvirtinti studentų praktikos nuostatai, praktikos sutarties forma ir studento praktikos vadovo atsiliepimo forma
  • Practical training regulations (in English), student's practical training agreement form, typical for for the feedback on the student's practice)

KITA INFORMACIJA

2018/2019 m. m. akademinis kalendorius
Informacija apie studijų programas ir studijų dalykų aprašai
Ekonomikos ir verslo fakulteto paskaitų tvarkaraščiai
Prašymo forma (Fakulteto dekanui)
Prašymo forma (Rektoriui)
Ekonomikos ir verslo fakulteto Facebook paskyra Vaizdo rezultatas pagal užklausą „facebook logo“

MRU TEISĖS AKTAI: