Informacija studentams


BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMO INFORMACIJA

Bakalauro ir magistro baigiamųjų darbų gynimas vyks 2018 m. gruodžio 17 d. - 2019 m. sausio 6 d.

MAGISTRO BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMŲ DATOS*

Magistro ekonomikos krypties (studijų programų Finansų rinkos, Logistikos vadyba) gynimai vyks 2018 m. gruodžio 17 d.

Magistro vadybos krypties (studijų programų Kibernetinio saugumo valdymas, Elektroninio verslo vadyba) gynimai vyks 2018 m. gruodžio 18-19 d.

Magistro finansų krypties (studijų programos Finansų valdymas) gynimai vyks 2018 m. gruodžio 20 d.

BAKALAURO BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMŲ DATOS*

Bakalauro ekonomikos krypties (studijų programos Finansų ekonomika) gynimai vyks 2019 m. sausio 2 d.

Bakalauro verslo krypties (studijų programos Verslo sistemų kūrimas ir valdymas) gynimai vyks 2019 m. sausio 3 d.

Bakalauro apskaitos krypties (studijų programos Apskaita) gynimai vyks 2019 m. sausio 4 d.

*PASTABA: Datos nustatytos, tačiau gali būti pokyčių, tad nepamirškite tikrinti skelbiamos informacijos.

BAIGIAMŲJŲ DARBŲ PRISTATYMO TVARKA

  • MAGISTRANTAI baigiamuosius darbus pristato iki 2018 m. gruodžio 5 d. (imtinai), į V-419 kab.
  • BAKALAURANTAI baigiamuosius darbus pristato iki 2018 m. gruodžio 13 d. (imtinai), į V-419 kab.
  • Baigiamojo darbo 2 egzemplioriai pateikiami įrišti, pasirašyti autoriaus ir vadovo.
  • Kartu su baigiamuoju darbu studentas pateikia nustatytos formos deklaraciją , kurioje patvirtina, kad vertinimui pateiktas baigiamasis darbas yra atliktas savarankiškai, be plagijavimo ir laikantis akademinio rašymo taisyklių.
  • Vieno egzemplioriaus vidinėje galinio viršelio pusėje įklijuokite vieną (16 x 22 cm) voką recenzijai ir vadovo atsiliepimui įdėti.
  • Baigiamasis darbas įkeliamas į Studijų knygelę (pdf formatu) darbų pristatymo į dekanatą dieną (imtinai)Darbų talpinimo instrukcija.

Bakalauro baigiamojo darbo metodologiniai nurodymai 2018 m. (nauja redakcija)

Magistro baigiamojo darbo metodologiniai nurodymai 2018 m. (nauja redakcija)

Svarbu! Patikrinkite savo studijų knygelėje, ar neįsivėlė klaida Jūsų baigiamojo darbo pavadinime. Būtina taisyklingai išversti savo baigiamojo darbo pavadinimą į anglų kalbą (pavadinimas anglų kalba rašomas baigiamojo darbo anotacijoje/santraukoje). Apie pastebėtus netikslumus praneškite evf@mruni.eu

Magistrantai, kurių baigiamieji darbai įvertinti "labai gerai" ir "puikiai", per 3 darbo dienas po gynimo, savo darbą turi pateikti į ETD IS talpyklą. Detalesnė informacija.

Pastaba. Neradus pavardės sąraše arba pastebėjus neatitikimus darbo pavadinime, taip pat prašome kreiptis el. paštu evf@mruni.eu arba tel. (8 5) 2714651.

Gynimai vyksta MRU Centriniuose rūmuose adresu: Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius


STUDENTAI KONSULTUOJAMI

Fakulteto dėstytojų kontaktai

Dėstytojų skelbiami studentų konsultacijos laikai 2018/2019 m. m. rudens semestre

2018/2019 m. m. rudens semestro savaičių paskirstymas

*Norėdami atvykti į konsultaciją dėstytojo skelbiamu laiku, būtina dėl susitikimo iš anksto susitarti el. paštu, t.y. gauti iš dėstytojo susitikimą patvirtinantį laišką. Kiekvieno mėnesio trečiąjį ketvirtadienį, studentai gali tartis dėl susitikimo su dėstytoju vėlesniu laiku, t. y. nuo 16:00 iki 19:00 val.


PRAKTIKA

  • 2016 m. gegužės 9 d. Senato nutarimu Nr. 1SN-45 patvirtinti studentų praktikos nuostatai, praktikos sutarties forma ir studento praktikos vadovo atsiliepimo forma
  • Practical training regulations (in English), student's practical training agreement form, typical for for the feedback on the student's practice)

KITA INFORMACIJA

2018/2019 m. m. akademinis kalendorius
Informacija apie studijų programas ir studijų dalykų aprašai
Ekonomikos ir verslo fakulteto paskaitų tvarkaraščiai
Ekonomikos ir verslo fakulteto Facebook paskyra Vaizdo rezultatas pagal užklausą „facebook logo“

MRU TEISĖS AKTAI: