Projektai

Dalyvavimas projektuose

 • Projektas "Lietuvos gyventojų gyvenimo kokybės matavimo rodiklių sistemos ir vertinimo modelio sukūrimas" projekto kodas Nr. VPI-3.1-ŠMM-07-K-03-032. Projekto trukmė 18 mėn nuo 2013 m. gegužės mėn. Projekto vadovė – prof. Ona Gražina Rakauskienė, projekto darbo grupės nariai: prof. Dalia Štreimikienė; prof. Rima Žitkienė; prof. Eglė Kazlauskienė, prof. Alfonsas Laurinavičius, lekt. Eglė Krinickienė; doc. Tatjana Bilevičienė; Projekto administratorė – Ilona Bartuševičienė; Projekto koordinatorė – Olga Ranceva.
 • 2013-2015 m. vykdytas projektas "Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinio-administracinio modelio sukūrimas", kuriame dalyvavo dalis MRU dėstytojų. Daugiau apie projektą ir jo rezultatus nuorodoje.

 • Projektas „International Anti-Fraud Training of VAT Fraud Prevention as EU‘s Financial Stability Support Measure" Nr. OLAF/2016/D1/017, finansuojamas Europos Komisijos Kovos su sukčiavimu tarnybos OLAF. Projekte dalyvauja: prf. dr. Gintaras Černius, doc. dr. Gintarė Giriūnienė, Doc. dr. Lukas Giriūnas, Doc. dr. Liucija Birškytė, Olga Navickienė.

 • Geros apskaitos praktikos vadovo sukūrimo ir įdiegimo valdymo struktūros suderinimo paslauga sukurta ir suteikta įgyvendinant priemonę „Inočekiai LT“ VP2-1.3-ŪM-05-K. Priemonė patvirtinta mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2014 gegužės 05 dienos įsakymu Nr. 2V- 53, paslaugos Nr. 595. Paslaugos teikėjas – Mykolo Romerio universitetas (toliau –MRU). Paslaugą sukūrė ir suteikė: doc.dr. Dalia Daujotaitė (darbo grupės vadovė), doc.dr. Arvydas Survila, doc.dr. Lukas Giriūnas, lektorė Dovilė Mingėlaitė, lektorius Vaitiekus Novikevičius, Nadežda Lukaševičienė (Verslo audito konsultacijos, UAB), Vytautas Vilys ( Lietuvos apskaitos įmonių asociacija).

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • Faks.: (8 5) 267 6000
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747