Tarptautinė konferencija „Kur (link) eina mūsų ekonomikos“

Tarptautinė konferencija „KUR (LINK) EINA MŪSŲ EKONOMIKOS“

Nuorodą į konferencijos tinklapį <http://woe.mruni.eu>