Fakulteto mokslinių tyrimų kryptys

Ekonomikos ir verslo fakulteto tarybos 2018 m. rugpjūčio 21 d. nutarimu Nr. 1EV-13 patvirtintos Fakulteto mokslinių tyrimų kryptys

Ekonomikos ir verslo fakulteto mokslinių tyrimų planas formuluojamas atsižvelgiant į Mykolo Romerio universiteto 2016-2021 metų strateginiame veiklos plane numatytus uždavinius mokslo srityje:

1.      EKONOMINIO SAUGUMO IR GEROVĖS EKONOMIKOS TYRIMAI

1.1.   Ekonominio saugumo tyrimai

1.1.1. Naujoji ekonominė mintis nuolat kintančių vertybių sistemoje. Ekonominių ir finansinių paradigmų kaitos sąsajų su vertybių pokyčiais tyrimai. Pokyčių valdymo tyrimai. Moderniųjų ekonominių teorijų bei jų metodologijų kaitos ir  socialinių tinklų ekonomikos tyrimai.

1.1.2. Ekonominio saugumo teorijų ir metodologijų tyrimai. Atskirų šalių ekonominio saugumo makro, mezo ir mikro lygmenyse tyrimai. Ekonominio saugumo veiksnių tyrimai. Atskirų ekonomikos sektorių ekonominio saugumo tyrimai. Ekonominio ir socialinio saugumo sąsajų tyrimai. Ekonominio saugumo poveikio šalių ir regionų ekonomikos plėtrai tyrimai.

1.1.3. Šešėlinės ekonomikos tyrimai. Šešėlinės ekonomikos teorijų ir vertinimo metodologijų tyrimai. Atskirų šalių šešėlinės ekonomikos lygio ir ją sąlygojančių veiksnių tyrimai. Skaitmeninės šešėlinės ekonomikos tyrimai. Šešėlinės ekonomikos poveikio šalių ir regionų ekonomikos plėtrai tyrimai.

1.1.4. Kibernetinio saugumo tyrimai. Privatumo ir duomenų apsaugos kibernetinėje erdvėje tyrimai. Kibernetinio saugumo valdymo tyrimai. Saugumo ir duomenų privatumo teisės tarp šalių ir ekonomikos sektorių tyrimai. Asmens tapatybės ir tapatybės duomenų tvarkymo tyrimai. Elektroninių nusikaltimų tyrimai.  Programų ir informacijos saugumo ir kokybės užtikrinimo tyrimai. Tinklo saugumo tyrimai.

1.2.   Gerovės ekonomikos tyrimai

1.2.1. Gyvenimo kokybės teorijų ir vertinimo metodologijų tyrimai. Žmogaus fizinės bei psichologinės sveikatos ir visuomenės demografiniai tyrimai. Gyventojų materialinės gerovės ir pasitenkinimo gyvenimu bei laimingumo tyrimai. Išsilavinimo, kultūros ir moralinių-dvasinių vertybių gyvenimo kokybės kontekste tyrimai.

1.2.2. Gyvenimo kokybės ir makroekonominių veiksnių sąsajų tyrimai. Socialinės ekonominės nelygybės tyrimai. ES socialinės ir ekonominės sanglaudos tyrimai gyvenimo kokybės kontekste.

 

2.      FINANSŲ SISTEMOS PLĖTROS TYRIMAI INOVACIJŲ DIEGIMO KONTEKSTE

 

2.1.   Finansų sistemos teoriniai ir metodologiniai tyrimai. Finansų sistemos struktūros tyrimai. Finansų sistemos ir ekonominio saugumo sąsajų tyrimai. Finansinio saugumo tyrimai. Finansų sistemos stabilumo tyrimai. Atskirų finansų sistemos sektorių stabilumo tyrimai. Viešųjų finansų poveikio šalies ekonominiam saugumui tyrimai. Fiskalinės ir pinigų politikos poveikis visuomenės ekonominiam ir socialiniam saugumui.

2.2.   Finansų rinkų tyrimai. Finansų rinkų stabilumo tyrimai. Atskirų šalių finansų rinkų tyrimai. Finansų rinkų poveikio šalies ekonomikos augimui tyrimai. Inovatyvių finansų rinkų tyrimai. Inovatyvių finansų rinkų plėtros veiksniai. Kriptovaliutų rinkų tyrimai.  Kriptovaliutų rinkos poveikio atskirų šalių finansų sistemoms tyrimai. Kriptovaliutų rinkos poveikio šalies ekonominiam saugumui tyrimai.

3.      VERSLO SISTEMŲ IR INOVACIJŲ EKONOMINIAI TYRIMAI

3.1.   Verslo sistemų inovacijų ir inovatyvių verslo modelių tyrimai. Verslo sistemų kuriamos vertės ekonomikos plėtrai tyrimai. Tinklų ekonomikos tyrimai. Inovatyvios ekonomikos tyrimai. Inovatyvaus verslo aplinkos tyrimai. Startuolių konkurencingumą didinančių verslo modelių, pagrįstų skaitmeninių technologijų taikymu visose įmonės veiklos srityse, kūrimas. Organizacinės kultūros, orientuotos į inovatyvių idėjų generavimą ir įgyvendinimą verslo įmonėse, tyrimai. Inovatyvių prekių ar paslaugų tyrimai vartotojų poreikių nustatymo kontekste. Finansų ir mokėjimų inovacijų taikymo galimybių verslo įmonėse tyrimai.

3.2.   Virtualioji aplinka tvariam verslui ir verslumui – konkurencijos ir naujoviškos skaitmeninės verslo aplinkos ir perspektyvių tendencijų tyrimai. Teorinis ir praktinis virtualios žiniasklaidos pritaikymas išmaniesiems miestams ir ekologinei ekonomikai kurti ir plėtoti. Vertės grandinių ir procesų virtualioje aplinkoje tyrimai.

3.3.   Gamybos, kompiuterinių žaidimų ir mobiliųjų programų kūrimas – gamyba modelių pritaikymas įvairiomis aplinkybėmis, įgyvendinamas remiantis biologiniais, socialiniais ir psichologiniais veiksniais. Gamybos taikomųjų tyrimų metodikos projektavimas edukologijos moksluose. Organizacijoms skirtų valdymo priemonių kūrimas ir tobulinimas, įtraukiant gamybos elementus, kad būtų užtikrintas sklandesnis procesų valdymas. Žaidimų poveikio socialinei aplinkai tyrimai. Žaidimų ir mobiliųjų programų strategijų tyrimai. Vartotojų įtraukimo į žaidimų kūrimo pramonę tyrimai. Nuo konsolės iki išmaniojo telefono: pasaulinė mokslinių tyrimų analizė,  prietaisų ir jų priedų ekosistemos.

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747