Ekspertinė veikla

Prof. dr. Rima Tamošiūnienė

Doc. dr. Žaneta Karazijienė

Prof. dr. Gediminas Černiauskas

Doc. dr. Jusif Seiranov

Prof. dr. Rimvydas Jasinavičius

Prof. dr. Gintaras Černius

Prof. dr. Daiva Jurevičienė

Prof. Dr. Mindaugas Strumskis

Prof. dr. Asta Vasiliauskaitė

Doc.dr. Artūras Balkevičius

Doc. dr. Liucija Birškytė

Doc. dr. Dalia Daujotaitė

Doc. dr. Lukas Giriūnas

Lektorė Daiva Deimantaitė Gedmintienė

Lektorius Saulius Lapšinskas

Lektorius dr. Marius Laurinaitis

Lektorius Gediminas Valantiejus