Ekspertinė veikla

Prof. dr. Rima Tamošiūnienė

 • prof. Rima Tamošiūnienė dalyvavo, kaip tarptautinė ekspertė Latvijos aukštojo mokslo tarybos organizuotame aukštųjų mokyklų studijų programų vertinime (pagal Europos socialinių fondų projektą „Evaluation of Higher Education Study programmes and Proposals for Improvement of Quality“ Agreement No 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1./11/IPIA/VIAA/001).
 • Ekonomikos krypties studijų programų vertinime 2012 m. kovo 6-11 d.;
 • Vadybos ir administravimo bei nekilnojamojo turto vadybos krypties studijų programų vertinime 2012 m. kovo 26 - balandžio 1 d.
 • prof. Rima Tamošiūnienė dalyvavo, kaip tarptautinė ekspertė parengtiems trims moksliniams projektams Latvijos Mokslų Tarybos prašymu. Ekspertuotų mokslinių projektų temos: The Use of Financial Instruments to Involve Local Resources in the Development of Production; Enhancing Latvian Citizens' Securitability through Development of the Financial Literacy; Comparative analysis of the efficiency indices of the operation of the big ports of Latvia.

Doc. dr. Žaneta Karazijienė

 • Darbo grupės narė, atliekanti mokslinius-praktinius tyrimus, taikomųjų tyrimų paieškos koordinatorė bendradarbiaujant su Vilniaus apskrities Verslo darbdavių konfederacija. Tyrimo rezultatai buvo pristatyti 2014-04-08 d. vykusiame Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto organizuotame studentų bei darbuotojų susitikime su Vilniaus apsk. Verslo darbdavių konfederacijos verslininkais.
 • 2014 m. vasarą parengti 2 doktorantai (A.Jurgeliavičius ir D.Rušinskas) stojimui į magistrantūrą, kurie sėkmingai įstojo.
 • Finansų rinkos antrosios pakopos studijų programos, Verslo sistemų ekonomikos, Viešojo sektoriaus antrosios pakopos studijų programų komiteto pirmininkė

Prof. dr. Gediminas Černiauskas

 • Lietuvos gydytojų sąjungos Tarybos narys
 • Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) uzsakymu atliekamas tyrimas " “Lietuvos sveikatos programos rengimas”. Jau pasiekti pirmieji rezultatai yra skelbiami SAM svetaineje. Laikotarpis 2011 vasaris - 2012 sausis.
 • SAM uzsakymu atliekamas tyrimas "Sveikatos priežiūros valdymo ir finansavimo reformų vertinimas". Laikptarpis 2011 birzelis - pabaiga 2012 vasaris
 • Valstybinės ligonių kasos užsakymu atliekamas tyrimas „Sveikatos draudimo pajamų ir išlaidų prognozavimas“. Laikotarpis 2011 balandis - 2012 kovas.
 • Socialinių problemų institutas. Tyrimas "Iššūkiai socialiniam draudimui: kartų, lyčių, ekonominių ir socialinių sluoksnių sąveika" (registracijos Nr. SIN-10015). Laikotarpis 2010 – 2012 m.
 • Europos socialinio fondo agentūros – SAM – VRM projektas “Lietuvos sveikatos programos vertinimas”. Ekspertas 2011 sausis-gruodis.
 • Europos socialinio fondo agentūros – SAM – VRM projektas “Papildomo savanoriškojo sveikatos draudimo analizės atlikimas”. Ekspertas 2010 balandis-liepa.
 • Europos Sąjungos komisijos - Conseil Sante Consortium - SEC projektas “Pagalba vystant kompleksinę sveikatos apsaugos strategiją Tadžikijos Respublikoje.” Kompleksinės sveikatos sektoriaus strategijos 2010-2020
  metams vystymas. Vyriausiasis ekspertas. 2009 sausis-gruodis
 • GAVI projektas “Sveikatos sistemos finansų tvarumo (finansų valdymo) vertinimas Azerbaidžane.” Ekspertas. 2009 rugsėjis-lapkritis
 • SEC – Europos Sąjungos komisijos - Tacis projektas “Ligoninių
  pertvarkymo techninės užduoties projekto sukūrimas.”
  Vyriausiasis ekspertas sveikatos sektoriaus reformų klausimais. Ukraina. 2006 vasaris – 2006 birželis
 • GVG/Vokietija/ - Europos Sąjungos komisijos – Tacis projektas “Pirminės sveikatos priežiūros reformos įgyvendinimas Gruzijoje: Sveikatos sistemos finansavimo reforma.” Ekspertas/Projekto vadovas 2005 rugsėjis – 2007 balandis.

Doc. dr. Jusif Seiranov

 • nuo 2011 m. Mykolo Romerio universiteto Indijos studijų centro tarybos narys

Prof. dr. Rimvydas Jasinavičius

 • Docentas aktyviai dalyvauja verslininkų ir darbdavių visuomeninėje veikloje:
 • Lietuvos pramonininkų konfederacijos garbės prezidentas;
 • Vilniaus miesto ir apskrities verslininkų darbdavių konfederacijos (VVDK) prezidentas.
 • Studijų kokybės vertinimo centro tarybos pirmininko pavaduotojas.
 • LPK Intelektinio kapitalo ugdymo komiteto pirmininkas.
 • Vilniaus apskrities trišalės tarybos pirmininkas.

Prof. dr. Gintaras Černius

 • Audito priežiūros komiteto narys

Prof. dr. Daiva Jurevičienė

 • 2016 m. dalyvavo vertinime SADM Bendruomenės veiklos stiprinimo projektų paraiškas;
 • Mokslo žurnalo "Intelektinė ekonomika" vyr. redaktoriaus pavaduotoja.

Prof. Dr. Mindaugas Strumskis

 • Projekto „Electronic Exchange of Social Security Information“ priežiūros komiteto narys, Briuselis;
 • Europos Sąjungos Techninė komisijos migruojančių darbuotojų socialinėms teisėms užtikrinti komisijos narys, Briuselis;

Prof. dr. Asta Vasiliauskaitė

 • 2016 m. dalyvavo kaip užsienio ekspertas Kazachstano studijų kokybės vertinimo agentūros (IQAA) (Kazachstano Respublika) esančio Kazakh University of Railways ekonomikos ir vadybos bakalauro ir magistro studijų programų išorinio vertinimo komisijos darbe;
 • 2016 m. dalyvavo kaip užsienio ekspertas Kazachstano studijų kokybės vertinimo agentūros (IQAA) Karagandoje (Kazachstano Respublika) esančio Economic University of Kazpotrebsoyuz doktorantūros studijų programų akreditacijos išorinio vertinimo komisijos darbe.
 • 2016m. 25-26 dalyvavo IQAA kvietimu, Almatoje Kazakh Academy of Transport and Communications named after M.Tynyshpaev studijų programų išoriniame vertinime.

Doc.dr. Artūras Balkevičius

 • Liudwig von Mises Institute - Europe (Briuselis) narys.

Doc. dr. Liucija Birškytė

 • Mokslo žurnalo Intelektinė ekonomika vyr. redaktoriaus pavaduotoja.

Doc. dr. Dalia Daujotaitė

 • Lietuvos auditorių rūmų narė;
 • Mokslo darbų "Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika" redaktorių kolegijos narė;
 • Lietuvos auditorių rūmai - Atestuoto auditoriaus kvalifikacijai įgyti Audito egzamino užduočių parengimas (autorė), 2016 m.;
 • EBES (Eurasia Business and Economics Society) mokslo asociacijos narė.

Doc. dr. Lukas Giriūnas

 • ACFE (Associacion of Certified Fraud Examiners) narys;
 • EAA (The European Accounting Association) narys.

Lektorė Daiva Deimantaitė Gedmintienė

 • LEDA(Lietuvos Ekonomikos Dėstytojų Asociacijos) narė;
 • AVADA(Akademinė Vadybos ir Administravimo Asociaija) narė.

Lektorius Saulius Lapšinskas

 • Lietuvos auditorių rūmų prezidentas;
 • Lietuvos apskaitos įmonių asociacijos valdybos narys;
 • Bendradarbiavimo komiteto tarp Valstybės kontrolės, Viešojo sektoriaus vidaus auditorių asociacijos, Savivaldybių kontrolierių asociacijos, LR finansų ministerijos ir Lietuvos auditorių rūmų darbo grupės narys;
 • Darbo grupės, veikiančios prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos narys;
 • Audito apskaitos turto vertinimo ir nemokumo valdymo prie LR Finansų ministerijos audito priežiūros komiteto narys.

Lektorius dr. Marius Laurinaitis

 • Mokslo žurnalo "Intelektinė ekonomika" vykdantysis redaktorius;
 • Tarpusavio skolinimo platformos "Paskolų klubas" stebėtojų narys.

Lektorius Gediminas Valantiejus

 • Pasirengimas ir dalyvavimas ekspertų focus grupėje (2016 m. gruodžio 1 d. rengiančioje pasiūlymus aukštojo mokslo studijų programų tobulinimui, pasiūlymų dėl studijų programų tobulinimo rengimas pagal projektą „Kritinis mąstymas Europos aukštojo mokslo studijų tobulinimui“ („Critical Thinking Across the European Higher Education Curricula/CRITHINKEDU“), projekto sutarties Nr. 2016-1- PT01-KA203- 022808 („Critical Thinking Across the European Higher Education Curricula/CRITHINKEDU“). Projektas vykdomas Erasmus + programos paramos lėšomis ir įgyvendinamas 2016 m., vadovas: doc. dr. Asta Railienė (MRU Edukologijos ir socialinio darbo institutas). Dalyvavimo projekte trukmė nuo 2016 m. lapkričio iki 2016 m. gruodžio mėn. (2 mėn.).


 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • Faks.: (8 5) 267 6000
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747