Projektai

  • Projektas „International Anti-Fraud Training of VAT Fraud Prevention as EU‘s Financial Stability Support Measure" Nr. OLAF/2016/D1/017, finansuojamas Europos Komisijos Kovos su sukčiavimu tarnybos OLAF. Projekte dalyvauja: prf. dr. Gintaras Černius, doc. dr. Gintarė Giriūnienė, Doc. dr. Lukas Giriūnas, Doc. dr. Liucija Birškytė, Olga Navickienė.

  • Geros apskaitos praktikos vadovo sukūrimo ir įdiegimo valdymo struktūros suderinimo paslauga sukurta ir suteikta įgyvendinant priemonę „Inočekiai LT“ VP2-1.3-ŪM-05-K. Priemonė patvirtinta mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2014 gegužės 05 dienos įsakymu Nr. 2V- 53, paslaugos Nr. 595. Paslaugos teikėjas – Mykolo Romerio universitetas (toliau –MRU). Paslaugą sukūrė ir suteikė: doc.dr. Dalia Daujotaitė (darbo grupės vadovė), doc.dr. Arvydas Survila, doc.dr. Lukas Giriūnas, lektorė Dovilė Mingėlaitė, lektorius Vaitiekus Novikevičius, Nadežda Lukaševičienė (Verslo audito konsultacijos, UAB), Vytautas Vilys ( Lietuvos apskaitos įmonių asociacija).

  • Prof. dr. Algirdas Miškinis ir lektorius Vaitiekus Novikevičius dalyvauja rengiant Jungtinę paramą su Lenkijos Torunės aukštąja bankų mokykla (koordinatorė prof. dr. Ona Gražina Rakauskienė).